Chuyên mục: Thuế khoán và thuê tài sản

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp – những điều cần lưu ý

luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp – những điều cần lưu Theo quy định của pháp luật, đất thuộc sở hữu toàn dân nhưng do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo pháp luật. Vì vậy, Nhà nước đã ban hành hệ thống chính sách, pháp luật […]

Quy định về kê khai & nộp thuế hộ kinh doanh cá thể 2020

thuế hộ kinh doanh cá thể 2020

Thuế hộ kinh doanh cá thể 2020 – Rất nhiều hộ mới đăng ký kinh doanh cá thể thường gặp khó khăn về các vấn đề thuế. Bài viết dưới đây của kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn chi tiết quy định về kê khai và nộp thuế kinh doanh cá thể 2020 nhé.  1. […]

Hạch toán thuê tài chính theo TT 200

lap-bang-can-doi-ke-toan-phan-nguon-von

Thuê tài chính là hoạt động được nhiều doanh nghiệp thực hiện.Vậy hoạch toán nghiệp vụ thuê tài chính như thế nào? Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ phương pháp hạch toán thuê tài chính theo TT 200.  Theo điều 36 Thông tư 200/2014/TT-BTC:  Thuê tài chính là thuê tài sản mà bên cho thuê […]

Phương pháp hạch toán nghiệp vụ thuê tài sản 2022

di thue tai chinh 1

Phương pháp hạch toán nghiệp vụ thuê tài sản Thuê tài chính là Thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao toàn bộ rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sỡ hữu của bên thuê. Đi thuê tài sản của bên cho thuê Bán tài sản và thuê lại tài […]

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...