Bài tập kế toán tài chính 1: Hạch toán kết chuyển doanh thu, chi phí – Bài 1

Kế toán Việt Hưng chia sẻ dạng bài tập kế toán tài chính 1 về hạch toán kết chuyển doanh thu, chi phí sẽ giúp các bạn giải đáp các thắc mắc. Để xác định được lãi, lỗ của doanh nghiệp thì đòi hỏi các bạn phải xác định doanh thu, chi phí 1 cách chính xác.

dang-bai-tạp-ke-toan-tai-chinh-1-bai-1-hạch-toan-ket-chuyẻn-doanh-thu-chi-phi

Đề bài

Tại một Công ty M tính thuế GTGT khấu trừ, thuế suất GTGT 10%, trong tháng 12 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau.

Giả định đầu tháng 12 các tài khoản có số dư hợp lý:

1. Ngày 5/12

Công ty xuất kho hàng hóa gửi đi cho Công ty X theo hình thức chuyển hàng  trị  giá hàng hóa thực tế  xuất kho 500.000.000đ, giá bán chưa thuế 600.000.000đ, bên mua chưa nhận được hàng.

2. Ngày 7/12

Công ty xuất hàng bán ngay tại kho, trị giá hàng hóa thực tế  xuất kho 500.000.000đ, giá bán chưa thuế 600.000.000đ, bên mua nhận hàng trả ngay bằng tiền mặt.

3. Ngày 8/12

Công ty đồng ý trừ chiết khấu thương mại tháng trước cho người mua Z là 250.000đ, công ty trừ vào nợ tiền hàng.

4. Ngày 10/12

Công ty đồng ý cho người mua trả lại lô hàng đã bán ở tháng trước theo giá bán chưa thuế  260.000.000đ  và thuế  giá trị  gia tăng 26.000.000đ, giá mua 200.000.000đ lô hàng này người mua đã trả tiền. Hàng trả lại còn gởi bên mua.

5. Ngày 11/12

Công ty nhận được giấy báo của Công ty X đã nhận được lô hàng gửi đi ngày 5/12, kèm theo biên bản thiếu một số  hàng  theo giá bán chưa thuế 20.000.000đ, giá mua 18.000.000đ, chưa rõ nguyên nhân. Công ty X đồng ý mua theo số thực tế, tiền chưa thanh toán .

6. Ngày 16/12

Công ty xuất kho hàng hóa gửi đi cho Công ty Y theo hình thức chuyển hàng , trị  giá hàng hóa thực tế  xuất kho 700.000.000đ, giá bán chưa thuế 900.000.000đ, bên mua chưa nhận được hàng.

7. Ngày 17/12

Công ty mua hàng HTX và đã bán thẳng cho Công ty N trị giá mua chưa thuế 200.000.000đ, trị giá bán chưa thuế 370.000.000đ, tiền mua và bán chưa thanh toán.

8. Ngày 19/12

Công ty nhận được giấy báo của Công ty Y đã nhận được lô hàng gửi đi ngày 16/12, kèm theo biên bản thừa một số hàng theo giá bán chưa thuế 100.000đ, giá mua 80.000đ, chưa rõ nguyên nhân. Công ty Y đồng ý mua hàng theo hóa đơn, tiền chưa thanh toán. Hàng thừa công ty Y giữ hộ cho bên bán.

9. Ngày 22/12

Công ty xuất kho bánh ngọt, nước ngọt phục vụ cho tổng kết năm của hoạt động công đoàn công ty, giá bán chưa thuế là 200.000đ, giá vốn là 160.000đ.

10. Ngày 24/12

Xuất kho hàng hóa làm từ thiện có giá mua 4.000.000đ, giá bán chưa thuế 5.000.000đ do quỹ phúc lợi tài trợ.

11. Ngày 25/12

Công ty xuất kho hàng để thưởng cho nhân viên quảng cáo bán hàng, giá bán chưa thuế là 100.000đ, giá vốn là 80.000đ.

Yêu cầu:

1. Ghi nhận các bút toán phát sinh trên

2. Tính và lập bút toán kết chuyển Doanh thu bán hàng thuần vào cuối kỳ.

3. Tính và lập bút toán kết chuyền Giá vốn hàng bán vào cuối kỳ.

Bài giải

1.

Nợ TK 157:   500.000.000

Có TK 156:   500.000.000

2.

Nợ TK 632:   500.000.000

Có TK 156:   500.000.000

Nợ TK 111:   660.000.000

Có TK 511:   600.000.000

Có TK 3331:   60.000.000

3.

Nợ TK 331:           250.000

Có TK 521:           250.000

4.

Nợ TK 531:   260.000.000

Nợ TK 333:     26.000.000

Có TK 111:    286.000.000

Nợ TK 1388: 200.000.000

Có TK 632:   200.000.000

5.

Nợ TK 632:   482.000.000   = 500.000.000 – 18.000.000

Có TK 157:   482.000.000

Nợ TK 1381:   18.000.000

Có TK 157:     18.000.000

Nợ TK 131:   638.000.000

Có TK 511:    580.000.000   = 600.000.000 – 20.000.000

Có TK 333:     58.000.000

6.

Nợ TK 157:   700.000.000

Có TK 156:   700.000.000

7.

Nợ TK 131:   407.000.000

Có TK 511:    370.000.000

Có TK 333:      37.000.000

Nợ TK 632:   200.000.000

Nợ TK 133:     20.000.000

Có TK 331:   220.000.000

8.

Nợ TK 632:   700.000.000

Có TK 157:   700.000.000

Nợ TK 1388:   80.000.000

Có TK 3381:   80.000.000

Nợ TK 131:  990.000.000

Có TK 511:  900.000.000

Có TK 333:    90.000.000

9.

Nợ TK 632:       160.000

Có TK 156:       160.000

Nợ TK 642:       220.000

Có TK 512:        200.000

Có TK 3331:        20.000

10.

Nợ TK 632:      4.000.000

Có TK 156:       4.000.000

Nợ TK 4312:     5.500.000

Có TK 512:        5.000.000

Có TK 3331:         500.000

11.

Nợ TK 632:             80.000

Có TK 156:              80.000

Nợ TK 4311:           110.000

Có TK 512:             100.000

Có TK 3331:             10.000

Kết chuyển doanh thu bán hàng thuần vào cuối kỳ:

Nợ TK 511:      510.000.000

Có TK 531:      260.000.000

Có TK 521:      250.000.000

Nợ TK 511:   1.940.000.000

Nợ TK 512:          5.300.000   = 5.000.000 + 100.000 + 200.000

Có TK 911:   1.945.300.000

Kết chuyển giá vốn hàng bán vào cuối kỳ:

Nợ TK 911:   1.886.240.000

Có TK 632:   1.886.240.000

Tham khảo:

Khóa học thực hành kế toán dành cho sinh viên

Hãy cùng tham khảo các khóa học thực hành tại Kế toán Việt Hưng các bạn nhé. Đặc biệt – sau khóa học chúng tôi có hỗ trợ tìm việc làm

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận