Khoá học kế toán tổng hợp thương mại dịch vụ nhập khẩu

Hotline 1: 0988.680.223 - Hotline 2: 0912.929.959 

Lớp học có giáo viên
2.250.000
TỰ HỌC + Hỗ trợ 24/7
1.250.000

KHUYẾN MẠI
 • Phần mềm hóa đơn điện tử ViVoice
 • Phần mềm kế toán quản trị ViMac
 • Học thử miễn phí
 • Đăng ký 01 khóa học tặng kèm 01 khóa miễn phí
 • Giảm 10% khi đăng ký từ 02 khóa (cùng hình thức học) 
 • Tặng phần mềm kế toán Misa Enterprise
 • Trắc nghiệm, kiểm tra kiến thức kế toán miễn phí
 • Tặng bộ giáo trình kế toán Online đầy đủ Video, Tài liệu
 • Hỗ trợ tìm việc làm
CAM KẾT
 • Học xong chắc chắn sẽ thành thạo nghề
 • Không giới hạn số buổi - thời gian học
 • Giải đáp, hỗ trợ miễn phí trọn đời
 • Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm thực chiến
 • Được đổi giáo viên, giờ học, khóa học
 • Giáo trình chứng từ sống, cập nhật mới nhất
 • Chất lượng hàng đầu, không đâu bằng được

 

Lớp học có giáo viên
2.250.000
TỰ HỌC + Hỗ trợ 24/7
1.250.000

Hotline: 0988.680.223  -  0912.929.959

Học kế toán công ty thương mại dịch vụ nhập khẩu – Là hoạt động bao gồm nhiều khâu có nhập khẩu có cung cấp dịch vụ theo kèm. Đòi hỏi kế toán cần phải biết cách tính cân đối doanh thu cho từng hợp đồng dịch vụ. Cũng như các bút toán quan trọng tránh hạch toán sai các bút toán liên quan đến nhập khẩu hàng hóa, do trên tờ khai hải quan có tới 3 khoản tiền cùng lúc dẽ bị nhầm lẫn có thêm những thủ tục riêng từng loại hàng hoá. Để nâng cao nghiệp vụ học kế toán công ty thương mại dịch vụ nhập khẩu thành thạo các nghiệp vụ, báo cáo quyết toán thuế & sau cùng lên BCTC hoàn chỉnh hãy tham gia ngay chương trình học này với Kế toán Việt Hưng ngay sau đây. 

1. Đầu kỳ kế toán công ty thương mại dịch vụ nhập khẩu

– Hướng dẫn khai báo các thông tin đầu kỳ theo trình tự

– Cập nhật báo cáo công nợ phải thu của các khách hàng

– Cập nhật báo cáo công nợ phải trả cho nhà cung cấp

 

– Cập nhật bảng phân bổ CCDC đầu kỳ

– Cập nhật bảng trích khấu hao TSCĐ đầu kỳ

– Cập nhật hàng tồn kho đầu kỳ

– Hướng dẫn cập nhất số dư tài khoản ngân hàng

công ty thương mại dịch vụ nhập khẩu 2
Đầu kỳ kế toán công ty thương mại dịch vụ nhập khẩu

– Hướng dẫn cập nhật nhanh từ trên hệ thống file Excel lên phần mềm Misa

– Hướng dẫn các báo cáo đối chiếu với số liệu trên số dư đầu kỳ

2. Phát sinh trong kỳ kế toán công ty thương mại dịch vụ nhập khẩu

Trước tiên học viên sẽ được hướng dẫn cách định hình những công việc mà một nhân viên kế toán tổng hợp phải làm từ việc xác định hình thức kế toán doanh nghiệp đang áp dụng, hình thức doanh nghiệp, các chế độ kế toán đang được áp dụng tại doanh nghiệp….

PHẦN 1: Về mặt doanh thu trong học kế toán tổng hợp thương mại dịch vụ nhập khẩu

Vì công ty có 2 mảng song song là thương mại và dịch vụ nên:

 • Hạch toán doanh thu mảng thương mại riêng

 • Hạch toán doanh thu mảng dịch vụ riêng

 • Hướng dẫn giảm giá cho mảng thương mại

 • Điều chỉnh giảm giá trị trên hợp đồng dịch vụ.

 • Đối chiếu báo cáo chi tiết doanh thu bán hàng, doanh thu dịch vụ lắp đặt

PHẦN 2: Về mặt giá vốn trong học kế toán tổng hợp thương mại dịch vụ nhập khẩu

Vì doanh thu phát sinh vừa thương mại vừa dịch vụ nên:

 • Bóc giá vốn theo dõi chi tiết riêng cho thương mại

 • Bóc giá vốn theo dõi chi tiết riêng cho dịch vụ

 • So sánh doanh thu / giá vốn của từng mảng doanh thu để đối chiếu tỉ trọng lãi lỗ

 • So sánh doanh thu từng gói dịch vụ/ giá vốn từng gói dịch vụ để cân đối dịch vụ nào lãi lỗ ra sao

PHẦN 3: Về hàng hóa học kế toán tổng hợp thương mại dịch vụ nhập khẩu

– Hướng dẫn hạch toán tờ khai hải quan

– Hướng dẫn hạch toán chi phí trước hải quan, chi phí sau hải quan, phân bổ chi phí

– Hướng dẫn cách đọc các số liệu trên tờ khai hải quan

– Cách xử lý khi vào số liệu không khớp thuế GTGT hàng nhập khẩu và thuế nhập khẩu

– Hạch toán hàng nhập khẩu lưu kho: kho thường , kho ngoại quan, kho bảo thuế

– Hướng dẫn nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, Thuế nhập khẩu

– Cân đối khớp thuế trên tờ khai hải quan

– Hướng dẫn hạch toán thanh toán quốc tế, chênh lệch tỷ giá

– Khai báo chuẩn mã hàng hóa, nhập kho hàng hóa trong nước thanh toán ngay, chưa thanh toán

PHẦN 4: Về công cụ dụng cụ, chi phí trả trước học kế toán tổng hợp thương mại dịch vụ nhập khẩu

Thông tư quy định về thời gian phân bổ Công cụ dụng cụ

 • Phân bổ chi phí trả trước, công cụ dụng cụ vào mảng thương mại, mảng dịch vụ riêng

 • Với chi phí phân bổ CCDC vào dịch vụ lắp đặt cần chú ý vì liên quan đến giá thành dịch vụ lắp đặt

 • Theo dõi CCDC cho quản lý riêng, cho lắp đặt riêng

 • Hướng dẫn phân bổ CCDC và cách đối chiếu trên phần mềm kế toán

công ty thương mại dịch vụ nhập khẩu 3
Hạch toán phát sinh trong kỳ kế toán công ty thương mại dịch vụ nhập khẩu

PHẦN 5: Về tài sản cố định học kế toán tổng hợp thương mại dịch vụ nhập khẩu

Thông tư quy định về thời gian trích TSCĐ

 • BƯỚC 1: Hướng dẫn hạch toán mua mới TSCĐ

 • BƯỚC 2: Hướng dẫn hạch toán ghi tăng TSCĐ

 • BƯỚC 3: Hướng dẫn trích khấu hao TSCĐ riêng cho TM riêng và TSCĐ trích cho mảng lắp đặt cần chú ý vì liên quan đến giá thành.

 • BƯỚC 4: Hướng dẫn đối chiếu TSCĐ đúng sai và cách sửa lỗi

PHẦN 6: Về các nghiệp vụ lương và BHXH học kế toán tổng hợp thương mại dịch vụ nhập khẩu

– Hướng dẫn hạch toán tiền lương riêng cho bên quản lý thương mại và lương cho bộ phận lắp đặt

– Hướng dẫn trích BHXH , BHYT, BHTN

PHẦN 7: Về cân đối tiền mặt, công nợ học kế toán tổng hợp thương mại dịch vụ nhập khẩu

– Cân đối công nợ phải thu

– Cân đối công nợ phải trả tổng hợp, phải trả cho nhà cung cấp nước ngoài.

– Dòng tiền âm thì nên chỉnh sửa hạch toán như thế nào

– Đánh giá chênh lệch tỷ giá nhập khẩu

– Cân đối TK ngoại tệ – đánh giá số dư ngoại tệ cuối năm

 

PHẤN 8: Về cân đối thuế GTGT học kế toán tổng hợp thương mại dịch vụ nhập khẩu

 • Lập tờ khai thuế GTGT

 • Đối chiếu thuế GTGT

 • Tư vấn về thuế GTGT tránh rủi ro về thuế GTGT

PHẦN 9: Giá thành trong mảng dịch vụ

 • Hướng dẫn lập kỳ tính giá thành

 • Phân bổ chi phí

 • Nghiệm thu tính giá vốn

 • So sánh đối chiếu doanh thu/giá vốn từng hợp đồng lắp đặt

 • Đưa ra các báo cáo giá thành rồi so sánh đối chiếu ngược lại lên BCTC chuẩn. tìm lỗi sai và sửa lỗi.

3. Cuối kỳ kế toán công ty thương mại dịch vụ nhập khẩu

công ty thương mại dịch vụ nhập khẩu 4
Cuối kỳ kế toán công ty thương mại dịch vụ nhập khẩu

PHẦN 1: Về thuế TNDN trong học kế toán tổng hợp thương mại dịch vụ nhập khẩu

– Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN năm

– Cân đối thuế TNDN năm cho hợp lý

– Bút toán điều chỉnh thuế TNDN

– Hướng dẫn đối chiếu thuế TNDN giữa các báo cáo với nhau

– Hướng dẫn định khoản bút toán xác định thuế TNDN sau quyết toán so với BCTC

PHẦN 2: Lập Báo cáo tài chính học kế toán tổng hợp thương mại dịch vụ nhập khẩu

 • Kiểm tra các chỉ tiêu trên CĐTK

 • Lập cân đối kế toán

 • Lập Lưu chuyển tiền tệ

 • Lập Thuyết minh báo cáo tài chính

PHẦN 3: Thuế thu nhập cá nhân và sổ sách trong học kế toán tổng hợp thương mại dịch vụ nhập khẩu

 • Hướng dẫn lập hồ sơ quyết toán thuế TNCN nằm trong bộ BCTC

 • Sổ sách và cách sắp xếp hồ sơ

 • Hướng dẫn in sổ cái các tài khoản

 • Hướng dẫn in sổ chi tiết các tài khoản

 • Hướng dẫn in sổ các báo cáo khác

 • Hướng dẫn in hợp đồng lao động, chứng từ đi kèm

 • Hướng dẫn kinh nghiệm thanh tra thuế

Kế toán Việt Hưng triển khai khoá học kế toán tổng hợp thương mại dịch vụ nhập khẩu nhằm giúp bạn thành thạo toàn diện nghiệp vụ kế toán tính giá thành, bóc tách trên từng đơn giá,… kê khai – quyết toán thuế & hoàn chỉnh BCTC đúng hạn 100% CAM KẾT ĐẦU RA chỉ 1 khoá học duy nhất.

THAM KHẢO:

Khóa học thực hành kế toán Sản xuất Chuyên sâu

Khóa học kế toán tổng hợp từ A – Z

Doanh nghiệp

,

Hình thức học

,

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Học thử miễn phí trên Giáo trình kế toán online của Kế Toán Việt Hưng tại link này:

Học viên đánh giá

Lợi ích của khóa học

♦ Hiểu sâu hơn về công việc của một kế toán công ty 2 lĩnh vực

♦ Thành thạo mọi nghiệp vụ định khoản hạch toán chi tiết các tài khoản kế toán

♦ Hiểu sâu quy trình hạch toán cân đối giá thành song song 2 lĩnh vực

♦ Tự mình hoàn thiện sổ sách thương mại – dịch vụ nhập khẩu nhanh và chính xác nhất

Hoàn tất mọi báo cáo liên quan – va chạm xử lý tình huống thực tế công ty 2 lĩnh vực

♦ Thông thạo tự tin quyết toán với cơ quan thuế – điều mọi kế toán e ngại bị bắt lỗi bị phạt

♦ Tự tin quản lý vận hành tốt công ty 2 lĩnh vực – kiểm soát bộ máy kế toán 

♦ Nhanh chóng ứng tuyển & tìm kiếm được 1 công việccơ hội thăng tiến trong công việc

♦ Hiểu rõ hồ sơ sổ sách tiếp nhận bàn giao công việc với kế toán cũ khi vào làm việc

♦ Đúc kết những kỹ năng & kinh nghiệm thực tế sau khi hoàn thành khoá học thực tế 

Giảng viên tiêu biểu

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...