Chuyên mục: Bài tập kế toán tài chính

23 Dạng bài tập báo cáo tài chính hợp nhất thực tế có đáp án

bài tập báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất là BCTC của một tập đoàn được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập dựa trên cơ sở hợp nhất các báo cáo tài chính riêng lẻ của công ty mẹ và công ty con – cùng Kế toán Việt […]

Dạng bài tập kế toán tài chính 1 – Kế toán tiền và các khoản phải thu: Bài 2

ke-toan-von-bang-tien-mat-tai-doanh-nghiep

Trung tâm Kế toán Việt Hưng sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn bài tập 2 trong phần: Bài tập kế toán tài chính 1 – Kế toán tiền và các khoản phải thu  Đề bài 2: Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế GTGT […]

Dạng bài tập kế toán tài chính 1- Kế toán tiền và các khoản phải thu: Bài 1 (có lời giải)

dang-bai-tap-ke-toan-tai-chinh-1-ke-toan-tien-va-cac-khoan-phai-thu-bai-1

Khái niệm kế toán tiền và các khoản phải thu là dạng bài tập đầu tiên các bạn được tiếp xúc khi học kế toán tài chính 1. Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn Bài tập kế toán tài chính 1- Kế toán tiền và các khoản phải thu (Bài 1 […]

Dạng bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán sửa chữa lớn tài sản cố định: Bài 4

dang-bai-tap-ke-toan-tai-chinh-1-hach-toan-sua-chua-lon-tai-san-co-dinh-bai-4

Tiếp tục tham khảo bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán sửa chữa lớn tài sản cố định (Bài 4) cùng Kế toán Việt Hưng, mong rằng các dạng bài tập giúp bạn phần nào hiểu được cách thực hiện công việc thật tốt.  Đề bài: Tại một doanh nghiệp sản xuất […]

Dạng bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán thanh lý TSCĐ: Bài 3

dang-bai-tap-ke-toan-tai-chinh-hach-toan-thanh-ly-tscd-bai-3

Kế toán Việt Hưng chia sẻ dạng bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán thanh lý tài sản cố định – Bài 3 (có lời giải) . Kế toán xây dựng tài sản cố định là kế toán theo dõi những chi phí bỏ ra để xây dựng tài sản cho doanh […]

Dạng bài tập kế toán tài chính 1- Kế toán xây dựng tài sản cố định : Bài 2 (có lời giải)

dang-bai-tap-ke-toan-tai-chinh-1-ke-toan-xay-dung-tai-san-co-dinh-bai-2-co-loi-giai

Khái niệm kế toán xây dựng tài sản cố định là kế toán theo dõi những chi phí bỏ ra để xây dựng tài sản cho doanh nghiệp như: nhà xưởng, cửa hàng, kho bãi… Đề bài Tại công ty SX-TM Thành Công nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 07 có […]

Dạng bài tập kế toán tài chính 1 – Kế toán tài sản cố định: Bài 1 (có lời giải)

chi-dan-dang-bai-tạp-ke-toan-tai-chinh-1-ke-toan-tai-sản-co-dịnh-bai-1

Tài sản giá trị lớn và không thể thiếu trong quá trình hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp gọi là tài sản cố định Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn: Bài tập kế toán tài chính 1 – Kế toán tài sản cố định: Bài 1 Bài 1: Tại công […]

Bài tập kế toán tài chính 1: Hạch toán kết chuyển doanh thu, chi phí – Bài 1

phieu-thu-tien

Kế toán Việt Hưng chia sẻ dạng bài tập kế toán tài chính 1 về hạch toán kết chuyển doanh thu, chi phí sẽ giúp các bạn giải đáp các thắc mắc. Để xác định được lãi, lỗ của doanh nghiệp thì đòi hỏi các bạn phải xác định doanh thu, chi phí 1 cách chính […]

Bài tập kế toán tài chính 1 có lời giải chi tiết nhất!

báo cáo thuế qua mạng

Dạng Bài tập kế toán tài chính 1 có lời giải chi tiết nhất – Hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh (Kế toán tài chính 1) hãy cùng tham khảo mẫu tình huống trong bài viết của Kế Toán Việt Hưng ngay sau đây! Đề bài tập kế toán tài chính 1 […]

Bài tập kế toán tài chính 1: Bài 2 – Kế toán tiền và các khoản phải thu

42

Bài tập kế toán tài chính 1: Bài 2 – Kế toán tiền và các khoản phải thu Ketoanviethung.vn sẽ chia sẻ với các bạn bài viết về Kế toán tiền và các khoản phải thu – là dạng bài tập đầu tiên các bạn được tiếp xúc khi học kế toán tài chính 2. […]

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...