Khóa học nguyên lý kế toán doanh nghiệp

Hotline 1: 0988.680.223 - Hotline 2: 0912.929.959 

Lớp tập trung
2.800.000
Lớp học có giáo viên
3.500.000
1 Kèm 1
5.000.000
Tự học + Giáo viên
1.250.000

KHUYẾN MẠI
 • Phần mềm hóa đơn điện tử ViVoice
 • Phần mềm kế toán quản trị ViMac
 • Học thử miễn phí
 • Đăng ký 01 khóa học tặng kèm 01 khóa miễn phí
 • Giảm 10% khi đăng ký từ 02 khóa (cùng hình thức học) 
 • Tặng phần mềm kế toán Misa Enterprise
 • Trắc nghiệm, kiểm tra kiến thức kế toán miễn phí
 • Tặng bộ giáo trình kế toán Online đầy đủ Video, Tài liệu
 • Hỗ trợ tìm việc làm
CAM KẾT
 • Học xong chắc chắn sẽ thành thạo nghề
 • Không giới hạn số buổi - thời gian học
 • Giải đáp, hỗ trợ miễn phí trọn đời
 • Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm thực chiến
 • Được đổi giáo viên, giờ học, khóa học
 • Giáo trình chứng từ sống, cập nhật mới nhất
 • Chất lượng hàng đầu, không đâu bằng được

 

Lớp tập trung
2.800.000
Lớp học có giáo viên
3.500.000
1 Kèm 1
5.000.000
Tự học + Giáo viên
1.250.000

Hotline: 0988.680.223  -  0912.929.959

Học nguyên lý kế toán doanh nghiệp là bước khởi đầu căn bản dành cho những tay mơ nhen nhóm vào ngành bước đệm “đầu đổi sổ sách, vai mang chứng từ”. Giúp học viên có thể nắm bắt được những nguyên lý cơ bản trong hoạt động kế toán doanh nghiệp – xử lý những vấn đề liên quan đến kế toán doanh nghiệp một cách dễ dàng.

Bạn muốn có nền tảng vững chắc, thì chắc chắn bạn cần phải học nguyên lý kế toán, để có thể tiếp thu những kiến thức chuyên môn cao hơn, khó hơn một cách dễ dàng. Đăng ký tham gia ngay lớp học nguyên lý kế toán cùng Kế toán Việt Hưng để tạo “gốc” vững cho cả quá trình phát triển sự nghiệp sau này của mình nhé!

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Khóa học nguyên lý kế toán doanh nghiệp giúp học viên có thể nắm bắt được những nguyên lý cơ bản trong hoạt động kế toán doanh nghiệp giúp học viên xử lý những vấn đề liên quan đến kế toán doanh nghiệp một cách dễ dàng, nguyên lý kế toán là cơ sở nền tảng để học viên bước vào thực hành có hệ thống, trong bài giảng này trung tâm sẽ đi kỹ nguyên lý của thông tư 133/2016 và thông tư 200/ 2014.

Học nguyên lý kế toán

1. Hướng dẫn chung về nguyên lý kế toán doanh nghiệp

Các thông tư liên quan trực tiếp trong suốt quá trình làm việc của kế toán viên được liệt kê dưới đây, bạn cần chú ý các điều khoản bởi sẽ ảnh hưởng lớn đến các công việc hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, đầu năm và cuối năm của bạn.

– Hướng dẫn hệ thống tài khoản theo thông tư 200

– Hướng dẫn hệ thống tài khoản theo thông tư 133

– Hướng dẫn chung về nguyên lý kế toán

– Các tính chất cụ thể về nguyên lý kế toán: Nêu 4 tính chất của kế toán, cho ví dụ minh họa, giải thích cách học nhớ lâu để học viên dễ nhớ

– Cho bài tập để học viên làm , đồng thời hướng dẫn học viên làm, chữa bài tập cùng học viên, Hướng dẫn học viên trắc nghiệm sau mỗi nội dung

2. Các chương trong khóa học nguyên lý kế toán doanh nghiệp

2.1 Chương kế toán mua hàng

– Hướng dẫn hàng hóa là gì, sử dụng trong doanh nghiệp nào?

– Mua hàng hóa nhập kho thanh toán và chưa thanh toán

– Mua hàng hóa về không qua kho thanh toán và chưa thanh toán

– Mua chi phí phân bổ vào giá trị của hàng hóa nhập kho theo tiêu thức: Số lượng, giá trị,

– Làm các bài kiểm tra liên quan đến chương mua hàng hóa.

2.2  Chương kế toán mua nguyên vật liệu

– Khái quát nguyên vật liệu là gì, sử dụng trong công ty nào?

– Mua nguyên vật liệu nhập kho thanh toán ngay và chưa thanh toán.

– Mua nguyên vật liệu xuất dùng ngay không qua kho thanh toán ngay và không thanh toán.

– Phân bổ chi phí mua NVL tính vào giá mua NVL nhập kho theo tiêu thức phân bổ: Số lượng và giá trị.

– Làm các bài tập liên quan đến chương mua NVL.

2.3 Chương mua công cụ dụng cụ

– Khái niệm CCDC, cách sử dụng công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp: Thương mại, sản xuất, xây dựng, nhà hàng, vận tải…

– Hạch toán mua Công cụ dụng cụ thanh toán ngay và chưa thanh toán nhập vào kho

– Hạch toán mua CCDC thanh toán ngay và chưa thanh toán đưa vào sử dụng luôn không qua kho.

– Hạch toán ghi giảm công cụ dụng cụ, điều chuyển công cụ dụng cụ sang các bộ phận khác.

– Tính và phân bổ CCDC vào chi phí theo từng loại hình Doanh nghiệp.

– Làm bài kiểm tra cụ thể từng nội dung về chương CCDC này

2.4 Chương mua tài sản cố định

– Khái niệm về tài sản cố định, các tiêu chí mới về việc đánh giá là tài sản cố định, phân loại tài sản cố định,

– Hạch toán hóa đơn mua và ghi tăng TSCĐ

– Hạch toán các chi phí liên quan làm tăng giá trị nguyên giá TSCĐ

– Cách khấu hao TSCĐ tính vào chi phí tại các bộ phận

– Hạch toán các bút toán liên quan đến việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, hạch toán doanh thu nhượng bán thanh lý TSCĐ.

– Làm bài kiểm tra liên quan đến TSCĐ

2.5 Chương kế toán tiền lương

– Hạch toán trích lương trong các loại hình doanh nghiệp: Thương mại, dịch vu, sản xuất, xây dựng, xây lắp, nhà hàng, vận tải….

– Hạch toán các bút toán chi lương

– Hạch toán trích và chi các loại bảo hiểm XH, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn

– Làm bài tập liên quan đến tiền lương và bảo hiểm các loại

– Hướng dẫn hạch toán cụ thể các nghiệp vụ trên bảng lương cụ thể: Áp dụng đúng bảng lương mà học viên đang học

2.6 Kế toán chi phí khác trong kế toán doanh nghiệp

– Hạch toán hóa đơn mua chi phí thanh toán ngay và chưa thanh toán: Các chi phí ở đây bao gồm: Chi phí quản lý DN, chi phí liên quan đến sản xuất…

– Cách phân bổ chi phí bán hàng, chi phí vận chuyển

2.7 Chương kế toán bán hàng và giảm giá hàng bán

– Hướng dẫn các phương pháp tính giá xuất kho

– Hạch toán nội dung kế toán bán hàng hóa, thành phẩm thu tiền ngay của khách hàng và chưa thu tiền

– Hạch toán nội dung kế toán bán dịch vụ thu tiền ngay và chưa thu tiền của khách hàng.

– Hạch toán hàng bán bị trả lại và các ví dụ cụ thể

– Hạch toán chiết khấu thanh toán và các ví dụ cụ thể

– Hạch toán giảm giá hàng bán và các ví dụ cụ thể

2.8 Kế toán giá thành trong nguyên lý kế toán doanh nghiệp

Kế toán giá thành là việc biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản chi phí, hao phí về lao động sống và lao động vật hóa của doanh nghiệp (DN) đã bỏ ra tại thời điểm đó, liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành.

– Hướng dẫn quy trình hạch toán giá thành cho sản phẩm và công trình theo thông tư 200 và thông tư 133.

– Làm các bài tập liên quan đến giá thành sản phẩm hoàn thành

– Làm các bài tập liên quan đến giá thành công trình.

– Làm các bài tập liên quan đến giá thành thành phẩm.

2.9 Tổng kết khóa học đào tạo nguyên lý kế toán doanh nghiệp

– Các bút toán kết chuyển xác định kết quả kinh doanh

– Làm bài tập lên Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

– Cho bài tập tổng hợp liên quan đến nghiệp vụ kế toán từ các nội dung trên, Hướng dẫn học viên hoàn thành toàn bộ kiến thức trên website trắc nghiệm của kế toán Việt Hưng.

3. Tổng kết khóa học

– Các bút toán kết chuyển xác định kết quả kinh doanh

– Làm bài tập lên Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

Các nguyên tắc kế toán là các chuẩn mực và hướng dẫn phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính đạt được mục tiêu dễ hiểu, đáng tin cậy và dễ so sánh. Vậy nên, chọn Kế Toán Việt Hưng học nguyên lý kế toán làm điểm đến khởi nguồn trên con đường bước vào sự nghiệp Kế toán.

TÌM HIỂU THÊM

Học nguyên lý kế toán doanh nghiệp ở đâu?

Phương pháp học tốt nguyên lý kế toán

Hình thức học

, , ,

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lưu Thị Huyền
Lưu Thị Huyền
Bình chọn :
     

em muốn giáo viên dạy kèm mon này ạ

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Lưu Thị Huyền

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 (Zalo, Call) để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé.

Thu Thủy
Thu Thủy
Bình chọn :
     

có tự học không add

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Thu Thủy

Chào bạn, Trung tâm có hình thức tự học qua video. Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 (Zalo, Call) để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé.

Học thử miễn phí trên Giáo trình kế toán online của Kế Toán Việt Hưng tại link này:

https://ketoanviethung.com/course/view.php?id=94

Học viên đánh giá

Lợi ích của khóa học

♦ Nắm vững kiến thức nguyên lý kế toán & định khoản kế toán chi tiết

Vận dụng tốt vào thực hành làm kế toán cho Doanh nghiệp

Cân đối kế toán cơ bản giữa nguồn vốn & tài sản làm kiến thức nền nghiệp vụ và định khoản

Phân loại nghiệp vụ thu tiền, chi tiền, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán công nợ…

♦ Thành thạo cách tính giá thành – phân bổ các loại chi phí

♦ Va chạm các tình huống xử lý hóa đơn chứng từ & kiểm soát số liệu kế toán

♦ Hiểu cấu trúc và ý nghĩa các chỉ tiêu lên Báo cáo tài chính

♦ Cập nhật kịp thời các thông tin về luật thuế, soạn thông báo các nghiệp vụ quy định

♦ Phân biệt được Tài sản – Nguồn vốn, Doanh thu – Chi phí qua hệ thống tài khoản KT

Trải nghiệm nhiều bài tập để nhớ hệ thống tài khoản và hiểu bản chất kế toán

♦ Đúc kết những kỹ năng & kinh nghiệm thực tế sau khi hoàn thành khoá học thực tế 

Giảng viên tiêu biểu

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lưu Thị Huyền
Lưu Thị Huyền
Bình chọn :
     

em muốn giáo viên dạy kèm mon này ạ

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Lưu Thị Huyền

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 (Zalo, Call) để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé.

Thu Thủy
Thu Thủy
Bình chọn :
     

có tự học không add

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Thu Thủy

Chào bạn, Trung tâm có hình thức tự học qua video. Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 (Zalo, Call) để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé.

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...