Category Archives: Kế toán tiền mặt tiền gửi

Định khoản kế toán cho vay tiền mặt trong doanh nghiệp

định khoản kế toán cho vay

Định khoản kế toán cho vay tiền mặt trong doanh nghiệp? Khoản vay này có được vay bằng tiền mặt không? Khoản thu nhập đó có chịu thuế GTGT không? Kế toán Việt Hưng sẽ giải đáp cho bạn đọc trong bài viết dưới đây. 1. Quy định pháp luật kế toán cho vay cần […]

Phương pháp hạch toán TK 111 – Tiền mặt

vai-tro-cua-ke-toan-trong-doanh-nghiep-quan-trong-nhu-the-nao

Hạch toán TK 111 – Tiền mặt phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ của doanh nghiệp. Vậy hạch toán TK 111 – tiền mặt như thế nào? Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ bạn đọc phương pháp hạch toán TK 111.  XEM THÊM Các khoá học tại Việt Hưng Phương […]

Cập nhật quy định mới nhất về kế toán tiền gửi ngân hàng

kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Kế toán tiền gửi ngân hàng là một trong những công việc rất quan trọng bởi thông thường phần lớn tiền của doanh nghiệp được gửi ở ngân hàng, kho bạc,… Vậy kế toán tiền gửi ngân hàng có những quy định gì? Cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu qua bài viết dưới đây […]

Tiền mặt bị âm trong quỹ tiền mặt cần xử lý như thế nào?

Rất nhiều bạn kế toán tiền mặt vô cùng hoang mang không biết xử lý như thế nào khi tiền mặt bị âm trong quỹ tiền mặt ở công ty. Hôm nay, kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn các cách xử lý trong trường hợp này nhé. 1. Nguyên nhân dẫn […]

Hạch toán các loại phiếu thu tiền

dang-bai-tạp-ke-toan-tai-chinh-1-bai-1-hạch-toan-ket-chuyẻn-doanh-thu-chi-phi

Mỗi đơn vị kinh doanh đều có các loại hóa đơn xuất nhập kho, phiếu thu, phiếu chi,…. Đó là chứng từ cơ bản nhất để kế toán viên hạch toán doanh thu, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy phiêu thu tiền được hạch toán như thế nào? Kế toán Việt Hưng sẽ […]

Điều cần biết về kế toán vốn bằng tiền mặt tại doanh nghiệp

dang-bai-tap-ke-toan-tai-chinh-1-ke-toan-tien-va-cac-khoan-phai-thu-bai-2-co-loi-giai

Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động trong doanh nghiệp, tồn tại trực tiếp dưới hình thức tiền tệ, có tính thanh khoản cao nhất, bao gồm tiền mặt tại quỹ doanh nghiệp, tiền gửi tại ngân hàng, và các khoản tiền đang chuyển. Hãy cùng kế toán Việt Hưng […]

Dạng bài tập kế toán tài chính 1 – Kế toán tiền và các khoản phải thu: Bài 2

dang-bai-tap-ke-toan-tai-chinh-1-ke-toan-tien-va-cac-khoan-phai-thu-bai-2-co-loi-giai

Trung tâm Kế toán Việt Hưng sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn bài tập 2 trong phần: Bài tập kế toán tài chính 1 – Kế toán tiền và các khoản phải thu  Đề bài 2: Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế GTGT […]

Dạng bài tập kế toán tài chính 1- Kế toán tiền và các khoản phải thu: Bài 1 (có lời giải)

dang-bai-tạp-ke-toan-tai-chinh-1-ke-toan-tien-va-cac-khoản-phải-thu-bai-1

Khái niệm kế toán tiền và các khoản phải thu là dạng bài tập đầu tiên các bạn được tiếp xúc khi học kế toán tài chính 1. Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn Bài tập kế toán tài chính 1- Kế toán tiền và các khoản phải thu (Bài 1 […]

Cách hạch toán cổ phiếu quỹ TT 133

Chứng chỉ tin học

Phương pháp hạch toán cổ phiếu quỹ như thế nào? Nguyên tắc hạch toán áp dụng ra sao? Kế toán Việt Hưng chia sẻ bạn đọc cách hạch toán cổ phiếu quỹ theo TT 133 – tài khoản 419.  Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế […]

Các khoản quy trình và chứng từ tạm ứng – thanh toán tạm ứng trong doanh nghiệp

Cần theo dõi các khoản tạm ứng trong doanh nghiệp sẽ giúp quản lý việc thu – chi tiền mặt trong doanh nghiệp nhằm sử dụng vốn hợp lý, đúng mục đích. Ketoanviethung.vn sẽ hướng dẫn các bạn quy trình tạm ứng và thanh toán tạm ứng trong doanh nghiệp.   Quy trình và chứng […]

0988.680.223