Khoá Học Kế Toán Công Ty Sản Xuất Và Xuất Khẩu Chuyên Sâu

https://www.youtube.com/watch?v=_nQRWMkcbz4

Hotline 1: 0988.680.223 - Hotline 2: 0912.929.959 

Lớp học có giáo viên
5.500.000

KHUYẾN MẠI
 • Phần mềm hóa đơn điện tử ViVoice
 • Phần mềm kế toán quản trị ViMac
 • Học thử miễn phí
 • Đăng ký 01 khóa học tặng kèm 01 khóa miễn phí
 • Giảm 10% khi đăng ký từ 02 khóa (cùng hình thức học) 
 • Tặng phần mềm kế toán Misa Enterprise
 • Trắc nghiệm, kiểm tra kiến thức kế toán miễn phí
 • Tặng bộ giáo trình kế toán Online đầy đủ Video, Tài liệu
 • Hỗ trợ tìm việc làm
CAM KẾT
 • Học xong chắc chắn sẽ thành thạo nghề
 • Không giới hạn số buổi - thời gian học
 • Giải đáp, hỗ trợ miễn phí trọn đời
 • Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm thực chiến
 • Được đổi giáo viên, giờ học, khóa học
 • Giáo trình chứng từ sống, cập nhật mới nhất
 • Chất lượng hàng đầu, không đâu bằng được

 

Lớp học có giáo viên
5.500.000

Hotline: 0988.680.223  -  0912.929.959

Kế Toán Công Ty Sản xuất Và Xuất khẩu | Kế toán sản xuất là tập hợp và phân bổ chính xác, kịp thời các loại chi phí sản xuất theo từng đối tượng hạch toán chi phí và đối tượng tính giá thành. Trên cơ sở đó, kiểm tra tình hình thực hiện các định mức và dự toán chi phí sản xuất. Tính toán chính xác giá thành sản xuất của sản phẩm hoàn thành. Đồng thời phản ánh lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành, nhập kho hay tiêu thụ (chi tiết từng hoạt động, từng mặt hàng).

Song song vào việc sản xuất với loại hình doanh nghiệp này cần am hiểu sâu về đầu vào là nhập khẩu, cách hạch toán về nhập khẩu và xuất khẩu, thủ tục liên quan. Hãy tham gia Kế Toán Việt Hưng ngay hôm nay để trải nghiệm chương trình học kế toán tổng hợp sản xuất xuất khẩu thực tế ngay hôm nay.

1. Số dư đầu kỳ kế toán công ty sản xuất và xuất khẩu

– Thiết lập các cơ sở đầu kỳ một cách khóa học có hệ thống đối với kế toán doanh nghiệp sản xuất.

– (Giải thích) các chỉ số trên số dư cuối năm cần lưu ý khi làm ở công ty này. Ý nghĩa của các tài khoản trên CĐTK so với các báo cáo liên quan.

– Nhập chi tiết các báo cáo: Như báo cáo phân bổ công cụ dụng cụ chi tiết cho các bộ phận sản xuất, quản lý.

– Nhập chi tiết báo cáo khấu hao TSCĐ chi tiết cho các bộ phận trong công ty sản xuất – xuất khẩu

Hướng dẫn tạo các mã thành phẩm, xây dựng định mức nguyên vật liệu

– Hướng dẫn theo dõi công nợ phải thu, phải trả – Giải thích mối quan hệ ý nghĩa số dư công nợ

công ty sản xuất và xuất khẩu 3
Xử lý số dư đầu kỳ kế toán công ty sản xuất và xuất khẩu

– Cập nhật báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ: Ý nghĩa của báo cáo này

– Cập nhật hệ thống tài khoản lên phần mềm kế toán.

2. Phát sinh trong kỳ kế toán công ty sản xuất và xuất khẩu

2.1 Nguyên vật liệu học kế toán tổng hợp sản xuất xuất khẩu

NGUYÊN VẬT LIỆU NHẬP TRONG NƯỚC

– Hướng dẫn tạo mã Nguyên vật liệu đúng: Vì khi tạo mã NVL đúng thì các bước tiếp theo sẽ đúng

– Nhập mua nguyên vật liệu qua kho: Trong trường hợp hàng về trước hóa đơn về sau (Mục đích xử lý âm kho, về hạch toán và về mặt hồ sơ)

– Hướng dẫn lập lệnh sản xuất, xuất kho NVL theo lệnh (Theo thông từ 133 và 200)

– Các cách xử lý âm kho vật tư

– Hướng dẫn lập các mẫu mua NVL không có hóa đơn, hồ sơ chứng minh được nguồn gốc NVL

– Hợp đồng nguyên tắc, bảng kê, chứng từ liên quan trong khâu xử lý nguyên vật liệu

NGUYÊN VẬT LIỆU NHẬP KHẨU

– Hướng dẫn hạch toán bộ hồ sơ nhập khẩu đầy đủ, cách phân biệt & phân bổ các chi phí trước hải quan & chi phí sau hải quan

– Hạch toán hàng nhập khẩu lưu kho: kho thường, kho ngoại quan, kho bảo thuế

– Hạch toán hàng xuất khẩu: xuất khẩu 0% từ kho thường; giao hàng không chịu thuế trong khu phi thuế quan

– Chênh lệch tỷ giá: có phát sinh khi thanh toán, đánh giá lại số dư ngoại tệ các TK gốc ngoại tệ cuối năm

– Quy trình thanh toán quốc tế: L/C và nhờ thu D/A

– Hướng dẫn đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm.

