Category Archives: Kế toán giá thành

Quy trình các bước tính trong kế toán giá thành mà kế toán cần biết

quy-trinh-cac-buoc-tinh-trong-ke-toan-gia-thanh-ma-ke-toan-can-biet

Trong hoạt động sản xuất và kinh doanh thì kế toán giá thành là một nghiệp vụ vô cùng quan trọng mà kế toán viên cần phải biết. Để việc tính giá thành nhanh chóng và chính xác cần phải có một quy trình các bước cụ thể và rõ ràng. Cùng kế toán Việt […]

Kế toán giá thành sản phẩm theo phương pháp phân bước

Kế toán giá thành sản phẩm theo phương pháp phân bước như nào? Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì kế toán giá thành rất quan trọng để xác định được giá thành sản phẩm. Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn bạn đọc phương pháp kế toán giá thành sản phẩm theo trong […]

Chỉ dẫn tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số

chi-dan-tinh-gia-thanh-san-pham-theo-phuong-phap-he-so

Với phương pháp tính giá thành sản phẩm theo hệ số thì điều kiện áp dụng là trong cùng một quy trình công nghệ sản xuất với cùng 1 loại nguyên vật liệu – nhưng kết quả sản xuất tạo ra nhiều loại sản phẩm khác nhau. Ví dụ: Các doanh nghiệp may mặc, hoá […]

Chỉ cách giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn

PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐƠN Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp cũng gọi là tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn . Là quy trình công nghệ sản xuất khép kín về mặt kỹ thuật kể từ khi đưa nguyên vật […]

Phương pháp xác định giá thành trong doanh nghiệp vận tải

Để các doanh nghiệp vận tải hoạt động tốt có hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ – đòi hỏi công tác kế toán phải được thực hiện tốt – đặc biệt kế toán về chi phí giá thành. Và giá thành là toàn bộ chi phí trực tiếp cấu thành nên sản phẩm […]

Hướng dẫn hạch toán về giá thành công trình xây dựng

phuong-phap-hạch-toan-ve-gia-thanh-cong-trinh-xay-dụng

Hướng dẫn hạch toán về giá thành công trình xây dựng   1. Tập hợp chi phí đối với công ty xây dựng STT  Diễn giải  Theo thông tư 133 Theo thông tư 200  1  Chi phí NVL trực tiếp  Nợ TK 1541  Có TK 152  Nợ TK 621  Có TK 152  2  Chi phí […]

Cách hạch toán giá thành sản phẩm theo thông tư 133 mới nhất

cach-hach-toan-gia-thanh-san-pham-theo-thong-tu-133-moi-nhat

Tính giá thành sản phẩm hoàn thành, hướng dẫn cách hạch toán giá thành sản phẩm, sản phẩm hoàn thành nhập kho theo Thông tư 133. Bài tập: Công ty A tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, trong tháng 11/2017 có […]

Bảng mẫu định mức nguyên vật liệu cho công ty sản xuất

bang-mau-dinh-muc-nguyen-vat-lieu-cho-cong-ty-san-xuat

Với kế toán để tính được giá thành của một sản phẩm cần tuân thủ theo trình tự các bước làm cụ thể trong đó bước xây dựng định mức nguyên vật liệu là rất quan trọng. Còn để sản xuất được sản phẩm A bán ra thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước […]

Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm tương đương

Đánh giá sản phẩm dở dang (SPDD) là bút toán vô cùng quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Tùy theo đặc điểm sản xuất kinh doanh mà có rất nhiều phương pháp để đánh giá SPDD cuối kỳ. Hôm nay, kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn cách đánh giá theo khối […]

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong kế toán giá thành

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ nhằm xác định chính xác giá thành các loại sản phẩm – kế toán giá thành. Đó là việc tính toán phân bổ chi phí cho số sản phẩm chưa được hoàn thành.  Để đánh giá chính xác giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ, các […]