Khóa học kế toán dành cho nhà quản lý

Hotline 1: 0988.680.223 - Hotline 2: 0912.929.959 

Lớp học có giáo viên
8.000.000

KHUYẾN MẠI
 • Phần mềm hóa đơn điện tử ViVoice
 • Phần mềm kế toán quản trị ViMac
 • Học thử miễn phí
 • Đăng ký 01 khóa học tặng kèm 01 khóa miễn phí
 • Giảm 10% khi đăng ký từ 02 khóa (cùng hình thức học) 
 • Tặng phần mềm kế toán Misa Enterprise
 • Trắc nghiệm, kiểm tra kiến thức kế toán miễn phí
 • Tặng bộ giáo trình kế toán Online đầy đủ Video, Tài liệu
 • Hỗ trợ tìm việc làm
CAM KẾT
 • Học xong chắc chắn sẽ thành thạo nghề
 • Không giới hạn số buổi - thời gian học
 • Giải đáp, hỗ trợ miễn phí trọn đời
 • Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm thực chiến
 • Được đổi giáo viên, giờ học, khóa học
 • Giáo trình chứng từ sống, cập nhật mới nhất
 • Chất lượng hàng đầu, không đâu bằng được

 

Lớp học có giáo viên
8.000.000

Hotline: 0988.680.223  -  0912.929.959

Khóa học kế toán dành cho nhà quản lý | Trong xu thế quản lý chuyên nghiệp, lãnh đạo của một doanh nghiệp hay một phòng/ ban/ bộ phận… cần phải nắm bắt được hết những vấn đề liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp của mình.

Tuy nhiên, chủ doanh nghiệp không bắt buộc phải biết chuyên sâu giống như một “dân kế toán” thực thụ. Để có thể biết và nắm bắt được mọi vấn đề xảy ra liên quan đến kế toán, bạn chỉ cần đăng ký ngay khóa học kế toán dành cho nhà quản lý tại Kế Toán Việt Hưng. Bởi lẽ, các “Sếp” học kế toán không phải để làm kế toán mà là để biết về kế toán nhằm phục vụ cho công việc quản lý của mình trong doanh nghiệp.

1. TẠI SAO GIÁM ĐỐC/CHỦ DOANH NGHIỆP PHẢI BIẾT VỀ KẾ TOÁN?

Kế toán là quá trình thu thập, kiểm tra, phân tích và cung cấp các thông tin liên quan đến kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Qua đó có thể theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp – tổng hợp các kết quả bằng các bản báo cáo kế toán.

Thông qua bộ phận kế toán, các nhà quản lý có thể theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình, bao gồm quá trình sản xuất, theo dõi thị trường và kiểm soát nội bộ. Từ đó đưa ra những đánh giá và hướng đi phù hợp cho doanh nghiệp trong tương lai. Về căn bản dưới đây là những lý do bạn nên tìm hiểu sâu khoá học kế toán quản lý doanh nghiệp để:

– Thường xuyên sử dụng thông tin kế toán để phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp

– Gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đưa ra các quyết định quản lý trong doanh nghiệp không biết về kế toán

– Giao toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp cho kế toán trưởng

khoá học kế toán dành cho chủ doanh nghiệp

– Khi duyệt ký các văn bản mà không xem xét tận tình, thậm chí còn không nắm rõ được tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn… của đơn vị

– Quản lý được bộ phận kế toán viên, những người gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kế toán tại doanh nghiệp như:

 • Dễ dàng xảy ra tình trạng gian lận, biển thủ công quỹ do nguồn thông tin kế toán không được nắm rõ

 • Không biết cách tổ chức công tác kế toán tài chính, kế toán quản trị, tối ưu thuế theo đúng định kỳ

 • Không thông thạo đọc & phân tích báo cáo tài chính, đánh giá sức khỏe tài chính doanh nghiệp qua chỉ số

 • Không thiết lập định mức, kiểm soát định mức chi phí, thực hiện chương trình giảm phí, tăng biên lợi nhuận

 • Không biết cách nắm bắt và triển khai công tác lập kế hoạch tài chính kinh doanh & dòng tiền, chuyển sang kinh doanh chủ động

2. CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ HỌC KẾ TOÁN DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ

Nguyên lý kế toán căn bản khóa học kế toán dành cho nhà quản lý

– Tài khoản về tài sản

– Tài khoản về nguồn vốn

– Tài khoản về chi phí

– Tài khoản về doanh thu

– Cho bài tập ví dụ để minh họa

Thực hành phân tích số liệu khóa học kế toán dành cho nhà quản lý

2.1 Về Báo cáo tài chính khóa học kế toán dành cho nhà quản lý

– Đưa ra số liệu liên quan đến 01 bộ báo cáo tài chính gồm:

 • Cân đối tài khoản theo thông tư 133

 • Bảng cân đối kế toán

 • Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

 • Lưu chuyển tiền tệ

 • Thuyết minh BCTC

– Kế toán phân tích các nghiệp vụ và số dư – ý nghĩa của từng tài khoản trên Bảng cân đối tài khoản

– Cách nhặt số liệu từ cân đối tài khoản lên Cân đối kế toán

– Cách nhặt số liệu từ Cân đối tài khoản lên báo cáo kết quả kinh doanh

– Cách nhặ số liệu từ Cân đối tài khoản lên lưu chuyển tiền tệ và cách kiểm tra đối chiếu

