CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chào mừng bạn đến với trang web Ketoanviethung.vn. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Trang chính sách bảo mật này sẽ giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản trong chính sách bảo mật này.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web Ketoanviethung.vn, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân từ bạn, bao gồm:

  • Thông tin cá nhân do bạn cung cấp: Khi bạn đăng ký tài khoản hoặc điền vào các biểu mẫu trên trang web, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin như tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin liên quan khác.
  • Thông tin tự động thu thập: Khi bạn truy cập và duyệt trang web, chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin kỹ thuật, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập và các trang web mà bạn đã xem trước và sau khi truy cập trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp có yêu cầu pháp lý hoặc nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi của chúng tôi hoặc ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn để:

  • Cung cấp và duy trì trang web: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp cho bạn các dịch vụ và tính năng trên trang web và duy trì hoạt động của trang web.
  • Liên lạc và hỗ trợ: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên lạc với bạn và cung cấp hỗ trợ khi bạn yêu cầu.
  • Cải thiện trang web: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để hiểu và cải thiện trải nghiệm của người dùng trên trang web.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo mật và an toàn. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn chặn truy cập trái phép, sửdụng sai mục đích, tiết lộ, hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi cũng cam kết duy trì các tiêu chuẩn bảo mật trong việc lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn an toàn trên Internet và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự truy cập trái phép nào vào thông tin cá nhân của bạn.

4. Sử dụng cookie

Trang web Ketoanviethung.vn có thể sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web. Cookie là các tệp tin nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt của bạn và chứa thông tin như cài đặt ngôn ngữ, thông tin đăng nhập và thời gian duyệt web. Cookie cũng có thể được sử dụng để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web.

Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt cookie trên trình duyệt của mình hoặc từ chối cookie hoàn toàn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng việc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng một số tính năng trên trang web.

5. Liên kết đến các trang web bên thứ ba

Trang web Ketoanviethung.vn có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba không liên quan. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn trên các trang web này.

6. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng lên trang web và áp dụng ngay lập tức sau khi được đăng. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được đăng, bạn đồng ý tuân thủ chính sách bảo mật mới.

7. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:

Tên Website: Ketoanviethung.vn

Email: admin@ketoanviethung.vn 

Điện thoại: 0982.929.939

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn