Category Archives: Luật doanh nghiệp

Điểm mới Nghị định 28/2020/NĐ-CP ngày 1/3/2020 xử lý vi phạm lao động

28/2020/nđ-cp ngày 1/3/2020

28/2020/NĐ-CP ngày 1/3/2020 | Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2020. Kế […]

Doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất như thế nào?

tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất | Do dịch Covid-19 tạo điều kiện cho doanh nghiệp TP. Hà Nội khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh ngày 24 tháng 03 năm 2020 Liên ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố – Sở Lao động Thương binh […]

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP: Điểm mới quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là gì? – Ngày 28 tháng 02 năm 2020 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu qua bài viết […]

Các văn bản pháp luật mới nhất có hiệu lực từ ngày 1/12/2019

văn bản pháp luật mới nhất

Văn bản pháp luật mới nhất – Là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban […]

Thông tư số 23/2019/TT-NHNN: Dịch vụ trung gian thanh toán ở Việt Nam

trung gian thanh toán ở việt nam

Dịch vụ trung gian thanh toán ở Việt Nam được quy định tại Thông tư 23/2019/TT-NHNN của NHNN Việt Nam, sửa đổi và bổ sung một số điều trong Thông tư 39/2014/TT-NHNN.  Ngày 22/11/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 23/2019/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều […]

Chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ theo thông tư 132/2018/TT-BTC

chế độ kế toán doanh nghiệp

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC, ngày 28/12/2018, về hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019. Nội dung bài viết này của kế toán Việt […]

Liệt kê các thông tư kế toán mới nhất hiện nay cần biết

thông tư kế toán mới nhất

Thông tư kế toán mới nhất – Kế toán là quá trình xác định, ghi chép, tổng hợp và báo cáo các thông tin kinh tế cho những người ra quyết định. Bộ phận kế toán trong mỗi công ty góp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho doanh nghiệp nói chung […]

Cách thức hạch toán chi tiết tài khoản 156 theo thông tư 133

cach-thuc-hach-toan-chi-tiet-tai-khoan-156-theo-thong-tu-133

Hạch toán Tài khoản 156 – hàng hóa theo TT 133 được áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bài viết dưới đây, kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn bạn đọc cách hạch toán chi tiết tài khoản này.  Nguyên tắc kế toán Tài khoản 156 – Hàng hóa 1. Tài khoản này […]

Chính sách luật kế toán mới có hiệu lực năm 2019

chinh-sach-luat-ke-toan-moi-co-hieu-luc-nam-2019

Năm 2019 đã có những thay đổi trong chính sách luật kế toán nói riêng và các lĩnh vực luật pháp nói chung. Một số chính sách kế toán được sửa đổi, bổ sung và chính thức có hiệu lực vào năm 2019.  Kế toán Việt Hưng sẽ nêu lên những đổi mới trong chính […]

Quyết định mới nhất về quyền lợi bồi thường (trợ cấp) tai nạn lao động

quyet-dinh-moi-nhat-ve-quyen-loi-boi-thuong-tro-cap-tai-nan-lao-dong

Nhà nước ban hành Quyết định mới nhất về quyền lợi bồi thường (trợ cấp) tai nạn lao động nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động (NLĐ) trong mối quan hệ với người sử dụng lao động. Mà  phần lớn những người lao động không biết về những quyền lợi mình được hưởng […]

0973.241.678
0982.929.939
0973.241.678
0982.929.939