2.2 Về nội dung liên quan đến các báo cáo đối chiếu khóa học kế toán dành cho nhà quản lý

VỀ THUẾ

– Hướng dẫn cài đặt thuế điện tử

– Hướng dẫn cách tra cứu tờ khai, báo cáo đã nộp, kiểm tra tính đúng sai của tờ khai

– Hướng dẫn đối chiếu số thuế trên tờ khai so sánh với số thuế trên báo cáo tài chính

VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

– Hướng dẫn đối chiếu chỉ tiêu 211, 214 trên Bảng CĐTK so sánh cân đối kế toán, đồng thời đối chiếu với bảng tính khấu hao TSCĐ -> Chỉ lỗi sai sót

– Hướng dẫn đối chiếu chỉ tiêu TK 242 trên CĐTK so sánh cân đối kế toán, đồng thời đối chiếu với bảng phân bổ CCDC -> Chỉ lỗi sai sót

VỀ KHO

– Hướng dẫn đối chiếu số liệu trên báo cáo hàng tồn kho -> nhặt từ hàng tồn kho lên CĐTK

– Cân đối kế toán: Mối quan hệ báo cáo hàng tồn kho so với báo cáo tài chính -> Các lỗi thường sai khi làm kho

VỀ DOANH THU

– Đối chiếu doanh thu trên báo cáo tài chính -> so doanh thu trên tờ khai chính, tờ khai điều chỉnh

– Đối chiếu sổ quỹ ngân hàng

– Đối chiếu sổ quỹ tiền mặt, Đối chiếu quỹ tiền mặt nên so sánh với các chỉ tiêu Tiền mặt với khoản công nợ cá nhân, tổ chức

VỀ CÔNG NỢ PHẢI THU – PHẢI TRẢ

– Hướng dẫn đối chiếu công nợ phải thu -> đối chiếu với BCTC

Phân tích đúng sai hợp lý ở báo cáo công nợ – Công nợ tuy đơn giản nhưng rất nguy hiểm nếu nhà quản lý không biết nhìn nhận

-> Phân tích rủi ro khi dư nợ nhiều – dư có nhiều với một doanh nghiệp

– Hướng dẫn đối chiếu công nợ phải trả -> Đối chiếu báo cáo tài chính so công nợ phải trả, công nợ phải trả từ số liệu công nợ so hàng tồn kho, so với doanh thu – so vơi lợi nhuận – cần lưu ý từ số liệu công nợ để phân tích rủi ro

– Đối chiếu tính cân đối giữa doanh thu / giá vốn -> tính hợp lý của tyỉ lệ này

– Cách xem chỉ tiêu lợi nhuận trên BCTC: Lợi nhuận có chuyển lỗ

– Lợi nhuận không chuyển lỗ, đối chiếu lợi nhuận giữa các báo cáo: Báo cáo kết quả kinh doanh so sánh lợi nhận trên quyết toán thuế TNDN

– Cách cân đối kiểm tra chỉ tiêu TK 642/ So sánh với doanh thu -> Tỷ lệ chiếm bao nhiêu thì hợp lý: Các lưu ý khi kiểm tra tài khoản này với các loại hình Doanh nghiệp

– Cân đối kiểm tra tải khoản 635:

Tính hợp lý của TK 635 trong trường hợp có phát sinh lãi vay:

 • Điều kiện được tính chi phí hợp lý

 • Chi phí không hợp lý

 • Các thông tin liên quan đến giao dịch liên kết theo nghị định 132

– Kinh nghiệm sắp hồ sơ đầy đủ trong một doanh nghiệp

Doanh nghiệp hoạt động dựa trên 3 mảng chính gồm hoạt động doanh nghiệp, kết quả hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính. Đòi hỏi muốn trở thành CEO chuyên nghiệp nắm được các kiến thức và kỹ năng này – Kế toán Việt Hưng khẳng định chỉ với 1 khoá học kế toán cho chủ doanh nghiệp duy nhất học trực tiếp kế toán trưởng CAM KẾT 100% ĐẦU RA. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ qua Fanpage hoặc để lại bình luận duới bài viết để được hỗ trợ tư vấn kịp thời. 

THAM KHẢO:

Khóa học kế toán tổng hợp cho người Mới Bắt Đầu

Khoá học Quản trị kinh doanh

Hình thức học

,

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Học thử miễn phí trên Giáo trình kế toán online của Kế Toán Việt Hưng tại link này:

https://ketoanviethung.com/course/view.php?id=302

Học viên đánh giá

Lợi ích của khóa học

♦ Hiểu sâu hơn về công việc của một kế toán tại Doanh nghiệp

♦ Nắm vững các chính sách Thuế hiện hành quy trình kê khai quyết toán thuế

♦ Nắm vững kiến thức nguyên lý kế toán & định khoản kế toán chi tiết

♦ Thành thạo đọc hiểu phân tích Báo cáo tài chính chi tiết

♦ Tự tin triển khai lập kế hoạch tài chính kinh doanh & dòng tiền

♦ Tự tin quản lý vận hành tốt doanh nghiệp – kiểm soát bộ máy kế toán

♦ Tự mình đo lường quản trị rủi ro tài chính – công nợ,…

♦ Đúc kết những kỹ năng & kinh nghiệm thực tế sau khi hoàn thành khoá học thực tế

Giảng viên tiêu biểu

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...