Quyết định 13/2022/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Ngày 09/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 13/2022/QĐ-TTg về thực...

Xem thêm

Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế Giá trị gia tăng

Ngày 31/12/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành...

Xem thêm

Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN với hộ kinh doanh

Ngày 01/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn thuế...

Xem thêm

Nghị định 132/2020/NĐ-CP quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Ngày 05/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản...

Xem thêm

Mẫu Quyết định ban hành quy chế làm việc

Quyết định ban hành quy chế là văn bản được lập ra để quyết định về việc...

Xem thêm

Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 140/2016 về lệ phí trước bạ

Ngày 21/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một...

Xem thêm

Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính...

Xem thêm

Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định về hóa đơn bán hàng hóa

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2014...

Xem thêm

Công văn 18178/CTHN-TTHT Hà Nội 2022 chính sách thuế thu nhập cá nhân của đại lý bảo hiểm

Ngày 26/4/2022, Cục Thuế tp.Hà Nội đã ra Công văn 18178/CTHN-TTHT Hà Nội 2022 để trả...

Xem thêm

Quyết định 769/QĐ-BTTTT 2022 Hướng dẫn kết nối ứng dụng sử dụng chữ ký số với tổ chức cung cấp dịch vụ

Ngày 27/4/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định 769/QĐ-BTTTT về việc ban...

Xem thêm

Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 - tải ngay

Ngày 13/6/2019, Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14. Xem chi tiết tại...

Xem thêm

Mẫu số 02/QT-TNCN tờ khai quyết toán thuế TNCN

Để thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế cần điền và...

Xem thêm
0912.929.959
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939
Yêu cầu tư vấn