GIÁO VIÊN TIÊU BIỂU GIẢNG DẠY TẠI KẾ TOÁN VIỆT HƯNG

dạy kế toán online 1 kèm 1
TRẦN THỊ NGỌC
Kế Toán Tổng Hợp - Kế Toán Thuế

Hơn 12 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – tư vấn nghiệp vụ các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh về các loại hình dịch vụ

8
NGÔ THỊ THUÝ LÀ
Kế Toán Thuế - Tổng hợp Hành chính Sự nghiệp

Hơn 16 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – ra đề chấm thi các thí sinh thi công chức & giảng dạy kế toán thực tế thế mạnh các đơn vị khối HCSN

mai111
HOÀNG THỊ THANH MAI
Kế Toán Trưởng – Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

Gần 15 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – thành viên hội đồng chấm thi công chức & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh khối đơn vị HCSN

6 8
CAO THỊ LAM
Kế Toán Trưởng - Kế Toán Tổng Hợp - Kế Toán Thuế

Có 20 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng đào tạo – tư vấn thuế & dịch vụ BCTC hợp nhất các công ty lớn thế mạnh khoá học tổng hợp đa lĩnh vực ngành

kế toán việt hưng
HOÀNG THỊ HOÀI
Kế Toán Tổng Hợp - Kế Toán Thuế

Gần 10 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – kiểm toán & tư vấn nghiệp vụ các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh đa lĩnh vực ngành kinh doanh

giáo viên lê thị nhàn
LÊ THỊ NHÀN
Kế Toán Tổng Hợp – Kế Toán Thuế

Hơn 12 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – tư vấn nghiệp vụ các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh mảng xây dựng, vận tải, sản xuất

5 11
VÕ HOÀNG ANH
Kế Toán Trưởng – Kế toán Tổng Hợp – Kế Toán Thuế

Gần 8 năm kinh nghiệm vị trí Kiểm toán quốc tế – soát xét nhiều hoạt động tài chính các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh mảng thương mại dịch vụ

giáo viên bùi thị thuỳ dung kế toán việt hưng
BÙI THỊ THUỲ DUNG
Kế Toán Tổng Hợp - Kế Toán Thuế

Gần 12 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – dịch vụ làm thủ tục về thuế & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh đa dạng lĩnh vực ngành kinh doanh

tran11
Trần Thị Thu Hằng
Kế Toán Trưởng – Kế Toán Thuế

Hơn 11 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – kiểm toán các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh xây dựng, sản xuất & dịch vụ

phuong5 1
NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG
Kế Toán Tổng Hợp – Kế Toán Thuế

Có 15 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – thanh tra kiểm toán ở nhiều doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh các khoá học tổng hợp

lệ 33 1
NGUYỄN THỊ LỆ
Kế Toán Tổng Hợp – Kế Toán Thuế

Với 10 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – tư vấn nghiệp vụ các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh về sản xuất, dịch vụ & xây dựng

412
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Kế Toán Tổng Hợp – Kế Toán Thuế

Hơn 10 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Trưởng phòng Đào tạo nghiệp vụ về dịch vụ tư vấn – hỗ trợ & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh đa lĩnh vực

mai anh 1
NGUYỄN THỊ MAI ANH
Kế toán Hành chính sự nghiệp – Nguyên lý kế toán

Gần 10 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – có thế mạnh về khối đơn vị HCSN là thành viên chấm thi công chức & tư vấn giảng dạy kế toán thực tế

giáo viên ngô thương
NGÔ THỊ THƯƠNG
Kế Toán Trưởng – Kế Toán Tổng Hợp – Kế Toán Thuế

Gần 11 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh về sản xuất, thương mại & dịch vụ

22 3
NGUYỄN THỊ MINH THUỲ
Kế Toán Tổng Hợp - Kế Toán Thuế

Hơn 12 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – tư vấn nghiệp vụ các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh sản xuất thương mại & dịch vụ

Mến 2 1
NGUYỄN THỊ MẾN
Kế Toán Tổng Hợp - Kế Toán Thuế

Với 10 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Phó phòng Tài chính – tư vấn nghiệp vụ các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh về sản xuất, thương mại, dịch vụ

huyen11
CAO KHÁNH HUYỀN
Kế toán Thuế – Nguyên lý kế toán

Gần 10 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – tư vấn nghiệp vụ các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh khoá học tổng hợp từ con số 0

thắng11
BÙI SINH THẮNG
Kế Toán Tổng Hợp – Kế Toán Thuế

Gần 15 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ ngành & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh sản xuất, xây dựng & dịch vụ

giáo viên nguyễn xuyến
MAI THỊ XUYẾN
Kế Toán Tổng Hợp – Kế Toán Thuế

Hơn 13 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh khoá học xuất nhập khẩu

sep12
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Giám đốc điều hành – Kế Toán Trưởng

Hơn 20 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Giám đốc điều hành – hợp tác tư vấn làm dịch vụ hơn 250 công ty toàn quốc & giảng dạy kế toán thực tế thế mạnh các lĩnh vực ngành

hoai
HOÀNG THỊ QUỲNH
Kế Toán Tổng Hợp – Kế Toán Thuế

Hơn 12 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – tư vấn nghiệp vụ các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh khoá học tổng hợp đa lĩnh vực

dạy kế toán online
NGUYỄN HOÀNG ANH
Kế Toán Tổng Hợp - Kế Toán Thuế

Hơn 11 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – kiểm toán các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh dành cho người bắt đầu từ số 0

linh12 1
Đỗ Thị Thùy Linh
KẾ TOÁN TỔNG HỢP - KẾ TOÁN THUẾ

Với 10 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – tư vấn nghiệp vụ các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh sản xuất, vận tải & dịch vụ

giáo viên cao thuý hằng
CAO THUÝ HẰNG
Kế Toán Trưởng – Kế Toán Thuế – Nguyên Lý Kế Toán

Gần 12 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – tư vấn nghiệp vụ các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh sản xuất, khai thác, xây dựng

kế toán
TRẦN THỊ HẢO
Kế Toán Trưởng – Kế Toán Tổng Hợp – Kế Toán Thuế

Hơn 8 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Phó phòng Kế toán tài chính – dịch vụ tư vấn hỗ trợ & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh khoá học tổng hợp từ con số 0

12 4
TRẦN THỊ THUYẾT
Kế toán trưởng – Kế toán Tổng hợp Hành chính Sự nghiệp

Hơn 13 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – là thành viên hội đồng thi công chức & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh các đơn vị HCSN ban ngành

5 1
NGUYỄN TIẾN MẠNH
Kế Toán Trưởng - Kế Toán Tổng Hợp - Kế Toán Thuế

Gần 9 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – tư vấn nghiệp vụ các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh về tin học, thương mại, dịch vụ

hoa11
NGUYỄN THỊ HOA
Kế Toán Trưởng – Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

Gần 15 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – hỗ trợ tư vấn các nghiệp vụ & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh 2 mảng Doanh nghiệp & HCSN

0 0 Bình chọn
Bình chọn