Khóa học kế toán sản xuất – gia công công ty vàng bạc đá quý

Hotline 1: 0988.680.223 - Hotline 2: 0912.929.959 

Lớp học có giáo viên
3.850.000

KHUYẾN MẠI
 • Phần mềm hóa đơn điện tử ViVoice
 • Phần mềm kế toán quản trị ViMac
 • Học thử miễn phí
 • Đăng ký 01 khóa học tặng kèm 01 khóa miễn phí
 • Giảm 10% khi đăng ký từ 02 khóa (cùng hình thức học) 
 • Tặng phần mềm kế toán Misa Enterprise
 • Trắc nghiệm, kiểm tra kiến thức kế toán miễn phí
 • Tặng bộ giáo trình kế toán Online đầy đủ Video, Tài liệu
 • Hỗ trợ tìm việc làm
CAM KẾT
 • Học xong chắc chắn sẽ thành thạo nghề
 • Không giới hạn số buổi - thời gian học
 • Giải đáp, hỗ trợ miễn phí trọn đời
 • Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm thực chiến
 • Được đổi giáo viên, giờ học, khóa học
 • Giáo trình chứng từ sống, cập nhật mới nhất
 • Chất lượng hàng đầu, không đâu bằng được

 

Lớp học có giáo viên
3.850.000

Hotline: 0988.680.223  -  0912.929.959

Công ty vàng bạc đá quý | Mô hình kinh doanh chế tác, xuất nhập khẩu vàng bạc đá quý là lĩnh vực tương đối đặc thù phải được cơ quan quản lý Nhà nước (Ngân hàng Nhà nước) cấp giấy phép và phải tuân thủ quy chế quản lý ngoại hối của nhà nước. Vậy nghiệp vụ hạch toán, xác định doanh thu & giá vốn phát sinh ra sao cùng tìm hiểu qua Khóa học kế toán sản xuất – gia công công ty vàng bạc đá quý ngay sau đây.

1. Nghiệp vụ phát sinh đầu kỳ kế toán sản xuất – gia công công ty vàng bạc đá quý

Khi nào thì học viên cần phải quan tâm đến số liệu đầu kỳ: khi mà bạn bắt đầu 1 dữ liệu mới từ số dư kế toán cũ bàn giao, vậy để xử lý tốt công việc đầu kỳ này bạn cần xử lý số liệu số dư đầu kỳ để thiết lập dữ liệu ban đầu.

– Thiết lập các cơ sở đầu kỳ một cách khóa học có hệ thống đối với kế toán doanh nghiệp thương mại – sản xuất – dịch vụ

(Giải thích) các chỉ số trên số dư cuối năm

– Nhập chi tiết các báo cáo như báo cáo phân bổ công cụ dụng cụ, báo cáo khấu hao TSCĐ lên số liệu đầu kỳ

– Hướng dẫn tạo các mã thành phẩm vàng – bạc, mã dịch vụ gia công – Mã vàng bạc bên mua bán thương mại

công ty vàng bạc
Xử lý số dư đầu kỳ kế toán sản xuất – gia công công ty vàng bạc đá quý

– Hướng dẫn theo dõi công nợ phải thu, phải trả

– Cập nhật số dư đầu kỳ của báo cáo tài chính

2. Phát sinh trong kỳ kế toán sản xuất – gia công công ty vàng bạc đá quý

2.1 MẢNG SẢN XUẤT công ty vàng bạc đá quý

2.1.1 Nguyên vật liệu 

– Hướng dẫn tạo mã Nguyên vật liệu đúng: Vì khi tạo mã NVL đúng thì các bước tiếp theo sẽ đúng

– Nhập mua nguyên vật liệu qua kho: Trong trường hợp hàng về trước hóa đơn về sau (Mục đích xử lý âm kho, về hạch toán và về mặt hồ sơ)

– Hướng dẫn lập lệnh sản xuất, xuất kho NVL theo lệnh (Theo thông từ 133 hoặc 200)

– Các cách xử lý âm kho vật tư

– Hướng dẫn lập các mẫu mua NVL không có hóa đơn, hồ sơ chứng minh được nguồn gốc NVL.

