Khóa học kế toán tổng hợp xây dựng chuyên sâu

Hotline 1: 0988.680.223 - Hotline 2: 0912.929.959 

TỰ HỌC + Hỗ trợ 24/7
3.600.000
Lớp học có giáo viên
7.200.000

KHUYẾN MẠI
 • Phần mềm hóa đơn điện tử ViVoice
 • Phần mềm kế toán quản trị ViMac
 • Học thử miễn phí
 • Đăng ký 01 khóa học tặng kèm 01 khóa miễn phí
 • Giảm 10% khi đăng ký từ 02 khóa (cùng hình thức học) 
 • Tặng phần mềm kế toán Misa Enterprise
 • Trắc nghiệm, kiểm tra kiến thức kế toán miễn phí
 • Tặng bộ giáo trình kế toán Online đầy đủ Video, Tài liệu
 • Hỗ trợ tìm việc làm
CAM KẾT
 • Học xong chắc chắn sẽ thành thạo nghề
 • Không giới hạn số buổi - thời gian học
 • Giải đáp, hỗ trợ miễn phí trọn đời
 • Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm thực chiến
 • Được đổi giáo viên, giờ học, khóa học
 • Giáo trình chứng từ sống, cập nhật mới nhất
 • Chất lượng hàng đầu, không đâu bằng được

 

TỰ HỌC + Hỗ trợ 24/7
3.600.000
Lớp học có giáo viên
7.200.000

Hotline: 0988.680.223  -  0912.929.959

Nghiệp vụ kế toán xây dựng chưa bao giờ là dễ dàng đối với những bạn thiếu kinh nghiệm thực tế khi làm việc. Bởi mỗi một công trình, một hạng mục đi kèm đều có một dự toán biệt lập cần bóc tách chi phí cho từng công trình riêng & giá thành phụ thuộc theo từng địa điểm không giống nhau.

Thường dự án xây dựng kéo dài nhiều kỳ kế toán kéo theo nhiều phát sinh đòi hỏi kế toán cần nắm rõ các vấn đề xảy ra đối với việc xuất hóa đơn xây dựng.

Kế toán Việt Hưng tự hào là 1 địa chỉ đào tạo chuyên sâu có thế mạnh mảng xây dựng – xây lắp giúp bạn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ ra nghề thành thạo. Hãy tìm hiểu tham gia ngay chương trình học kế toán tổng hợp xây dựng này ngay dưới đây.

1. Dự toán xây dựng 

Dự toán là cơ sở để kế toán cân đối các chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công.

1.1 Chi phí nguyên vật liệu

Bóc tách chi phí nguyên vật liệu để hiểu cách lấy khối lượng NVL

– Đối chiếu dự toán bóc tách chi phí NVL với nhập – xuất NVL vào công trình

1.2 Chi phí nhân công

– Cách đưa chi phí nhân công vào công trình về mặt số người, số công.

– So sánh số chi phí nhân công đã đưa vào so với dự toán.

– 3 cách để hạch toán chi phí nhân công trực tiếp đúng, đủ, không sai phạm…

– Hoàn chỉnh bộ thủ tục nhân công trực tiếp (dành cho thuế và BHXH)

1.3 Chi phí máy thi công

– Phân tích các loại máy móc công trình có sẵn & thuê máy (nhóm vận chuyển,nhóm SX vật liệu, nhóm máy làm đặt,…)

– Phân tích các loại chi phí máy (như CP khấu hao máy, CP nhiên liệu, CP lái máy, CP phí sửa chữa,…).

– Thực hiện xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu.

2. Số dư đầu kỳ chương trình học kế toán tổng hợp xây dựng 

học kế toán tổng hợp xây dựng 3
Số dư đầu kỳ học kế toán tổng hợp xây dựng

BƯỚC 1: Khai báo thông tin danh mục phòng ban, NV, khách hàng, NCC, vật tư, hàng hóa,…

– Thao tác khai báo nhanh chóng

– Cập nhật dữ liệu từ file Excel sang phần mềm

– Đối chiếu các thông tin ban đầu

BƯỚC 2: Khai báo cập nhập các công trình chi phí dở dang theo các công trình.

BƯỚC 3: Cập nhập nội dung số dư đầu kỳ.

– Bảng phân bổ CCDC, trích khấu hao TSCĐ cho các công trình xây dựng.

– Công nợ phải thu của khách hàng theo công trình, theo chủ đầu tư.

– Công nợ phải trả của nhà cung cấp.

– Các thông tin số dư trên Cân đối tài khoản.

3. Hạch toán phát sinh trong kỳ công ty xây dựng 

PHẦN 1: Nguyên vật liệu

 • Hạch toán mua NVL về nhập – xuất kho & xuất thẳng cho công trình.

