Khóa học kế toán tổng hợp Công ty sản xuất nội thất

Hotline 1: 0988.680.223 - Hotline 2: 0912.929.959 

TỰ HỌC + Hỗ trợ 24/7
3.600.000
Lớp học có giáo viên
7.000.000

KHUYẾN MẠI
 • Phần mềm hóa đơn điện tử ViVoice
 • Phần mềm kế toán quản trị ViMac
 • Học thử miễn phí
 • Đăng ký 01 khóa học tặng kèm 01 khóa miễn phí
 • Giảm 10% khi đăng ký từ 02 khóa (cùng hình thức học) 
 • Tặng phần mềm kế toán Misa Enterprise
 • Trắc nghiệm, kiểm tra kiến thức kế toán miễn phí
 • Tặng bộ giáo trình kế toán Online đầy đủ Video, Tài liệu
 • Hỗ trợ tìm việc làm
CAM KẾT
 • Học xong chắc chắn sẽ thành thạo nghề
 • Không giới hạn số buổi - thời gian học
 • Giải đáp, hỗ trợ miễn phí trọn đời
 • Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm thực chiến
 • Được đổi giáo viên, giờ học, khóa học
 • Giáo trình chứng từ sống, cập nhật mới nhất
 • Chất lượng hàng đầu, không đâu bằng được

 

TỰ HỌC + Hỗ trợ 24/7
3.600.000
Lớp học có giáo viên
7.000.000

Hotline: 0988.680.223  -  0912.929.959

Nghiệp vụ kế toán sản xuất & lắp đặt công ty nội thất là một ngành đặt thù với nhiều sản phẩm với các chủng loại khác nhau. Đòi hỏi kế toán biết cách xác định chi phí cũng như định giá hàng hóa dựa vào từng hợp đồng cụ thể. Bên cạnh đó là lập định mức NVL ra sao cho tỷ lệ đó phù hợp với giá thành của một sản phẩm, cũng như phân tách 2 cách tính giá thành mảng sản xuất & mảng dịch vụ lắp đặt – thành thạo quyết toán các loại thuế & hoàn chỉnh bộ BCTC chuẩn chỉnh.

Kế toán Việt Hưng tự hào là 1 địa chỉ đào tạo chuyên sâu có thế mạnh mảng sản xuất giúp bạn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ ra nghề thành thạo. Hãy tìm hiểu tham gia ngay chương trình học kế toán tổng hợp sản xuất công ty nội thất ngay dưới đây.

1. Số dư đầu kỳ kế toán sản xuất – lắp đặt công ty nội thất 

– Khai báo khoa học các danh mục: kho, vật tư, thành phẩm, NVL, công cụ, tài sản ban đầu và cách đối chiếu.

– Công nợ phải thu, phải trả. Giải thích mối quan hệ ý nghĩa số dư công nợ.

– Cập nhật báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ => ý nghĩa của báo cáo.

công ty nội thất 4
Số dư đầu kỳ kế toán sản xuất công ty nội thất

– Cập nhật hệ thống tài khoản lên phần mềm kế toán.

–  Hướng dẫn xử lý các tình huống số liệu chi tiết không khớp với số liệu số dư trên BCTC năm cũ chuyển sang.

2. Phát sinh trong kỳ kế toán sản xuất – lắp đặt công ty nội thất 

2.1 VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU

– Tạo mã nguyên vật liệu đúng và trình bày khoa học

– Nhập mua nguyên vật liệu qua kho trong trường hợp hàng về trước hóa đơn về sau (mục đích xử lý âm kho, về hạch toán và về mặt hồ sơ).

– Lập lệnh sản xuất, xuất kho NVL theo lệnh (Theo Thông Tư 133 và 200).

– Các cách xử lý âm kho vật tư.

– Lập các mẫu mua NVL không có hóa đơn, hồ sơ chứng minh được nguồn gốc NVL.

– Hợp đồng nguyên tắc, bảng kê, chứng từ liên quan trong khâu xử lý nguyên vật liệu.

– Mối quan hệ chỉ tiêu tồn kho so với chỉ tiêu doanh thu/ chi phí liên quan.

2.2 VỀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

– Phân loại công cụ dụng cụ, chi phí trả trước. Hạch toán mua và ghi tăng, phân bổ CCDC cho quản lý và cho sản xuất.

– Đối chiếu mối quan hệ chỉ tiêu về CCDC trên BCTC so với báo cáo phân bổ CCDC.

