Khóa học kế toán tổng hợp Sản Xuất Thương Mại

Hotline 1: 0988.680.223 - Hotline 2: 0912.929.959 

TỰ HỌC + Hỗ trợ 24/7
2.450.000
Lớp học có giáo viên
4.550.000

KHUYẾN MẠI
 • Phần mềm hóa đơn điện tử ViVoice
 • Phần mềm kế toán quản trị ViMac
 • Học thử miễn phí
 • Đăng ký 01 khóa học tặng kèm 01 khóa miễn phí
 • Giảm 10% khi đăng ký từ 02 khóa (cùng hình thức học) 
 • Tặng phần mềm kế toán Misa Enterprise
 • Trắc nghiệm, kiểm tra kiến thức kế toán miễn phí
 • Tặng bộ giáo trình kế toán Online đầy đủ Video, Tài liệu
 • Hỗ trợ tìm việc làm
CAM KẾT
 • Học xong chắc chắn sẽ thành thạo nghề
 • Không giới hạn số buổi - thời gian học
 • Giải đáp, hỗ trợ miễn phí trọn đời
 • Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm thực chiến
 • Được đổi giáo viên, giờ học, khóa học
 • Giáo trình chứng từ sống, cập nhật mới nhất
 • Chất lượng hàng đầu, không đâu bằng được

 

TỰ HỌC + Hỗ trợ 24/7
2.450.000
Lớp học có giáo viên
4.550.000

Hotline: 0988.680.223  -  0912.929.959

Hoạt động thương mại làm tăng giá trị của hàng hoá trong quá trình lưu chuyển từ nơi sản xuất đến nơi sử dụng cuối cùng. Hình thành giá và vốn khác nhau ở những giai đoạn khác nhau của quá trình sản xuất: giá vốn bán hàng tại điểm mua hàng – giá trị mua thực tế. 

Kế toán Việt Hưng tự hào là 1 địa chỉ đào tạo chuyên sâu có thế mạnh mảng sản xuất – thương mại giúp bạn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ ra nghề thành thạo. Hãy tìm hiểu tham gia ngay chương trình học kế toán tổng hợp sản xuất – thương mại này ngay dưới đây.

1. Hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ kế toán công ty sản xuất – thương mại

– Tạo và quản lý danh sách nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp.

– Tạo và quản lý danh mục kho, vật tư, hàng hóa.

– Cập nhật, quản lý chi tiết công nợ phải thu của khách hàng, công nợ phải trả nhà cung cấp.

– Cập nhật báo cáo tồn kho hàng hóa, nguyên vật liệu đầu kỳ.

– Tạo và cập nhật danh sách thành phẩm tồn kho đầu kỳ.

– Tạo và cập nhật danh sách đối tượng tập hợp chi phí dở dang đầu kỳ.

học kế toán tổng hợp sản xuất thương mại 3
Sơ đồ học kế toán tổng hợp sản xuất thương mại 3

– Theo dõi, cập nhật bảng phân bổ CCDC/ TSCĐ đầu kỳ.

– Cập nhật các tài khoản trên cân đối tài khoản của năm cũ chuyển sang đầu năm hạch toán.

2. Các nghiệp vụ kinh tế trong kỳ kế toán công ty sản xuất – thương mại

Thực hiện phản ánh phát sinh trong kỳ kế toán cả 02 mảng lĩnh vực cụ thể, bao gồm: sản xuất và thương mại

2.1 Về Doanh thu & Giá vốn

– Hạch toán doanh thu/ giá vốn.

– Hạch toán hóa đơn bán các thành phẩm bao gồm bán buôn, bán lẻ thu tiền ngay và chưa thu tiền.

– Phân hệ kế toán bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu như hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán,…

– Hạch toán các hóa đơn mua chi phí phân bổ vào giá mua hàng hóa làm tăng giá vốn của hàng hóa lên

– So sánh doanh thu/giá vốn của 2 mảng doanh thu so với giá vốn để đối chiếu tỉ trọng lãi lỗ.

– Cách điều chỉnh tỷ lệ lãi gộp hợp lý theo 2 mảng lĩnh vực.

2.2 Về Công cụ dụng cụ/ Tài sản cố định

– Hạch toán CCDC/ TSCĐ & đưa vào tính giá thành mảng sản xuất.

– Ghi tăng CCDC/ ghi tăng TSCĐ cho các mảng kinh doanh.

– Phân bổ CCDC và cách đối chiếu tính hợp lý của CCDC, chi phí trả trước giữa BC phân bổ so với chỉ tiêu trên BCTC.

– Thủ tục hồ sơ thanh lý TSCĐ. Cách kiểm tra mối quan hệ TSCĐ so với BCTC.

2.4 Về định mức – tính giá thành mảng sản xuất

– Lập kỳ tính giá thành các thành phẩm theo tháng, quý.

– Tính giá thành, phân bổ các chi phí chung như nhân công trực tiếp, NVL trực tiếp, sản xuất chung,…

– Cách thức thực hiện tính giá thành theo 3 phương pháp:

 • Phương pháp giản đơn

 • Phương pháp đơn hàng

 • Phương pháp hệ số tỉ lệ

– So sánh doanh thu các thành phẩm, giá vốn tương ứng theo sự tách biệt của tài khoản chi tiết & các tình huống liên quan cần xử lý.

– Xây dựng định mức NVL và các vấn đề liên quan đến định mức NVL.

– Cách điều chỉnh các nguyên vật liệu đầu vào so với định mức bị âm.

– Báo cáo lãi lỗ chi tiết cho từng thành phẩm sản xuất & xuất bán.

– Kết chuyển giá vốn đối chiếu so sánh báo cáo doanh thu/giá vốn từng mảng/từng sản phẩm (nhằm loại trừ tính không hợp lý của giá vốn được tính)

– Đối chiếu kiểm soát phát hiện lỗi sau khi xử lý giá thành dịch vụ.

2.5 Về Kho

– Xác định phương pháp kho và tính giá xuất kho theo mảng đặc thù.

– Đối chiếu kho trong các loại hình của khóa học.

– Cân đối chỉ tiêu kho trên BCTC và báo cáo tồn kho.

2.6 Về Tiền lương & Bảo hiểm xã hội 

– Lập tỷ lệ trích lương, các khoản trích bảo hiểm xã hội

– Lập bảng lương, các công thức lập nhanh bảng lương trong Excel. Hướng dẫn hạch toán lương theo bộ phận

– Lập các hợp đồng lao động theo phương pháp theo dõi nhanh và khoa học

– Hạch toán phân bổ tiền lương cho từng bộ phận liên quan trong công ty sản xuất

– Hạch toán tiền BHXH trích theo từng bộ phận theo lương.

– Cân đối Các chỉ tiêu liên quan hạch toán BHXH so với thông báo của BHXH

– Cân đối tiền lương so với báo cáo quyết toán thuế TNCN, so với Tờ khai thuế TNCN hàng tháng, quý.

 

học kế toán tổng hợp sản xuất thương mại 3
Các phát sinh trong kỳ học kế toán tổng hợp sản xuất thương mại

2.7 Về các loại Thuế

– Phân biệt các loại thuế (thuế môn bài, GTGT/ TNCN/ TNDN, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhà thầu & thuế vãng lai).

– Cách đăng ký MST cá nhân – thủ tục giảm trừ gia cảnh.

– Hạch toán giấy nộp tiền thuế GTGT/TNDN & thuế môn bài.

– Hạch toán nộp các loại thuế, nộp phạt chậm nộp – phạt thuế sau kỳ thanh, quyết toán thuế.

– Thủ tục hồ sơ hoàn thuế.

– Hiểu về giao dịch liên kết & cách so sánh xác định giá GDLK.

– Chi phí thuế đối với DN có giao dịch liên kết.

Thuế GTGT

– Lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm, đẩy sang HTKK, cách thiết lập các thông số thuế trên phần mềm.

– Cách kiểm tra đối chiếu chỉ tiêu thuế trên phần mềm mi sa trước khi lập tờ khai thuế đúng. Cách soát lỗi sai sót – Sửa lỗi sai.

– Cách khấu trừ thuế GTGT theo tháng, quý.

– Các tình huống điều chỉnh sai sót của các tờ khai trong quá khứ và cách điều chỉnh cho đúng. Giải quyết các lỗi sai trong kê khai.

Thuế TNDN

– Cách lập tờ khai thuế TNDN cuối năm/Cách đưa ra tờ khai HTKK, điền thêm các chỉ tiêu cần thiết.

– Hướng dẫn thêm các phụ lục miễn giảm thuế trong các trường  hợp đặc biệt.

– Điều chỉnh tờ khai Thuế TNDN cho việc lập lại BCTC (trường hợp lập lại BCTC thì cần phải lập tờ khai điều chỉnh thuế TNDN).

Về thuế TNCN

– Hướng dẫn đăng ký MST cá nhân.

– Hướng dẫn làm các thủ tục giảm trừ gia cảnh.

– Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý.

– Lập Quyết toán  thuế TNCN cuối năm – Kèm bộ BCTC.

3. Cuối kỳ của khóa học kế toán tổng hợp sản xuất thương mại

– Lập bộ báo cáo tài chính đầy đủ.

– Hướng dẫn ý nghĩa của các chỉ tiêu trên cân đối tài khoản lên BCTC.

học kế toán tổng hợp sản xuất thương mại 4
Các báo cáo quyết kỳ học kế toán tổng hợp sản xuất thương mại

– Các bước bước tạo lập quyết toán thuế TNDN/ TNCN năm.

– Cách rà soát – đối chiếu sổ sách các sổ Tài khoản & Bảng CĐKT

– In và sắp xếp lưu trữ chứng từ hồ sơ kế toán một cách cần và khoa học (nếu có)

– Chia sẻ kinh nghiệm cần chuẩn bị khi CQT xuống quyết toán đối với loại hình doanh nghiệp này.

Đây được coi là khóa học Combo 2 lĩnh vực đáp ứng được cả hai nhu cầu trong một doanh nghiệp hiện nay – đáp ứng cho học viên học đa dạng nghiệp vụ có nhiều cơ hội việc làm để lựa chọn chỉ sau 30 ngày học trực tiếp 100% kế toán trưởng cầm tay chỉ việc qua Ultraviewer 1 kèm 1 CAM KẾT 100% ĐẦU RA làm được nhiều việc.

THAM KHẢO:

Khóa học thực hành kế toán Gia công – Sản xuất

Khóa học kế toán tổng hợp Sản xuất – Xây dựng

Hình thức học

,

Doanh nghiệp

,

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Thu Trang
Nguyễn Thu Trang
Bình chọn :
     

tự học có hỗ trợ cài misa không ạ

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Nguyễn Thu Trang

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Nguyễn Thùy Hoa
Nguyễn Thùy Hoa
Bình chọn :
     

tư vấn

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Nguyễn Thùy Hoa

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Nguyễn Hà Linh
Nguyễn Hà Linh
Bình chọn :
     

em đăng ký hình thức học qua video thì khi học có cần hỗ trợ có được hỗ trợ không

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Nguyễn Hà Linh

Chào bạn, đối với hình thức tự học vẫn có giáo viên hỗ trợ bạn trong quá trình học. Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Học thử miễn phí trên Giáo trình kế toán online của Kế Toán Việt Hưng tại link này:

Học viên đánh giá

Lợi ích của khóa học

♦ Hiểu sâu hơn về công việc của một kế toán công ty 2 lĩnh vực

♦ Thành thạo mọi nghiệp vụ định khoản hạch toán chi tiết các tài khoản kế toán

♦ Thành thạo định mức tính giá thành sản xuấtquy trình hạch toán thương mại

♦ Tự mình hoàn thiện sổ sách công ty 2 lĩnh vực nhanh và chính xác nhất

♦ Thông thạo tự tin quyết toán với cơ quan thuế – điều mọi kế toán e ngại bị bắt lỗi bị phạt

Hoàn tất mọi báo cáo liên quan – va chạm tình huống thực tế công ty 2 lĩnh vực

♦ Tự tin quản lý vận hành tốt công ty 2 lĩnh vực hoạt động – kiểm soát bộ máy kế toán 

♦ Nhanh chóng ứng tuyển & tìm kiếm được ở nhiều DN – cơ hội thăng tiến trong công việc

♦ Hiểu rõ hồ sơ sổ sách tiếp nhận bàn giao công việc với kế toán cũ khi vào làm việc

♦ Đúc kết những kỹ năng & kinh nghiệm thực tế sau khi hoàn thành khoá học thực tế

Giảng viên tiêu biểu

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Thu Trang
Nguyễn Thu Trang
Bình chọn :
     

tự học có hỗ trợ cài misa không ạ

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Nguyễn Thu Trang

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Nguyễn Thùy Hoa
Nguyễn Thùy Hoa
Bình chọn :
     

tư vấn

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Nguyễn Thùy Hoa

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Nguyễn Hà Linh
Nguyễn Hà Linh
Bình chọn :
     

em đăng ký hình thức học qua video thì khi học có cần hỗ trợ có được hỗ trợ không

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Nguyễn Hà Linh

Chào bạn, đối với hình thức tự học vẫn có giáo viên hỗ trợ bạn trong quá trình học. Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...