Danh sách 1520 công ty mua hóa đơn của công ty "ma" theo CV1328/ĐCSKT

Vừa qua CQ CSĐTCA quận Tân Phú đã có CV 1328/ĐCSKT năm 2024 về việc chuyển thông tin dấu hiệu vi phạm về thuế và hóa đơn giữa các công ty mua hóa đơn...

Cập nhật: 03/05/2024 | Lượt tải: 11632

[CV9579/CTHN-TTHT] Cách chuyển lỗ sau khi chi nhánh ngừng hoạt động

Chi nhánh ngừng hoạt động | Trường hợp chuyển lỗ lũy kế của chi nhánh hạch toán độc lập khi đóng cửa thì phải xử lý ra sao cùng Kế Toán Việt Hưng...

Cập nhật: 29/02/2024 | Lượt tải: 1972

[CV1016/CTBDU-TTHT] Cách quyết toán thuế TNDN mới nhất 2024

Cách quyết toán thuế TNDN mới nhất 2024 | Là những nội dung hướng dẫn khi kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2023 được CT tỉnh Bình Dương ban hành CV 1016/CTBDU-TTHT Hướng...

Cập nhật: 31/01/2024 | Lượt tải: 2042

Bộ 39 chỉ tiêu đánh giá rủi ro khi đối chiếu hồ sơ khai thuế GTGT - TNDN - BCTC

Các số liệu trên báo cáo thuế và hồ sơ quyết toán thuế bị chênh lệch sẽ dẫn đến những sai sót chủ yếu về  thuế GTGT, thuế TNDN và báo cáo tài...

Cập nhật: 15/01/2024 | Lượt tải: 5850

Phụ lục danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế suất thuế GTGT

Ngày 28/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 110/2023/QH15. Theo đó, ban hành kèm...

Cập nhật: 12/01/2024 | Lượt tải: 3861

Danh sách 1498 doanh nghiệp hóa đơn bỏ trốn không hoạt động

Căn cứ Khoản 8 Điều 17 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định người nộp thuế (NNT) có trách nhiệm chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của...

Cập nhật: 15/07/2023 | Lượt tải: 3292

Nghị định 44/2023/NĐ-CP giảm thuế GTGT 8% từ 01/7/2023

Ngày 30/6/2023, Chính phủ vừa chính thức ban hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 ngày...

Cập nhật: 01/07/2023 | Lượt tải: 1543

[MỚI] Tra cứu danh sách 524 doanh nghiệp rủi ro về hóa đơn

Ngày 16/5/2023 TCT ban hành công văn 1798/TCT-TTKT năm 2023 về việc rà soát, xử lý hóa đơn không hợp pháp của các doanh nghiệp rủi ro về hóa đơn. Kèm theo...

Cập nhật: 29/06/2023 | Lượt tải: 1305

Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định Luật Thương mại

Ngày 22/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Nghị định này có...

Cập nhật: 02/11/2022 | Lượt tải:

Nghị định 91/2022/NĐ-CP quy định của Luật Quản lý thuế

Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính...

Cập nhật: 31/10/2022 | Lượt tải: 6

Nghị định 69/2022/NĐ-CP liên quan đến kinh doanh hàng hải

Ngày 23/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 69/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động...

Cập nhật: 27/10/2022 | Lượt tải: 3

Nghị định 98/2021/NĐ-CP quản lý trang thiết bị y tế

Từ 2022, chỉ được mua bán trang thiết bị y tế đã kê khai giá. Đây là nội dung mới được Chính phủ thông qua tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản...

Cập nhật: 06/10/2022 | Lượt tải: 3