Học Viên Nick Name Thuy Van – Long An

Đã hoàn thành Khóa học kế toán tổng hợp Xây Dựng Xây Lắp
hoàn thành khóa học 2019- rất hài lòng vì giáo viên dạy rất nhiệt tình và dể hiểu. cảm ơn Cô Hằng và Kế toán Việt Hưng

HỌC VIÊN – VAN THUY

 Long An

🎊 Đã Hoàn Thành Khóa Học Kế Toán Xây dựng Online🎊 

🌟 🌟 🌟 🌟

Sarturday, March 28, 2020

Dear Ms. Cao Hang,

Hoàn thành khóa học 2019- rất hài lòng vì giáo viên dạy rất nhiệt tình và dể hiểu. cảm ơn Cô Hằng và Kế toán Việt Hưng

x3 1

T3. Van Thuy

Xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng,

Nguyen Minh Anh

————————————

🎉🎉 Kế toán Việt Hưng vui mừng khi đã thực hiện thành công sứ mệnh chia sẻ những kiến thức chuyên môn sâu thực tế và tạo cơ hội cho học viên được thực hành ngay tại lớp.
**************

 GỠ KHÓ GỠ RỐI TƠ VÒ MỌI NGHIỆP VỤ KT XÂY DỰNG
(https://ketoanviethung.vn/sp/khoa-hoc-ke-toan-tong-hop-xay-dung-xay-lap)
✔️ Hợp đồng ký kết xây dựng
✔️ Dự toán & bóc tách dự toán công trình xây dựng
✔️ Lập báo cáo và thanh toán công nợ & từ phía chủ đầu tư
✔️ Vấn đề về các loại hoá đơn trong giai doan: không có hoá đơn VAT nguyên vật liệu, xuất hoá đơn nhiều lần, hoá đơn nghiệm thu,…
✔️ Thiết lập bảng lương – tính giá thành kho
✔️ Hoàn thiện quyết toán thuế, báo cáo tài chính lãi lỗ hợp ý sếp
🛤Chúng ta định hình những tòa nhà; sau đó chúng định hình chúng ta (Winston Churchill)
=====
📕AN TÂM TRÁNH DỊCH COVID-19: https://ketoanviethung.vn/goi-bao-hiem-anti-covid-19.html
🎲 PHẦM MỀM KẾ TOÁN trọn đời + 🎁 Khoá Tự học bất kỳ
☎️ ÀLô 💎 098.868.0223 – 💎 0982.929.939 (Za-lô)
This entry was posted in . Bookmark the permalink.