Dạng bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán thanh lý TSCĐ: Bài 3

Kế toán Việt Hưng chia sẻ dạng bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán thanh lý tài sản cố định – Bài 3 (có lời giải) . Kế toán xây dựng tài sản cố định là kế toán theo dõi những chi phí bỏ ra để xây dựng tài sản cho doanh nghiệp như: nhà xưởng, cửa hàng, kho bãi…

Đề bài:

Tại công ty thương mại Nhật Minh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tình hình giảm TSCĐ trong tháng 6 như sau:

1. Ngày 15/06 thanh lý 1 nhà kho dự trữ hàng hóa, có nguyên giá 158.400.000đ, thời gian sử dụng 12 năm, đã trích khấu hao 152.000.000đ.

Chi phí thanh lý gồm:

–  Lương:   2.000.000đ

–  Trích theo lương:   380.000đ

–  Công cụ dụng cụ: 420.000đ

–  Tiền mặt:   600.000đ

Thu nhập thanh lý bán phế liệu thu ngay bằng tiền mặt 1.800.000đ.

2. Ngày 25/06 bán thiết bị đang sử dụng ở bộ phận bán hàng có nguyên giá 24.000.000đ, đã hao mòn lũy kế 6.000.000đ, thời gian sử dụng 2 năm. Chi phí tân trang trước khi bán 500.000đ trả  bằng tiền mặt. Giá bán chưa thuế  5.800.000đ, thuế GTGT 10%, đã thu bằng tiền mặt.

3. Ngày 26/06 chuyển khoản mua 1 xe hơi sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp có giá chưa thuế 296.000.000đ, thuế GTGT 10%, thời gian sử dụng 5 năm. Lệ phí trước bạ 1.000.000đ thanh toán bằng tiền tạm ứng. Tiền môi giới 3.000.000đ trả bằng tiền mặt.

Yêu cầu:

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

Bài giải

1. Ngày 15/06

Nợ TK 214:    152.000.000

Nợ TK 811:        6.400.000

Có TK 211:   1 58.400.000

Nợ TK 811:       3.400.000

Có TK 334:       2.000.000

Có TK 338:          380.000

Có TK 153:          420.000

Có TK 111:           600.000

Nợ TK 111:        1.800.000

Có TK 711:        1.800.000

2. Ngày 25/06

Nợ TK 214:        6.000.000

Nợ TK 811:      18.000.000

Có TK 211:      24.000.000

Nợ TK 811:           500.000

Có TK 111:           500.000

Nợ TK 111:        6.380.000

Có TK 333:           580.000

Có TK 711:        5.800.000

3. Ngày 26/06

Nợ TK 211:   296.000.000

Nợ TK 133:     29.600.000

Có TK 112:    325.600.000

Nợ TK 211:        1.000.000

Có TK 3339:      1.000.000

Nợ TK 3339:      1.000.000

Có TK 141:        1.000.000

Nợ TK 211:        3.000.000

Có TK 111:         3.000.000

Xem thêm:

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận