Chuyên mục: Tự học kế toán

Cách xử lý khách hàng không lấy hóa đơn điện tử theo quy định

khách hàng không lấy hoá đơn điện tử

Khách hàng không lấy hóa đơn điện tử | Công văn số 83540/CT-TTHT ngày 15 tháng 9 năm 2020 trả lời của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng không lấy hóa đơn thì việc gộp nhiều khách hàng trên hóa đơn điện tử có được không? Cùng […]

23 Dạng bài tập báo cáo tài chính hợp nhất thực tế có đáp án

bài tập báo cáo tài chính hợp nhất

Bài tập báo cáo tài chính hợp nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất là BCTC của một tập đoàn được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập dựa trên cơ sở hợp nhất các báo cáo tài chính riêng lẻ của công ty mẹ […]

Bài tập kế toán tài chính 2 tổng hợp | Kế toán Việt Hưng

bài tập kế toán tài chính 2

Bài tập kế toán tài chính 2 | Kế toán – tài chính là 2 hoạt động không thể thiếu trong bất kỳ một tổ chức doanh nghiệp nào trong giới kinh doanh hiện nay gánh trên vai trọng trách tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tham […]

Bài tập kế toán tài chính 1 tổng hợp | Kế toán Việt Hưng

bài tập kế toán tài chính tổng hợp

Bài tập kế toán tài chính 1 | Nếu kế toán là bộ phận thực hiện nhiệm vụ tổng hợp doanh thu, tính toán ra con số cụ thể mọi hoạt động thu – chi tài chính, luân chuyển dòng tiền, theo dõi và thực hiện thanh toán các hoá đơn,… thì bộ phận tài […]

Liệt kê các trang web kế toán hay dành riêng cho nhà kế

web kế toán

Web kế toán – “Người thành công luôn lam những việc mà người không thành công không dám làm. đừng bao giờ ước mọi việc xảy ra dễ dang mà hãy ước bạn trở thanh ngươi giỏi hơn đó là câu nói nổi tiếng của Jim Rohn một doanh nhân, tác giả và diễn giả người […]

Tải mẫu quyết định cho nhân viên đi nghỉ mát | Kế toán Việt Hưng

mẫu quyết định cho nhân viên nghỉ mát

Mẫu quyết định cho nhân viên nghỉ mát – Hàng năm các doanh nghiệp đều tổ chức cho các nhân viên đi tham quan nghỉ mát định kỳ 1-2 lần trong năm như một sự khích lệ động viên đội ngũ công nhân viên cố gắng làm việc làm tăng tính đoàn kết tình đồng […]

6 điểm mới chú ý Luật Xây dựng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

luật xây dựng sửa đổi

Luật xây dựng sửa đổi – Trong kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật […]

Hồ sơ mời thầu là gì? Điều kiện phát hành và đăng tải thông báo mời thầu 2020

hồ sơ mời thầu

Hồ sơ mời thầu là gì? Là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu […]

Cập nhật 20 điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế sửa đổi, bổ sung mới

điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế – Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan vừa được Chính phủ ban hành Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2016/NĐ-CP 1. 3 định nghĩa mới về […]

15 điểm đáng chú ý Luật quản lý thuế 2019 sửa đổi hiệu lực 01/07/2020

luật quản lý thuế 2019

Luật quản lý thuế 2019 Sửa đổi – Quốc hội ban hành Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2020, cùng Kế toán Vệt Hưng tìm hiểu 15 điểm đáng chú ý qua bài viết ngay dưới đây để kịp thời năm bắt tình hình thuế. […]

0912.929.959
0988.680.223
0912.929.959
0982.929.939