GIÁO VIÊN TIÊU BIỂU GIẢNG DẠY TẠI KẾ TOÁN VIỆT HƯNG

lệ 33 1
NGUYỄN THỊ LỆ
Kế Toán Tổng Hợp – Kế Toán Thuế

Với 10 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – tư vấn nghiệp vụ các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh về sản xuất, dịch vụ & xây dựng

hoa11
NGUYỄN THỊ HOA
Kế Toán Trưởng – Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

Gần 15 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – hỗ trợ tư vấn các nghiệp vụ & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh 2 mảng Doanh nghiệp & HCSN

dạy kế toán online 1 kèm 1
TRẦN THỊ NGỌC
Kế Toán Tổng Hợp - Kế Toán Thuế

Hơn 12 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – tư vấn nghiệp vụ các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh về các loại hình dịch vụ

sep12
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Giám đốc điều hành – Kế Toán Trưởng

Hơn 20 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Giám đốc điều hành – hợp tác tư vấn làm dịch vụ hơn 250 công ty toàn quốc & giảng dạy kế toán thực tế thế mạnh các lĩnh vực ngành

kế toán
TRẦN THỊ HẢO
Kế Toán Trưởng – Kế Toán Tổng Hợp – Kế Toán Thuế

Hơn 8 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Phó phòng Kế toán tài chính – dịch vụ tư vấn hỗ trợ & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh khoá học tổng hợp từ con số 0

Mến 2 1
NGUYỄN THỊ MẾN
Kế Toán Tổng Hợp - Kế Toán Thuế

Với 10 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Phó phòng Tài chính – tư vấn nghiệp vụ các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh về sản xuất, thương mại, dịch vụ

giáo viên ngô thương
NGÔ THỊ THƯƠNG
Kế Toán Trưởng – Kế Toán Tổng Hợp – Kế Toán Thuế

Gần 11 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh về sản xuất, thương mại & dịch vụ

412
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Kế Toán Tổng Hợp – Kế Toán Thuế

Hơn 10 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Trưởng phòng Đào tạo nghiệp vụ về dịch vụ tư vấn – hỗ trợ & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh đa lĩnh vực

giáo viên bùi thị thuỳ dung kế toán việt hưng
BÙI THỊ THUỲ DUNG
Kế Toán Tổng Hợp - Kế Toán Thuế

Gần 12 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – dịch vụ làm thủ tục về thuế & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh đa dạng lĩnh vực ngành kinh doanh

12 4
TRẦN THỊ THUYẾT
Kế toán trưởng – Kế toán Tổng hợp Hành chính Sự nghiệp

Hơn 13 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – là thành viên hội đồng thi công chức & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh các đơn vị HCSN ban ngành

phuong5 1
NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG
Kế Toán Tổng Hợp – Kế Toán Thuế

Có 15 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – thanh tra kiểm toán ở nhiều doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh các khoá học tổng hợp

tran11
Trần Thị Thu Hằng
Kế Toán Trưởng – Kế Toán Thuế

Hơn 11 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – kiểm toán các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh xây dựng, sản xuất & dịch vụ

giáo viên lê thị nhàn
LÊ THỊ NHÀN
Kế Toán Tổng Hợp – Kế Toán Thuế

Hơn 12 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – tư vấn nghiệp vụ các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh mảng xây dựng, vận tải, sản xuất

5 1
NGUYỄN TIẾN MẠNH
Kế Toán Trưởng - Kế Toán Tổng Hợp - Kế Toán Thuế

Gần 8 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – tư vấn nghiệp vụ các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh về tin học, thương mại, sản xuất

hoai
HOÀNG THỊ QUỲNH
Kế Toán Tổng Hợp – Kế Toán Thuế

Hơn 12 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – tư vấn nghiệp vụ các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh khoá học tổng hợp đa lĩnh vực

giáo viên nguyễn xuyến
MAI THỊ XUYẾN
Kế Toán Tổng Hợp – Kế Toán Thuế

Hơn 13 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh khoá học xuất nhập khẩu

6 8
CAO THỊ LAM
Kế Toán Trưởng - Kế Toán Tổng Hợp - Kế Toán Thuế

Có 20 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng đào tạo – tư vấn thuế & dịch vụ BCTC hợp nhất các công ty lớn thế mạnh khoá học tổng hợp đa lĩnh vực ngành

22 3
NGUYỄN THỊ MINH THUỲ
Kế Toán Tổng Hợp - Kế Toán Thuế

Hơn 12 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – tư vấn nghiệp vụ các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh sản xuất thương mại & dịch vụ

thắng11
BÙI SINH THẮNG
Kế Toán Tổng Hợp – Kế Toán Thuế

Gần 15 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ ngành & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh sản xuất, xây dựng & dịch vụ

giáo viên cao thuý hằng
CAO THUÝ HẰNG
Kế Toán Trưởng – Kế Toán Thuế – Nguyên Lý Kế Toán

Gần 12 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – tư vấn nghiệp vụ các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh sản xuất, khai thác, xây dựng

huyen11
CAO KHÁNH HUYỀN
Kế toán Thuế – Nguyên lý kế toán

Gần 10 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – tư vấn nghiệp vụ các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh khoá học tổng hợp từ con số 0

mai111
HOÀNG THỊ THANH MAI
Kế Toán Trưởng – Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

Gần 15 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – thành viên hội đồng chấm thi công chức & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh khối đơn vị HCSN

kế toán việt hưng
HOÀNG THỊ HOÀI
Kế Toán Tổng Hợp - Kế Toán Thuế

Gần 10 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – kiểm toán & tư vấn nghiệp vụ các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh đa lĩnh vực ngành kinh doanh

linh12 1
Đỗ Thị Thùy Linh
KẾ TOÁN TỔNG HỢP - KẾ TOÁN THUẾ

Với 10 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – tư vấn nghiệp vụ các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh sản xuất, vận tải & dịch vụ

mai anh 1
NGUYỄN THỊ MAI ANH
Kế toán Hành chính sự nghiệp – Nguyên lý kế toán

Gần 10 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – có thế mạnh về khối đơn vị HCSN là thành viên chấm thi công chức & tư vấn giảng dạy kế toán thực tế

dạy kế toán online
NGUYỄN HOÀNG ANH
Kế Toán Tổng Hợp - Kế Toán Thuế

Hơn 11 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – kiểm toán các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh dành cho người bắt đầu từ số 0

5 11
VÕ HOÀNG ANH
Kế Toán Trưởng – Kế toán Tổng Hợp – Kế Toán Thuế

Gần 8 năm kinh nghiệm vị trí Kiểm toán quốc tế – soát xét nhiều hoạt động tài chính các doanh nghiệp & giảng dạy kế toán thực tế với thế mạnh mảng thương mại dịch vụ

8
NGÔ THỊ THUÝ LÀ
Kế Toán Thuế - Tổng hợp Hành chính Sự nghiệp

Hơn 16 năm kinh nghiệm làm nghề kế toán vị trí Kế toán trưởng – ra đề chấm thi các thí sinh thi công chức & giảng dạy kế toán thực tế thế mạnh các đơn vị khối HCSN

0 0 Bình chọn
Bình chọn