2.3 VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

– Phân loại tài sản cố định cho mảng sản xuất và mảng quản lý. Mua và ghi tăng TSCĐ, thanh lý và hồ sơ liên quan của TSCĐ.

– Đối chiếu báo cáo khấu hao TSCĐ và mối quan hệ chỉ tiêu TSCĐ trên BCTC so với báo cáo khấu hao.

2.4 VỀ ĐỊNH MỨC NGUYÊN VẬT LIỆU

– Hướng dẫn xây dựng định mức NVL – lập phiếu xuất kho NVL & lập xuất kho vật tư.

– Cân đối tỷ trọng NVL trên báo cáo giá thành các sản phẩm nội thất.

2.5  VỀ KHO

– Lập báo cáo kho hàng hóa, đối chiếu kho hàng hóa so với BCTC.

– Theo dõi báo cáo kho theo nhóm, loại, theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, theo quy cách, tính chất….

– Theo dõi báo cáo kho thành phẩm, đối chiếu kho thành phẩm so với BCTC.

2.6 VỀ TIỀN LƯƠNG & BẢO HIỂM XÃ HỘI

– Lập tỷ lệ trích lương, các khoản trích bảo hiểm xã hội.

– Lập bảng lương, các công thức lập nhanh bảng lương trong Excel. Hướng dẫn hạch toán lương theo bộ phận.

– Lập các hợp đồng lao động theo phương pháp theo dõi nhanh và khoa học.

– Hạch toán phân bổ tiền lương cho từng bộ phận liên quan trong công ty sản xuất.

– Hạch toán tiền BHXH trích theo từng bộ phận theo lương.

– Cân đối các chỉ tiêu liên quan hạch toán BHXH so với thông báo của BHXH

– Cân đối tiền lương so với BC quyết toán thuế TNCN, so với Tờ khai thuế TNCN hàng tháng, quý.

công ty nội thất 5
Các phát sinh trong kỳ kế toán sản xuất công ty nội thất

2.7 GIÁ THÀNH TRONG SẢN XUẤT

2.7.1 GIÁ THÀNH CÁC SẢN PHẦM

– Lập, xóa quy trình tính giá thành theo tháng sản phẩm sản xuất bán.

– Tập hợp chi phí trực tiếp (giải thích).

– Phân bổ chi phí chung cho các sản phẩm.

– Đánh giá chi phí dở dang theo các tiêu thức khác nhau, giải thích.

– Tính giá thành các sản phẩm.

– Cân đối, đối chiếu các khâu trong giá thành các sản phẩm.

– Cân đối doanh thu – giá vốn từng sản phẩm sản xuất.

– Chú ý về cách sửa lỗi sai, kiểm tra đúng sai qua quá trình tính giá thành.

– Truy cập các báo cáo giá thành so sánh:

+ Với dư nợ TK 154 (chi phí sản xuất kinh doanh dở dang trên CĐTK).

+ Với báo cáo tổng hợp giá thành và so với báo cáo chi tiết giá thành.

– Đối chiếu các điểm liên quan giá thành và tỷ trọng doanh thu – giá vốn (không nên để lỗ sản phẩm mà luôn lãi từng SP – cần biết đối chiếu).

2.7.2 TÍNH GIÁ THÀNH CÁC GÓI DỊCH VỤ LẮP ĐẶT

Song song với cách tính giá thành các sản phẩm để bán thì có thêm quy trình tính giá thành dịch vụ lắp đặt các sản phẩm nội thất.

– Lập kỳ tính giá thành dịch vụ lắp đặt.

– Tập hợp chi phí trực tiếp các công trình lắp đặt.

– Phân bổ chi phí chung và các gói lắp đặt.

– Kết chuyển giá thành nếu  theo thông tư 200.

– Tính giá thành dịch vụ lắp đặt.

>>> So sánh doanh thu/ giá vốn các gói dịch vụ lắp đặt.

2.8 VỀ CÁC LOẠI THUẾ

Thuế GTGT:

– Lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm, đẩy sang HTKK.

– Thiết lập các thông số thuế trên phần mềm.

– Kiểm tra đối chiếu chỉ tiêu thuế trên phần mềm MISA trước khi lập tờ khai thuế đúng. Cách soát lỗi sai sót – Sửa lỗi sai.

– Cách khấu trừ thuế GTGT theo tháng, quý.

– Hướng dẫn các tình huống điều chỉnh sai sót của các tờ khai trước đó và cách điều chỉnh cho đúng. Giải quyết các lỗi sai trong kê khai.

Thuế TNCN:

– Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý.

– Lập Quyết toán  thuế TNCN cuối năm – Kèm bộ BCTC.

Thuế TNDN:

– Lập tờ khai thuế TNDN cuối năm/ Cách đưa ra tờ khai HTKK, điền thêm các chỉ tiêu cần thiết.

– Tạo thêm các phụ lục miễn giảm thuế trong các trường  hợp đặc biệt.

– Cách điều chỉnh tờ khai Thuế TNDN cho việc lập lại BCTC (trường hợp lập lại BCTC thì cần phải lập tờ khai điều chỉnh thuế TNDN).

3. Cuối kỳ kế toán sản xuất – lắp đặt công ty nội thất 

công ty nội thất 3
Báo cáo cuối kỳ kế toán sản xuất công ty nội thất

3.1 Về báo cáo tài chính cuối năm

– Lập Báo cáo tài chính hoàn chỉnh 

– Đọc và hiểu số liệu trên báo cáo tài chính đầy đủ (Cân đối tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ & Thuyết minh BCTC)

– Lập quyết toán thuế TNDN

– Lập quyết toán thuế TNCN

3.1 Về sổ sách và kinh nghiệm quyết toán

– In & kết xuất sổ sách kế toán 01 cách có hệ thống – khoa học nhất để chuẩn bị cho quyết toán thuế về sau.

– Kinh nghiệm thanh tra.

– Hướng dẫn các thông tư cần đọc trong công ty sản xuất lắp đặt nội thất.

Với nhu cầu về nhà ở, văn phòng công ty, cửa hàng trưng bày ngày càng tăng đây có thể coi ngành hàng không thể thiếu đối ới người sử dụng – vậy đâu là địa chỉ học chuyên sâu hiệu quả? Kế toán Việt Hưng chính là sự bảo trợ về chất lượng học dài hạn giáo trình đúng chuẩn DN sản xuất lắp đặt nội thất hiện nay trực tiếp 100% kế toán trưởng trực tiếp 1 kèm 1 học thực tế như đi làm CAM KẾT 100% ĐẦU RA phải làm được việc & hỗ trợ đồng hành giúp đỡ học viên trọn đời!

THAM KHẢO:

Khóa học kế toán tổng hợp Sản Xuất Thương Mại

Khóa học kế toán tổng hợp Sản xuất – Xây dựng

Hình thức học

,

Doanh nghiệp

,

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Bình chọn :
     

mình cần dky lớp học qua video

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Lê Thị Giang
Lê Thị Giang
Bình chọn :
     

tư vấn giúp mình

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Lê Thị Giang

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Học thử miễn phí trên Giáo trình kế toán online của Kế Toán Việt Hưng tại link này:

https://ketoanviethung.com/course/view.php?id=307

Học viên đánh giá

Lợi ích của khóa học

♦ Hiểu sâu hơn về công việc của một kế toán công ty sản xuất lắp đặt nội thất

♦ Thành thạo mọi nghiệp vụ định khoản hạch toán chi tiết các tài khoản kế toán

♦ Thành thạo định mức NVL tính giá thành – lập báo cáo tài chính công ty 

♦ Hoàn tất mọi báo cáo liên quan – va chạm xử lý tình huống thực tế công ty 

♦ Tự mình hoàn thiện sổ sách công ty sản xuất lắp đặt nhanh và chính xác nhất

♦ Thông thạo tự tin quyết toán với cơ quan thuế – điều mọi kế toán e ngại bị bắt lỗi bị phạt

♦ Thành thạo Báo cáo vay vốn ngân hàng – chỉ tiêu có lợi để đáp ứng được hồ sơ vay vốn

♦ Tự tin quản lý vận hành tốt công ty sản xuất – kiểm soát bộ máy kế toán 

♦ Nhanh chóng ứng tuyển & tìm kiếm được 1 công việccơ hội thăng tiến trong công việc

♦ Hiểu rõ hồ sơ sổ sách tiếp nhận bàn giao công việc với kế toán cũ công ty 

♦ Đúc kết những kỹ năng & kinh nghiệm thực tế sau khi hoàn thành khoá học thực tế 

Giảng viên tiêu biểu

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Bình chọn :
     

mình cần dky lớp học qua video

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Lê Thị Giang
Lê Thị Giang
Bình chọn :
     

tư vấn giúp mình

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Lê Thị Giang

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé