Chuyên mục: Tuyển dụng

Tuyển dụng giáo viên dạy online: Kế toán hành chính sự nghiệp

tuyển dụng giáo viên

Trung tâm Kế toán Việt Hưng đang tìm kiếm giáo viên có kinh nghiệm thực tế & trình độ chuyên môn nhất định trong nghề để dạy kế toán đặc thù đơn vị Hành chính sự nghiệp khối nhà nước cho trung tâm của chúng tôi. Là một tổ chức giáo dục dạy nghề thực tế […]

Tuyển dụng online tại nhà: Giáo viên tin học văn phòng

tuyển dụng online giáo viên tin học văn phòng

Trung tâm Tin học Văn phòng Việt Hưng đang tìm kiếm giáo viên có kinh nghiệm thực tế & trình độ chuyên môn nhất định trong nghề để dạy kế toán cho trung tâm của chúng tôi. Là một tổ chức giáo dục dạy nghề thực tế có 18 năm kinh nghiệm cho ra đời […]

Tuyển dụng online tại nhà: Giáo viên kế toán doanh nghiệp

tuyển dụng online tại nhà giáo viên kế toán

Trung tâm Kế toán Việt Hưng đang tìm kiếm giáo viên có kinh nghiệm thực tế & trình độ chuyên môn nhất định trong nghề để dạy kế toán cho trung tâm của chúng tôi. Là một tổ chức giáo dục dạy nghề kế toán có 18 năm kinh nghiệm cho ra đời mô hình […]

0912.929.959
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939
Yêu cầu tư vấn