 • Đối chiếu NVL xuất cho từng công trình so với hồ sơ nghiệm thu.

PHẦN 2: Công cụ dụng cụ & Tài sản cố định

 • Hạch toán mua và ghi tăng CCDC, TSCĐ.

 • Hồ sơ mua mới CCDC và TSCĐ.
 • Khấu hao TSCĐ & phân bổ CCDC vào từng công trình.

 • Thanh lý TSCĐ – hồ sơ thanh lý.

PHẦN 3: Chi phí tiền lương – hồ sơ lương

 • Phân biệt & tạo lập các loại hợp đồng lao động 
 • Phân biệt lương từng bộ phận.

 • Phân biệt hồ sơ lương nhân công của bộ phận “có” & “không có” BHXH.

 • Lập bảng lương cho bộ phận văn phòng, quản lý công trình có BHXH.

 • Thực hiện bộ hồ sơ lương đầy đủ (HĐLĐ, bảng chấm công, bảng thanh toán, tạm ứng,…).
 • Hạch toán & phân bổ cân đối tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp phải trả cho NLĐ.

PHẦN 4: Các chi phí mua ngoài khác

 • Các chi phí quản lý, chi phí trực tiếp thi công khác.

 • Hồ sơ đi kèm của các chi phí này.

PHẦN 5: Về hạch toán doanh thu và các vấn đề về hóa đơn

 • Phân biệt các loại hợp đồng xây dựng (với giá cố định hay chi phí phụ thêm,…)

 • Tình huống thời điểm ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng.

 • Hạch toán & điều chỉnh doanh thu khi có sự tăng giảm do các nguyên nhân.

LƯU Ý: Đặc biệt điều chỉnh giảm doanh thu trong các năm cũ do nhiều yêu cầu, tình huống khác nhau.

 • Cách xuất hóa đơn GTGT đúng nhất cho công ty xây dựng.

 • Quản lý hồ sơ công trình,theo dõi & kiểm soát tiến độ thi công.

học kế toán tổng hợp xây dựng 4
Hạch toán phát sinh trong kỳ chương trình học kế toán tổng hợp xây dựng

PHẦN 6: Về Tập hợp chi phí – tính giá thành công trình

 • Xác định kỳ tính giá thành chuẩn trong công ty xây dựng.

 • Tập hợp chi phí trực tiếp theo Thông tư 200 hoặc Thông tư 133.

 • Phân bổ chi phí chung vào các công trình xây dựng.

 • Kết chuyển chi phí và nghiệm thu các công trình.

PHẦN 7: Về các loại Thuế

 • Phân biệt các loại thuế (thuế nhà thầu, GTGT, TNCN, TNDN & các loại thuế khác).
 • Tạo lập hồ sơ & lập tờ khai các loại thuế theo tháng, quý
 • Kiểm tra và đối chiếu hóa đơn GTGT.
 • Tạo lập tờ khai thuế GTGT & thiết lập thông số trên phần mềm.
 • Cách tính thuế & khấu trừ thuế GTGT theo tháng, quý.
 • Cách kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của hóa đơn.
 • Xử lý tình huống hóa đơn GTGT viết sai.
 • Hướng dẫn thêm các phụ lục miễn giảm thuế.
 • Điều chỉnh tờ khai Thuế TNDN cho việc lập lại BCTC.
 • Cách đăng ký MST cá nhân – thủ tục giảm trừ gia cảnh.
 • Hạch toán giấy nộp tiền thuế GTGT-TNDN, thuế môn bài.
 • Hạch toán nộp các loại thuế, nộp phạt chậm nộp – phạt thuế sau kỳ thanh quyết toán thuế.
 • Thủ tục hồ sơ hoàn thuế.

PHẦN 8: Kết chuyển lãi lỗ, cân đối đối chiếu hệ thống kế toán xây dựng

4. Các báo cáo cuối kỳ trong công ty xây dựng 

BƯỚC 1: Cân đối hệ thống lại toàn bộ các chỉ tiêu trên CĐTK trước khi lên BCTC.

BƯỚC 2: Tính thuế TNDN trước khi lập CĐTK.

BƯỚC 3: Lập Báo cáo tài chính đầy đủ gồm:

 • Bảng cân đối kế toán

 • Báo cáo kết quả kinh doanh

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Thuyết minh BC tài chính

BƯỚC 4: Hướng dẫn kết xuất sổ sách ra Excel. In ấn sổ sách & lưu trữ hồ sơ, tìm nhanh hồ sơ (nếu có).

học kế toán tổng hợp xây dựng 5
Các báo cáo cuối kỳ chương trình học kế toán tổng hợp xây dựng

5. Nội dung nâng cao dành cho kế toán công ty xây dựng 

– Hướng dẫn đầu đủ quy trình hồ sơ khép kín từ:

 • Mua hồ sơ mời thầu.

