Dạng bài tập kế toán tài chính 1 – Kế toán tài sản cố định: Bài 1 (có lời giải)

Tài sản giá trị lớn và không thể thiếu trong quá trình hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp gọi là tài sản cố định

Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn: Bài tập kế toán tài chính 1 – Kế toán tài sản cố định: Bài 1

Bài 1:

Tại công ty Minh Hà nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 5 có tài liệu:

1. Ngày 08/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở bộ phận sản xuất, theo HĐ GTGT giá mua 50.000.000đ, thuế  GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán. Chi phí vận chuyển chi bằng tiền mặt: 210.000đ (gồm thuế GTGT 5%). Tài sản này do nguồn vốn đầu tư XDCB đài thọ.

2. Ngày 18/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở bộ phận bán hàng, theo HĐ GTGT có giá mua 60.000.000đ, thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán. Chi phí lắp đặt phải trả  là: 2.500.000đ (trong đó thuế GTGT 300.000đ). Tài sản này do quỹ đầu tư phát triển tài trợ theo nguyên giá.

3. Ngày 20/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở nhà trẻ công ty, theo HĐ GTGT có giá mua là 20.000.000đ, thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng tiền mặt. Chi phí vận chuyển chi bằng tiền mặt: 210.000đ (trong đó thuế GTGT 10.000đ). Tài sản này do quỹ phúc lợi đài thọ.

4. Ngày 25/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp, theo HĐ GTGT có giá mua là 150.000.000đ, thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán cho người bán. Lệ phí trước bạ chi bằng tiền mặt: 1.500.000đ. Đã vay dài hạn để thanh toán đủ.

Yêu cầu:

– Thực hiện bút toán liên quan các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

– Hãy xác định các chứng từ kế toán sử dụng làm căn cứ ghi nhận các nghiệp vụ trên.

Bài giải

1. Ngày 08/05

Nợ TK 211:   50.000.000

Nợ TK 133:   5.000.000

Có TK 331:  55.000.000

Nợ TK 211:       200.000

Nợ TK 133:         10.000

Có TK 111:        210.000

Nợ TK 441:  50.200.000

Có TK 411:   50.200.000

2. Ngày 18/05

Nợ TK 211:   60.000.000

Nợ TK 133:     6.000.000

Có TK 331:    66.000.000

Nợ TK 211:      2.200.000

Nợ TK 133:         300.000

Có TK 331:      2.500.000

Nợ TK 414:    62.200.000

Có TK 411:     62.200.000

3. Ngày 20/05

Nợ TK 211:     22.000.000

Có TK 111:      22.000.000

Nợ TK 211:          210.000

Có TK 111:           210.000

Nợ TK 4312:   22.210.000

Có TK 4313:   22.210.000

4. Ngày 25/05

Nợ TK 211:   150.000.000

Nợ TK 133:     15.000.000

Có TK 331:   165.000.000

Nợ TK 211:       1.500.000

Có TK 3339:     1.500.000

Nợ TK 3339:     1.500.000

Có TK 111:        1.500.000

Nợ TK 331:   165.000.000

Có TK 341:   165.000.000

Xem thêm:

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0912.929.959
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939
Yêu cầu tư vấn