File Excel tính số tiền đóng BHXH áp dụng từ 1/7/2023

Đóng BHXH vì tiền lương cơ sở được điều chỉnh tăng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP từ ngày 01/7/2023; do đó, việc tính số tiền đóng BHXH bắt buộc của...

Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định Luật Thương mại

Ngày 22/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Nghị định này có...

Nghị định 91/2022/NĐ-CP quy định của Luật Quản lý thuế

Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính...

Nghị định 69/2022/NĐ-CP liên quan đến kinh doanh hàng hải

Ngày 23/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 69/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động...

Nghị định 98/2021/NĐ-CP quản lý trang thiết bị y tế

Từ 2022, chỉ được mua bán trang thiết bị y tế đã kê khai giá. Đây là nội dung mới được Chính phủ thông qua tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản...

Thông tư 14/2020/TT-BYT về đấu thầu thiết bị y tế HCSN

Ngày 10/7/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 14/2020/TT-BYT về việc quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế...

[File] Tổng hợp 42 công văn gửi thuế và bảo hiểm xã hội

Có rất nhiều các vấn đề phát sinh khi thực hiện đóng thuế cũng như bảo hiểm xã hội (BHXH) tại các doanh nghiệp. Vậy khi gặp vấn đề phát sinh đó,...

[File] Mẫu phương án tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập trường học

Tại đơn vị sự nghiệp công lập, kế toán cần làm phương án tự chủ tài chính để gửi lên các đơn vị có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Bài viết...

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Chi tiết mời bạn xem ngay trong...

Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu

Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu đã được Chính phủ ban hành ngày 14/09/2017; có hiệu lực từ ngày 01/11/2017. Chi tiết mời bạn đón xem trong...

Hướng dẫn sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia E-GP

Trong tệp đính kèm hôm nay của Kế Toán Việt Hưng, chúng tôi sẽ chia sẻ các thông tin liên quan đến hướng dẫn sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc...

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ về chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở...

gày 30/12/2021, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ...

0912.929.959
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939
Yêu cầu tư vấn