Danh mục mã chương, tiểu mục nộp thuế mới nhất

Mã chương, mã nội dung kinh tế (Mã tiểu mục) dùng để khai giấy nộp tiền khi nộp thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế xuất nhập khẩu...

Danh sách 1498 doanh nghiệp hóa đơn bỏ trốn không hoạt động

Căn cứ Khoản 8 Điều 17 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định người nộp thuế (NNT) có trách nhiệm chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của...

Nghị định 44/2023/NĐ-CP giảm thuế GTGT 8% từ 01/7/2023

Ngày 30/6/2023, Chính phủ vừa chính thức ban hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 ngày...

[MỚI] Tra cứu danh sách 524 doanh nghiệp rủi ro về hóa đơn

Ngày 16/5/2023 TCT ban hành công văn 1798/TCT-TTKT năm 2023 về việc rà soát, xử lý hóa đơn không hợp pháp của các doanh nghiệp rủi ro về hóa đơn. Kèm theo...

File Excel tính số tiền đóng BHXH áp dụng từ 1/7/2023

Đóng BHXH vì tiền lương cơ sở được điều chỉnh tăng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP từ ngày 01/7/2023; do đó, việc tính số tiền đóng BHXH bắt buộc của...

Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định Luật Thương mại

Ngày 22/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Nghị định này có...

Nghị định 91/2022/NĐ-CP quy định của Luật Quản lý thuế

Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính...

Nghị định 69/2022/NĐ-CP liên quan đến kinh doanh hàng hải

Ngày 23/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 69/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động...

Nghị định 98/2021/NĐ-CP quản lý trang thiết bị y tế

Từ 2022, chỉ được mua bán trang thiết bị y tế đã kê khai giá. Đây là nội dung mới được Chính phủ thông qua tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản...

Thông tư 14/2020/TT-BYT về đấu thầu thiết bị y tế HCSN

Ngày 10/7/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 14/2020/TT-BYT về việc quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế...

[File] Tổng hợp 42 công văn gửi thuế và bảo hiểm xã hội

Có rất nhiều các vấn đề phát sinh khi thực hiện đóng thuế cũng như bảo hiểm xã hội (BHXH) tại các doanh nghiệp. Vậy khi gặp vấn đề phát sinh đó,...

[File] Mẫu phương án tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập trường học

Tại đơn vị sự nghiệp công lập, kế toán cần làm phương án tự chủ tài chính để gửi lên các đơn vị có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Bài viết...