Chuyên mục: Bài tập phân tích báo cáo tài chính

Phương thức đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN

chi-phi-tien-luong-hop-ly-theo-tt-25-2018-btc

Phương thức đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào? Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là vấn đề mà tất cả các doanh nghiệp luôn quan tâm. Nó thể hiện khả năng sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệpTham khảo: […]

Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

hieu-qua-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-cua-doanh-nghiep

Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói lên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khả năng sử dụng các nguồn lực trong doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp? Cho một số chỉ tiêu […]

Bài tập phân tích báo cáo tài chính: Bài 2 – Nguồn vốn (có lời giải)

hạch toán hàng hóa nhập khẩu

Cho một số chỉ tiêu tổng quát về nguồn vốn trên Bảng cân đối kế toán của một Công ty cổ phần năm N như sau (ĐVT: Triệu đồng) NGUỒN VỐN Cuối năm Đầu năm A.Nợ phải trả 22.800 16.800 B.Vốn chủ sở hữu 32.000 35.800 TỔNG NGUỒN VỐN 54.800 52.600  YÊU CẦU: Đánh giá […]

Bài tập kế toán tài chính 1: Hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh (có lời giải chi tiết)

báo cáo thuế qua mạng

Dạng Bài tập – Hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh (Kế toán tài chính 1) hãy cùng tham khảo mẫu tình huống ngay sau đây Đề bài: Công ty bán lẻ hàng hóa tiêu dùng, thuộc đối tượng tính thuế GTGT 10% theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn […]

Bài tập đánh giá khái quát khả năng thanh toán của doanh nghiệp

92

Bài tập 3: Đánh giá khái quát khả năng thanh toán của doanh nghiệp BƯỚC 1: Lập bảng Ta có Bảng đánh giá khái quát khả năng thanh toán của Công ty Tham khảo: Cách khóa học tại Kế toán Việt Hưng Phân tích sức khỏe của doanh nghiệp – tình hình thanh toán và […]

Phân tích sức khỏe của doanh nghiệp – tình hình thanh toán và khả năng thanh toán

phan tich suc khoe doanh nghiep1

Tình hình thanh toán và khả năng thanh toán nợ phải trả trong doanh nghiệp. Là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý tài sản của doanh nghiệp. Vì vậy, phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán nợ phải trả. Nhằm mục đích đánh giá đúng […]

0912.929.959
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939
Yêu cầu tư vấn