 • Thủ tục hồ sơ dự thầu.

 • Các báo cáo thẩm định thầu.

 • Quyết định của chủ đầu tư về giá thầu, đấu thầu công khai hoặc chỉ định thầu để trúng thầu.

–  Hiểu & thực hiện điều kiện để công ty xây dựng hoạt động:

 • Đăng ký chứng thư số để đấu thầu.

 • Đăng ký duy trì tài khoản trên trang đấu thầu quốc gia.

 • Đăng ký năng lực hoạt động xây dựng tại Sở Xây Dựng.

– Cách thức và quy trình để đấu thầu một công trình.

– Lập hồ sơ & kinh nghiệm làm hồ sơ dự thầu để đấu thầu công trình đạt điểm tối đa.

– Các quy trình sau khi đấu thầu (công việc của chủ đầu tư).

– Thiết lập BCTC đấu thầu trong công ty xây dựng & các báo cáo liên quan đến việc đầu thầu.

– Hướng dẫn lập BCTC vay vốn ngân hàng.

 

Kế toán Việt Hưng cam kết ra nghề chỉ sau 30 buổi học trực tiếp Online cầm tay chỉ việc qua Ultraviewer – ZaloCall 1 Kèm 1 kế toán trưởng có kinh nghiệm thanh tra quyết toán nhiều công trình xây dựng. Giúp bạn hoàn toàn nâng tầm mở rộng nghiệp vụ trong thời gian ngắn nhất với khoá học kế toán tổng hợp xây dựng.

THAM KHẢO: 

Khoá học kế toán tổng hợp xây dựng – sản xuất

Khóa học kế toán tổng hợp công ty phá dỡ vận chuyển và san lấp

Hình thức học

,

Doanh nghiệp

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Văn Tài
Nguyễn Văn Tài
Bình chọn :
     

tư vấn

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Nguyễn Văn Tài

Chào bạn,Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết và setup khóa học bạn nhé

Nguyễn Thị Kiều
Nguyễn Thị Kiều
Bình chọn :
     

tự học thì có ai hỗ trợ không

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng

Chào bạn,Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết và setup khóa học bạn nhé

Đỗ THị Mai
Đỗ THị Mai
Bình chọn :
     

tư vấn cho mình học qua video

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Đỗ THị Mai

Chào bạn,Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết và setup khóa học bạn nhé

Học thử miễn phí trên Giáo trình kế toán online của Kế Toán Việt Hưng tại link này:

Học viên đánh giá

Lợi ích của khóa học

♦ Hiểu rõ quy trình đấu thầu công trình – điểm quan trọng để trúng thầu

♦ Chỉ ra các chi phí nào cho vào công trình, số lượng cụ thể và thời điểm đưa vào hợp lý

Đối chiếu các chi phí đã hạch toán vào công trình so với dự toán đã có

♦ Biết cách xử lý nếu chi phí thừa hoặc thiếu so với dự toán

♦ Đưa ra phương án xử lý, cân đối các loại chi phí, cân đối lãi lỗ trong công trình 

♦ Biết cách cân đối từng tài khoản, xử lý từng tài khoản hợp lý nhất trước khi kết chuyển giá vốn

♦ Thành thạo Báo cáo vay vốn ngân hàng – chỉ tiêu có lợi để đáp ứng được hồ sơ vay vốn

♦ Biết cách dọn dẹp sổ sách – lưu trữ hồ sơ hoá đơn chứng từ khoa học

♦ Thông thạo mọi nghiệp vụ cách xử lý đa chiều chuyên nghiệp lĩnh vực xây dựng

♦ Cơ hội thăng tiến trong công việc kế toán – mở rộng mối quan hệ làm dịch vụ kế toán

Giảng viên tiêu biểu

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Văn Tài
Nguyễn Văn Tài
Bình chọn :
     

tư vấn

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Nguyễn Văn Tài

Chào bạn,Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết và setup khóa học bạn nhé

Nguyễn Thị Kiều
Nguyễn Thị Kiều
Bình chọn :
     

tự học thì có ai hỗ trợ không

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng

Chào bạn,Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết và setup khóa học bạn nhé

Đỗ THị Mai
Đỗ THị Mai
Bình chọn :
     

tư vấn cho mình học qua video

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Đỗ THị Mai

Chào bạn,Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết và setup khóa học bạn nhé