Category Archives: Thuế khoán và thuê tài sản

Hạch toán thuê tài chính theo TT 200

lap-bang-can-doi-ke-toan-phan-nguon-von

Thuê tài chính là hoạt động được nhiều doanh nghiệp thực hiện.Vậy hoạch toán nghiệp vụ thuê tài chính như thế nào? Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ phương pháp hạch toán thuê tài chính theo TT 200.  Theo điều 36 Thông tư 200/2014/TT-BTC:  Thuê tài chính là thuê tài sản mà bên cho thuê […]

Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ đi thuê tài chính

Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ đi thuê tài chính Thuê tài chính là Thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao toàn bộ rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sỡ hữu của bên thuê. Đi thuê tài sản của bên cho thuê Bán tài sản và thuê […]

0988.680.223