– Hợp đồng nguyên tắc, bảng kê, chứng từ liên quan trong khâu xử lý nguyên vật liệu

– Phương pháp tính giá xuất kho trong học kế toán tổng hợp sản xuất gia công vàng bạc 

2.1.2 Công cụ dụng cụ 

– Phân loại công cụ dụng cụ, CCDC cho mảng sản xuất, CCDC cho quản lý

– Hạch toán, ghi tăng CCDC, phân bổ CCDC cho mảng nào (quản lý, sản xuất) tỷ lệ phân bổ ra sao, cơ sở phân bổ chi phí phân bổ công cụ dụng cụ dựa vào tiêu thức nào hợp lý cho công ty vừa sản xuất, thương mại, dịch vụ theo tỉ lệ tương ứng phù hợp.

– Hạch toán các chi phí trả trước cho công ty sản xuất thương mại và gia công vàng bạc căn cứ vào hợp đồng liên quan, phân bổ chi phí này cho sản xuất và quản lý cũng như các dịch vụ khác liên quan (Nếu có)

2.1.3 Tài sản cố định 

– Phân loại tài sản cố định, TSCĐ cho mảng sản xuất, TSCĐ cho quản lý

– Hạch toán, ghi tăng TSCĐ, phân bổ TSCĐ cho mảng nào (Quản lý, sản xuất) Tỷ lệ phân bổ ra sao, cơ sở khấu hao TSCĐ dựa vào tiêu thức nào hợp lý cho công ty sản xuất, thương mại, dịch vụ theo tỷ lệ tương ứng phù hợp.

– Cơ sở trích khấu hao TSCĐ theo thông tư 45/2013.

– Hồ sơ thanh lý TSCĐ, thủ tục thanh lý TSCĐ, cơ sở pháp lý.

2.1.4 Định mức NVL công ty sản xuất – gia công vàng bạc 

– Phân biệt những loại hình doanh nghiệp sản xuất bắt buộc có định mức và những loại hình sản xuất áp dụng không lập định mức khi tính giá thành

– Thiết lập tạo mã thành phẩm, tạo định mức trên các thành phẩm trên phầm mềm theo nhóm, mã một cách khoa học, logic.

– Chi tiết về định mức, cách xây dựng định mức vật tư cho sản xuất vàng bạc.

2.1.5  Kho 

– Lập báo cáo kho hàng hóa, đối chiếu kho hàng hóa so với báo cáo tài chính.

– Theo dõi báo cáo kho theo nhóm, loại, theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, theo quy cách, tính chất…

– Theo dõi báo cáo kho thành phẩm, đối chiếu kho thành phẩm so với báo cáo tài chính.

– Đối chiếu kho thành phẩm vàng bạc, quản lý theo nhóm kho

2.1.6 Tiền lương & BHXH

– Lập tỷ lệ trích lương, các khoản trích bảo hiểm xã hội

– Lập bảng lương, các công thức lập nhanh bảng lương trong excel. Hướng dận hạch toán lương theo bộ phận

– Lập các hợp đồng lao động theo phương pháp theo dõi nhanh và khoa học

– Hạch toán phân bổ tiền lương cho từng bộ phận liên quan trong công ty sản xuất – thương mại và gia công

– Hạch toán tiền BHXH trích theo từng bộ phận theo lương.

công ty vàng bạc 4
Hạch toán phát sinh trong kỳ kế toán sản xuất – gia công công ty vàng bạc đá quý

– Cân đối Các chỉ tiêu liên quan hạch toán BHXH so với thông báo của BHXH

– Cân đối tiền lương so với báo cáo quyết toán thuế TNCN, so với Tờ khai thuế TNCN hàng tháng, quý

2.1.7 Giá thành kế toán công ty sản xuất – gia công vàng bạc

Đây là nội dung khá quan trọng trong quá trình học kế toán tổng hợp sản xuất gia công vàng bạc ứng dụng thực tế, là sự kết hợp cuối cùng khi đã hoàn thành các bước trên.

– Lập, xóa quy trình tính giá thành theo tháng

– Tập hợp chi phí trực tiếp (giải thích)

– Phân bổ chi phí chung cho các sản phẩm

– Đánh giá chi phí dở dang theo các tiêu thức khác nhau, giải thích

– Tính giá thành các sản phẩm

– Chú ý về cách sửa lỗi sai, kiểm tra đúng sai qua quá trình tính giá thành

2.2 MẢNG THƯƠNG MẠI công ty vàng bạc đá quý

– Phân loại hóa đơn mua hàng, bán hàng, công cụ dụng cụ, mua mới tài sản cố định, thanh lý tài sản cố định dùng cho bộ phận văn phòng

– Cách xử lý hàng tồn kho trong kế toán thương mại

– Phân bổ chi phí công cụ dụng cụ. Cách hạch toán trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp thương mại

– Cách tính lương cho bộ phận văn phòng

– Hạch toán cách khoản giảm doanh thu như: Giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại

– Xử lý với hàng mua trả lại nhà cung cấp

– Xác định doanh thu bán hàng hóa và lợi nhuận của mảng thương mại

2.3 MẢNG GIA CÔNG học kế toán tổng hợp sản xuất gia công vàng bạc

– Hạch toán doanh thu dịch vụ gia công

– Hạch toán chi phí đầu vào của dịch vụ gia công

– Hướng dẫn hạch toán khấu hao TSCĐ mảng dịch vụ gia công

– Hướng dẫn hạch toán phân bổ CCDC mảng dịch vụ gia công

– Hướng dẫn lương liên quan mảng dịch vụ gia công

– Hướng dẫn cách chia chi phí chung trong 1 hóa đơn cho nhiều mảng trong giáo trình này theo tỷ lệ % phù hợp trên tiêu chí đánh giá

2.4 Các loại Thuế công ty sản xuất – gia công vàng bạc

THUẾ GTGT

– Lập tờ khai thuế GTGT hàng quý, bảng kê mua vào – bảng kê bán ra

– Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 

– Cân đối chỉ tiêu thuế GTGT nợ TK 133 so với Tờ khai thuế, Có TK 3331 so với tờ khai thuế.

– Cách viết hóa đơn trong công ty vàng bạc

– Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm, đẩy sang HTKK, cách thiết lập các thông số thuế trên phần mềm

– Cách kiểm tra đối chiếu chỉ tiêu thuế trên phần mềm trước khi lập tờ khai thuế đúng. Cách soát lỗi sai sót – Sửa lỗi sai.

– Cách tính thuế GTGT theo PP trực tiếp theo tháng, quý. Đặc điểm riêng khi làm tờ khai thuế trong công ty vàng bạc.

– Hướng dẫn các tình huống điều chỉnh sai sót của các tờ khai trong quá khứ và cách điều chỉnh cho đúng. Giải quyết các lỗi sai trong kê khai.

THUẾ TNDN

– Cách lập tờ khai thuế TNDN cuối năm

– Cách đưa ra tờ khai HTKK, điền thêm các chỉ tiêu cần thiết

– Hướng dẫn thêm các phụ lục miễn giảm thuế trong các trường hợp đặc biệt

– Hướng dẫn điều chỉnh tờ khai Thuế TNDN cho việc lập lại BCTC (trường hợp lập lại BCTC thì cần phải lập tờ khai điều chỉnh thuế TNDN)

THUẾ TNCN

– Hướng dẫn đăng ký MST cá nhân

– Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý

– Lập Quyết toán  thuế TNCN cuối năm – Kèm bộ BCTC

3. Phát sinh cuối kỳ công ty sản xuất – gia công vàng bạc

công ty vàng bạc 5
Báo cáo cuối kỳ kế toán sản xuất – gia công công ty vàng bạc đá quý

– Lập và phân tích báo cáo tài chính, trong đó:

 • Lập bảng cân đối tài khoản kế toán: Trong hệ thống tài khoản  kế toán của loại hình doanh nghiệp Sản xuất – Thương mại – Gia công. này cần chú ý những tài khoản, mối quan hệ chi tiết giữa: Doanh thu – Giá vốn của thương mại – Sản xuất – dịch vụ trong công ty vàng bạc.

 • Phân tích tỷ trọng các tài khoản kế toán

 • Lập báo cáo kết quả kinh doanh tổng thể, phân tích kết quả kinh doanh trong từng trường hợp: lãi, lỗ, chuyển lỗ

 • Lập thuyết minh báo cáo tài chính

 • Lập lưu chuyển tiền tệ, phân biệt lưu chuyển tiền tệ gián tiếp và trực tiếp

– Hướng dẫn nộp BCTC trên hệ thống

– Hướng dẫn in và kết xuất sổ sách kế toán một cách có hệ thống và khoa học nhất để chuẩn bị cho quyết toán thuế về sau.

– Kinh nghiệm thanh tra trong học kế toán tổng hợp sản xuất gia công vàng bạc 

– Hướng dẫn các thông tư cần đọc trong học kế toán tổng hợp sản xuất gia công vàng bạc 

– Kinh nghiệm soạn hồ sơ cho công ty sản xuất gia công, thương mại vàng bạc một cách khoá học nhất

Thị trường kinh doanh vàng, bạc, đá quý vẫn luôn giữ mức dao động nhưng nhận định tiềm năng đầu tư vào vàng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Lĩnh vực đặc thù tìm đến Kế Toán Việt Hưng địa chỉ độc quyền đào tạo học kế toán tổng hợp sản xuất gia công vàng bạc giúp bạn thành thạo các nghiệp vụ A – Z chỉ sau 25 buổi học.

THAM KHẢO:

Khóa học kế toán tổng hợp Thương mại vàng bạc – đá quý

Khóa học thực hành kế toán Gia công – Sản xuất

Doanh nghiệp

, ,

Hình thức học

,

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Kiều Chinh
Nguyễn Kiều Chinh
Bình chọn :
     

tư vấn khóa học

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ số 0988.680.223 để được tư vấn về khóa học nhé

Việt Phương
Việt Phương
Bình chọn :
     

thời gian học thì như nào add

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Việt Phương

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ số 0988.680.223 để được tư vấn về khóa học nhé

Ngô Lan Anh
Ngô Lan Anh
Bình chọn :
     

tư vấn giúp em phương pháp học. em chưa biết gì về kế toán

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Ngô Lan Anh

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ số 0988.680.223 để được tư vấn về khóa học nhé

Học thử miễn phí trên Giáo trình kế toán online của Kế Toán Việt Hưng tại link này:

https://ketoanviethung.com/course/view.php?id=338

Học viên đánh giá

Lợi ích của khóa học

♦ Hiểu sâu hơn về công việc của một kế toán công ty 2 lĩnh vực

♦ Thành thạo mọi nghiệp vụ định khoản hạch toán chi tiết các tài khoản kế toán

♦ Thành thạo định mức tính giá thành sản xuấtquy trình hạch toán thương mại

♦ Tự mình hoàn thiện sổ sách công ty 2 lĩnh vực nhanh và chính xác nhất

♦ Thông thạo tự tin quyết toán với cơ quan thuế – điều mọi kế toán e ngại bị bắt lỗi bị phạt

Hoàn tất mọi báo cáo liên quan – va chạm tình huống thực tế công ty 2 lĩnh vực

♦ Tự tin quản lý vận hành tốt công ty 2 lĩnh vực hoạt động – kiểm soát bộ máy kế toán 

♦ Nhanh chóng ứng tuyển & tìm kiếm được ở nhiều DN – cơ hội thăng tiến trong công việc

♦ Hiểu rõ hồ sơ sổ sách tiếp nhận bàn giao công việc với kế toán cũ khi vào làm việc

♦ Đúc kết những kỹ năng & kinh nghiệm thực tế sau khi hoàn thành khoá học thực tế

Giảng viên tiêu biểu

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Kiều Chinh
Nguyễn Kiều Chinh
Bình chọn :
     

tư vấn khóa học

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ số 0988.680.223 để được tư vấn về khóa học nhé

Việt Phương
Việt Phương
Bình chọn :
     

thời gian học thì như nào add

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Việt Phương

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ số 0988.680.223 để được tư vấn về khóa học nhé

Ngô Lan Anh
Ngô Lan Anh
Bình chọn :
     

tư vấn giúp em phương pháp học. em chưa biết gì về kế toán

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Ngô Lan Anh

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ số 0988.680.223 để được tư vấn về khóa học nhé

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...