Chuyên mục: Bài tập tính giá thành sản phẩm

Bài tập tính giá thành sản phẩm: Bài 2 (có lời giải) – Kế toán Việt Hưng

v205

Bài tập tính giá thành sản phẩm sản xuất (2) Phương pháp tính giá thành sản phẩm là 1 vấn đề khó. Cần kế toán phải kiểm soát chi phí cũng như tổng hợp kết chuyển chi phí thật chính xác. Tham khảo: Bài tập tính giá thành sản phẩm sản xuất: Bài 1 (có […]

Bài tập tính giá thành sản phẩm: Bài 1 (có lời giải) – Kế toán Việt Hưng

bai-tap-tinh-gia-thanh-san-pham-co-loi-giai-bai-1

Bài tập tính giá thành sản phẩm sản xuất (1) TÌNH HUỐNG: Tại công ty TNHH Hoàng Gia Phát, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, sản xuất kinh doanh hàng chịu thuế GTGT, tính thuế theo phương pháp khấu trừ, có các số liệu liên quan đến hoạt động […]

0912.929.959
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939
Yêu cầu tư vấn