– Ủy thác nhập khẩu: hạch toán bên nhận ủy thác và bên giao ủy thác

– Xuất nhập khẩu tại chỗ

– Tạm nhập tái xuất

2.2 Công cụ dụng cụ, chi phí trả trước trong học kế toán tổng hợp sản xuất xuất khẩu

– Phân loại công cụ dụng cụ, CCDC cho mảng sản xuất, CCDC cho quản lý

– Hạch toán, ghi tăng CCDC, phân bổ CCDC cho mảng nào (Quản lý, sản xuất). Tỷ lệ phân bổ ra sao, cơ sở phân bổ chi phí phân bổ công cụ dụng cụ dựa vào tiêu thức nào hợp lý cho công ty

– Hạch toán các chi phí trả trước cho công ty căn cứ vào hợp đồng liên quan, phân bổ chi phí này cho sản xuất và quản lý cũng như các dịch vụ khác liên quan (Nếu có)

2.3 Tài sản cố định trong học kế toán tổng hợp sản xuất xuất khẩu

– Phân loại tài sản cố định, TSCĐ cho mảng sản xuất, TSCĐ  cho quản lý

– Hạch toán, ghi tăng TSCĐ, phân bổ TSCĐ cho mảng nào (Quản lý, sản xuất). Tỷ lệ phân bổ ra sao, cơ sở khấu hao TSCĐ dựa vào tiêu thức nào hợp lý cho công ty 

– Cơ sở trích khấu hao TSCĐ

– Hồ sơ thanh lý TSCĐ, thủ tục thanh lý TSCĐ, cơ sở pháp lý

2.4 Định mức trong học kế toán tổng hợp sản xuất xuất khẩu

– Phân biệt những loại hình doanh nghiệp sản xuất bắt buộc có định mức và những loại hình sản xuất áp dụng không lập định mức khi tính giá thành

– Thiết lập tạo mã thành phẩm, tạo định mức trên các thành phẩm trên phầm mềm theo nhóm, mã một cách khoa học, logic

– Chi tiết về định mức, cách xây dựng định mức vật tư cho sản xuất

công ty sản xuất và xuất khẩu 3
Hạch toán phát sinh trong kỳ kế toán công ty sản xuất và xuất khẩu

2.5 Kho trong học kế toán tổng hợp sản xuất xuất khẩu

– Lập báo cáo kho hàng hóa, đối chiếu kho hàng hóa so với báo cáo tài chính

– Theo dõi báo cáo kho theo nhóm, loại, theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, theo quy cách, tính chất…

– Theo dõi báo cáo kho thành phẩm, đối chiếu kho thành phẩm so với báo cáo tài chính

2.6 Tiền lương & bảo hiểm xã hội trong học kế toán tổng hợp sản xuất xuất khẩu

– Lập tỷ lệ trích lương, các khoản trích bảo hiểm xã hội

– Lập bảng lương, các công thức lập nhanh bảng lương trong excel. Hướng dận hạch toán lương theo bộ phận

– Lập các hợp đồng lao động theo phương pháp theo dõi nhanh và khoa học

– Hạch toán phân bổ tiền lương cho từng bộ phận liên quan trong công ty sản xuất

– Hạch toán tiền BHXH trích theo từng bộ phận theo lương

– Cân đối Các chỉ tiêu liên quan hạch toán BHXH so với thông báo của BHXH

– Cân đối tiền lương so với báo cáo quyết toán thuế TNCN, so với Tờ khai thuế TNCN hàng tháng, quý

2.7 Giá thành trong học kế toán tổng hợp sản xuất xuất khẩu

Đây là nội dung khá quan trọng trong quá trình làm kế toán doanh nghiệp sản xuất này, nó là sự kết hợp cuối cùng khi bạn đã hoàn thành các bước trên

– Lập, xóa quy trình tính giá thành theo tháng

– Tập hợp chi phí trực tiếp (giải thích)

– Phân bổ chi phí chung cho các sản phẩm

– Đánh giá chi phí dở dang theo các tiêu thức khác nhau, giải thích

– Tính giá thành các sản phẩm

– Tính tỷ lệ, hệ số (đối với các Doanh nghiệp cần tính hệ số, tỷ lệ)

– Cân đối  đối chiếu các khâu trong giá thành

– Cân đối doanh thu – giá vốn từng sản phẩm sản xuất

– Chú ý về Cách sửa lỗi sai, kiểm tra đúng sai qua quá trình tính giá thành.

– Hướng dẫn vào các báo cáo giá thành

– Và so sánh Dư nơ 154 (Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang trên CĐTK). So với báo cáo tổng hợp giá thành và so với báo cáo chi tiết giá thành.

2.8 Thuế trong học kế toán tổng hợp sản xuất xuất khẩu

Thuế GTGT

 • Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm, đẩy sang HTKK

 • Cách thiết lập các thông số thuế trên phần mềm

 • Cách kiểm tra đối chiếu chỉ tiêu thuế trên phần mềm mi sa trước khi lập tờ khai thuế đúng

 • Cách rà soát lỗi sai sót – Sửa lỗi sai.

 • Cách khấu trừ thuế GTGT theo tháng, quý.

 • Hướng dẫn các tình huống điều chỉnh sai sót của các tờ khai trong quá khứ và cách điều chỉnh cho đúng. Giải quyết các lỗi sai trong kê khai.

Thuế TNDN

 • Cách lập tờ khai thuế TNDN cuối năm

 • Cách đưa ra tờ khai HTKK, điền thêm các chỉ tiêu cần thiết

 • Hướng dẫn thêm các phụ lục miễn giảm thuế trong các trường  hợp đặc biệt

 • Hướng dẫn điều chỉnh tờ khai Thuế TNDN cho việc lập lại BCTC (trường hợp lập lại BCTC thì cần phải lập tờ khai điều chỉnh thuế TNDN)

Thuế TNCN

 • Hướng dẫn đăng ký MST cá nhân

 • Hướng dẫn làm các thủ tục giảm trừ gia cảnh

 • Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý

 • Lập Quyết toán thuế TNCN cuối năm – Kèm bộ BCTC

3. Cuối kỳ kế toán công ty sản xuất và xuất khẩu

công ty sản xuất và xuất khẩu 5
Báo cáo cuối kỳ kế toán công ty sản xuất và xuất khẩu

– Lập bảng cân đối tài khoản: Cân đối các chỉ tiêu trên tài khoản kế toán

– Lập báo cáo kế toán

– Lập lưu chuyển tiền tệ, phân biệt lưu chuyển tiền tệ gián tiếp và trực tiếp

– Hướng dẫn in và kết xuất sổ sách kế toán một cách có hệ thống và khoa học nhất để chuẩn bị cho quyết toán thuế về sau

– Kinh nghiệm thanh tra trong công ty sản xuất – xuất khẩu

– Hướng dẫn các thông tư cần đọc trong công ty sản xuất – xuất khẩu

– Kinh nghiệm soạn hồ sơ cho công ty sản xuất – xuất khẩu một cách khoa học nhất

Trên đây là nội dung chuyên sâu Kế toán Việt Hưng chia sẻ sẽ có đầy đủ trong khoá học kế toán tổng hợp sản xuất xuất khẩu giúp bạn thành thạo các nghiệp vụ từ A – Z, kê khai báo cáo – quyết toán thuế & tự mình lên bộ BCTC chuẩn chỉnh nộp đúng hạn. Online kế toán chuyên sâu 1 kèm 1 cam kết đầu ra 100% làm được việc trong thời gian ngắn nhất chỉ sau 25 – 35 buổi học thực tế.

Doanh nghiệp

,

Hình thức học

,

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Thị Thuần
Nguyễn Thị Thuần
Bình chọn :
     

em muốn dky học có giáo viên và học trên chứng từ của Trung tâm

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng

Chào bạn, bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Học thử miễn phí trên Giáo trình kế toán online của Kế Toán Việt Hưng tại link này:

Học viên đánh giá

Lợi ích của khóa học

♦ Đưa ra phương án xử lý, cân đối các loại chi phí, cân đối lãi lỗ 

♦ Xác định các nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm chi phí cho công ty

♦ Biết cách cân đối từng tài khoản, xử lý từng tài khoản hợp lý nhất trước khi kết chuyển giá vốn

♦ Biết cách dọn dẹp sổ sách lưu trữ hồ sơ hoá đơn chứng từ khoa học

Thông thạo mọi nghiệp vụ cách xử lý đa chiều chuyên nghiệp lĩnh vực sản xuất

♦ Hoàn thiện BCTC tổng hợp cân đối điều chỉnh phát sinh có lợi cho công ty 

Hoàn tất các báo cáo tổng hợp liên quan – tự tin công tác thanh kiểm toán các số liệu

♦ Thành thạo Báo cáo vay vốn ngân hàng – chỉ tiêu có lợi để đáp ứng được hồ sơ vay vốn

♦ Tự tin quản lý vận hành tốt công ty sản xuất – kiểm soát bộ máy kế toán 

Cơ hội thăng tiến trong công việc kế toán – mở rộng mối quan hệ làm dịch vụ kế toán

Giảng viên tiêu biểu

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Thị Thuần
Nguyễn Thị Thuần
Bình chọn :
     

em muốn dky học có giáo viên và học trên chứng từ của Trung tâm

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng

Chào bạn, bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...