Chuyên mục: Bài tập kế toán

23 Dạng bài tập báo cáo tài chính hợp nhất thực tế có đáp án

bài tập báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất là BCTC của một tập đoàn được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập dựa trên cơ sở hợp nhất các báo cáo tài chính riêng lẻ của công ty mẹ và công ty con – cùng Kế toán Việt […]

Bài tập kế toán tài chính 2 tổng hợp | Kế toán Việt Hưng

bài tập kế toán tài chính 2

Bài tập kế toán tài chính 2 | Kế toán – tài chính là 2 hoạt động không thể thiếu trong bất kỳ một tổ chức doanh nghiệp nào trong giới kinh doanh hiện nay gánh trên vai trọng trách tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tham […]

Bài tập kế toán tài chính 1 tổng hợp | Kế toán Việt Hưng

bài tập kế toán tài chính tổng hợp

Bài tập kế toán tài chính 1 | Nếu kế toán là bộ phận thực hiện nhiệm vụ tổng hợp doanh thu, tính toán ra con số cụ thể mọi hoạt động thu – chi tài chính, luân chuyển dòng tiền, theo dõi và thực hiện thanh toán các hoá đơn,… thì bộ phận tài […]

Bài tập kế toán quản trị có đáp án tham khảo

bài tập kế toán quản trị

Bài tập kế toán quản trị chi phí là một trong những tài liệu được nhiều sinh viên và người mới đi làm quan tâm. Dưới đây, kế toán Việt Hưng sẽ tổng hợp một số bài tập kế toán quản trị có đáp án tham khảo về chi phí để các bạn tham khảo […]

Full bộ bài giảng nguyên lý kế toán

bài giảng nguyên lý kế toán

Bài giảng nguyên lý kế toán là những kiến thức căn bản nhất mà sinh viên cũng như người đi làm định hướng theo ngành kế toán cần phải nắm được. Dưới đây kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ full bộ bài giảng nguyên lý kế toán chi tiết và mới nhất hiện nay […]

Dạng bài tập kế toán tài chính 1 – Kế toán tiền và các khoản phải thu: Bài 2

ke-toan-von-bang-tien-mat-tai-doanh-nghiep

Trung tâm Kế toán Việt Hưng sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn bài tập 2 trong phần: Bài tập kế toán tài chính 1 – Kế toán tiền và các khoản phải thu  Đề bài 2: Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế GTGT […]

Dạng bài tập kế toán tài chính 1- Kế toán tiền và các khoản phải thu: Bài 1 (có lời giải)

dang-bai-tap-ke-toan-tai-chinh-1-ke-toan-tien-va-cac-khoan-phai-thu-bai-1

Khái niệm kế toán tiền và các khoản phải thu là dạng bài tập đầu tiên các bạn được tiếp xúc khi học kế toán tài chính 1. Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn Bài tập kế toán tài chính 1- Kế toán tiền và các khoản phải thu (Bài 1 […]

Dạng bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán sửa chữa lớn tài sản cố định: Bài 4

dang-bai-tap-ke-toan-tai-chinh-1-hach-toan-sua-chua-lon-tai-san-co-dinh-bai-4

Tiếp tục tham khảo bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán sửa chữa lớn tài sản cố định (Bài 4) cùng Kế toán Việt Hưng, mong rằng các dạng bài tập giúp bạn phần nào hiểu được cách thực hiện công việc thật tốt.  Đề bài: Tại một doanh nghiệp sản xuất […]

Dạng bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán thanh lý TSCĐ: Bài 3

dang-bai-tap-ke-toan-tai-chinh-hach-toan-thanh-ly-tscd-bai-3

Kế toán Việt Hưng chia sẻ dạng bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán thanh lý tài sản cố định – Bài 3 (có lời giải) . Kế toán xây dựng tài sản cố định là kế toán theo dõi những chi phí bỏ ra để xây dựng tài sản cho doanh […]

Dạng bài tập kế toán tài chính 1- Kế toán xây dựng tài sản cố định : Bài 2 (có lời giải)

dang-bai-tap-ke-toan-tai-chinh-1-ke-toan-xay-dung-tai-san-co-dinh-bai-2-co-loi-giai

Khái niệm kế toán xây dựng tài sản cố định là kế toán theo dõi những chi phí bỏ ra để xây dựng tài sản cho doanh nghiệp như: nhà xưởng, cửa hàng, kho bãi… Đề bài Tại công ty SX-TM Thành Công nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 07 có […]

0912.929.959
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939
Yêu cầu tư vấn