[File] Mẫu phương án tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập trường học

Tại đơn vị sự nghiệp công lập, kế toán cần làm phương án tự chủ tài chính để gửi lên các đơn vị có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Bài viết...

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Chi tiết mời bạn xem ngay trong...

Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu

Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu đã được Chính phủ ban hành ngày 14/09/2017; có hiệu lực từ ngày 01/11/2017. Chi tiết mời bạn đón xem trong...

Hướng dẫn sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia E-GP

Trong tệp đính kèm hôm nay của Kế Toán Việt Hưng, chúng tôi sẽ chia sẻ các thông tin liên quan đến hướng dẫn sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc...

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ về chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở...

gày 30/12/2021, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ...

[Tổng hợp] 13 biểu mẫu chứng từ kế toán mới nhất

Biểu mẫu chứng từ kế toán là những phiếu thu; chứng từ được sử dụng đa dạng trong những lĩnh vực kinh doanh. Đặc biệt là trong công tác kế toán....

Thông tư 45/2022/TT-BTC về thủ tục hải quan, xe ô tô...

Ngày 27/7/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 45/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ...

Thuế hộ cá nhân kinh doanh với 44 câu hỏi - giải đáp chi tiết

Thuế hộ cá nhân kinh doanh cần lưu ý điều gì? Dưới đây, những hỏi đáp thắc mắc về thuế hộ cá nhân kinh doanh sẽ được trả lời chi tiết. Kế...

Công văn 40840/CTHN-TTHT Hà Nội 2022 hướng dẫn về xử lý hóa đơn điện tử trường hợp giảm trừ giá trị quyết toán

Ngày 18/8/2022, Cục thuế thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn 40840/CTHN-TTHT trả lời thắc mắc về việc xử lý hóa đơn điện tử trường hợp giảm trừ...

Công văn 40743/CTHN-TTHT Hà Nội 2022 kê khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Ngày 18/8/2022, Cục thuế Tp. Hà Nội đã ra Công văn 40743/CTHN-TTHT để trả lời cho câu hỏi về kê khai, nộp thuế đối với nhà thầu nước ngoài. Mời bạn...

Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày 15/03/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 18/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính...

Tải mẫu bản cam kết thuế thu nhập cá nhân 2022

Từ ngày 01/01/2022, cá nhân làm bản cam kết thuế thu nhập cá nhân (để không khấu trừ 10% thuế TNCN) theo Mẫu 08/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC....

0912.929.959
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939
Yêu cầu tư vấn