Dạng bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán thanh lý TSCĐ: Bài 3

Kế toán Việt Hưng chia sẻ dạng bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán thanh lý tài sản cố định – Bài 3 (có lời giải) . Kế toán xây dựng tài sản cố định là kế toán theo dõi những chi phí bỏ ra để xây dựng tài sản cho doanh nghiệp như: nhà xưởng, cửa hàng, kho bãi…

Tham khảo:

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 4 – Hạch toán sửa chữa lớn tài sản cố định

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 2 – kế toán xây dựng tài sản cố định

Đề bài:

Tại công ty thương mại Nhật Minh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tình hình giảm TSCĐ trong tháng 6 như sau:

1. Ngày 15/06 thanh lý 1 nhà kho dự trữ hàng hóa, có nguyên giá 158.400.000đ, thời gian sử dụng 12 năm, đã trích khấu hao 152.000.000đ.

Chi phí thanh lý gồm:

–  Lương:   2.000.000đ

–  Trích theo lương:   380.000đ

–  Công cụ dụng cụ: 420.000đ

–  Tiền mặt:   600.000đ

Thu nhập thanh lý bán phế liệu thu ngay bằng tiền mặt 1.800.000đ.

2. Ngày 25/06 bán thiết bị đang sử dụng ở bộ phận bán hàng có nguyên giá 24.000.000đ, đã hao mòn lũy kế 6.000.000đ, thời gian sử dụng 2 năm. Chi phí tân trang trước khi bán 500.000đ trả  bằng tiền mặt. Giá bán chưa thuế  5.800.000đ, thuế GTGT 10%, đã thu bằng tiền mặt.

3. Ngày 26/06 chuyển khoản mua 1 xe hơi sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp có giá chưa thuế 296.000.000đ, thuế GTGT 10%, thời gian sử dụng 5 năm. Lệ phí trước bạ 1.000.000đ thanh toán bằng tiền tạm ứng. Tiền môi giới 3.000.000đ trả bằng tiền mặt.

Yêu cầu:

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

Bài giải

1. Ngày 15/06

Nợ TK 214:    152.000.000

Nợ TK 811:        6.400.000

Có TK 211:   1 58.400.000

Nợ TK 811:       3.400.000

Có TK 334:       2.000.000

Có TK 338:          380.000

Có TK 153:          420.000

Có TK 111:           600.000

Nợ TK 111:        1.800.000

Có TK 711:        1.800.000

2. Ngày 25/06

Nợ TK 214:        6.000.000

Nợ TK 811:      18.000.000

Có TK 211:      24.000.000

Nợ TK 811:           500.000

Có TK 111:           500.000

Nợ TK 111:        6.380.000

Có TK 333:           580.000

Có TK 711:        5.800.000

3. Ngày 26/06

Nợ TK 211:   296.000.000

Nợ TK 133:     29.600.000

Có TK 112:    325.600.000

Nợ TK 211:        1.000.000

Có TK 3339:      1.000.000

Nợ TK 3339:      1.000.000

Có TK 141:        1.000.000

Nợ TK 211:        3.000.000

Có TK 111:         3.000.000

Xem thêm:

Khóa học thực hành kế toán dành cho sinh viên

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 2 – kế toán xây dựng tài sản cố định

Cách hạch toán thanh lý nhượng bán tài sản cố định

Cách hạch toán trích khấu hao tài sản cố định

Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0912.929.959
0988.680.223
0912.929.959
0982.929.939