Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói lên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khả năng sử dụng các nguồn lực trong doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp?

Cho một số chỉ tiêu tài chính năm N của 1 doanh nghiệp như sau (ĐVT: Triệu đồng)

Chỉ tiêuĐầu năm NCuối năm N
1.Tài sản52.60054.800
2.Vốn chủ sở hữu35.80032.000
3.Lợi nhuận sau thuế23.32523.250
4.Doanh thu thuần95.000120.000

Cho biết thêm

Chỉ tiêuĐầu năm (N-1)Cuối năm (N-1)
-Tài sản54.80052.600
-Vốn chủ sở hữu39.60035.800

YÊU CẦU:

Đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

BÀI LÀM

*) Tính

Tài sản bình quân (N-1)=

TS đầu năm (N-1) + TS cuối năm (N-1)

2

Tài sản bình quân (N)=

TS đầu năm (N) + TS cuối năm (N)

2

VCSH bình quân (N-1)=

VCSH đầu năm (N-1) + VCSH cuối năm (N-1)

2

VCSH bình quân (N)=

VCSH đầu năm (N) + VCSH cuối năm (N)

2

 Thay số ta có:

Tài sản bình quân (N-1)=

54.800 + 52.600

2

= 53.300

Tài sản bình quân (N)=

52.600 + 54.800

2

= 53.700

VCSH bình quân (N-1)=

39.600 + 35.800

2

= 37.700

VCSH bình quân (N)=

35.800 + 32.000

2

= 33.900

*) BẢNG ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

Chỉ tiêuCông thức tính

Đầu năm

 

Cuối nămCuối năm so với đầu năm
Chênh lệchTỷ lệ (%)
  (1)-lần(2)-lần(3)=(2)-(1)(4)=(3)/(1)

1.ROA

 

Lợi nhuận sau thuế

Tài sản bình quân

23.325

53.300

=(0,4376)

23.325

53.300

=(0,4330)

-0,0046-1,05
2.ROE

Lợi nhuận sau thuế

VCSH bình quân

23.325

53.300

=(0,6187)

23.325

53.300

=(0,6858)

0,067110,85
3.ROS

Lợi nhuận sau thuế

Doanh thu thuần

23.325

53.300

=(0,2455)

23.325

53.300

=(0,1938)

-0,0517-21,06

NHẬN XÉT

– Chỉ tiêu ROA

+ Đầu năm: 1 đồng tài sản đem lại 0,4376 đồng LNST

+ Cuối năm: 1 đồng tài sản đem lại 0,4330 đồng LNST

→ Cuối năm so với đầu năm, chỉ số ROA giảm nhẹ 0,0046 (lần), tương ứng mức giảm 1,05%

→Chứng tỏ khả năng sinh lời trên tài sản bình quân cuối năm đã giảm

– Chỉ tiêu ROE

+ Đầu năm: 1 đồng VCSH đem lại 0,6187 đồng LNST

+ Cuối năm: 1 đồng VCSH đem lại 0,6858 đồng LNST

→ Cuối năm so với đầu năm, chỉ số ROE tăng 0,0671 (lần), tương ứng tốc độ tăng 10,85%

→Chứng tỏ khả năng sinh lời trên VCSH bình quân cuối năm tăng

– Chỉ tiêu ROS

+ Đầu năm: 1 đồng doanh thu đem lại 0,2455 đồng LNST

+ Cuối năm: 1 đồng doanh thu đem lại 0,1938 đồng LNST

→ Cuối năm so với đầu năm, chỉ số ROS giảm 0,0517 (lần), tương ứng tốc độ giảm 21,06%

→Chứng tỏ khả năng sinh lời của doanh thu thuần cuối năm đã giảm

Nguyên nhân: Mặc dù cuối năm doanh thu thuần đạt 120.000 (triệu đồng).

Nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 23.250 (triệu đồng), tức là tốc độ tăng của chi phí kinh doanh lớn hơn tốc độ tăng của doanh thu thuần

Tham khảo:

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận