Bài tập kế toán tài chính 1 có lời giải chi tiết nhất!

Dạng Bài tập kế toán tài chính 1 có lời giải chi tiết nhất – Hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh (Kế toán tài chính 1) hãy cùng tham khảo mẫu tình huống trong bài viết của Kế Toán Việt Hưng ngay sau đây!

Bài tập kế toán tài chính 1 có lời giải chi tiết nhất!
Bài tập kế toán tài chính 1 có lời giải chi tiết nhất!

Đề bài tập kế toán tài chính 1 có lời giải

Công ty bán lẻ hàng hóa tiêu dùng, thuộc đối tượng tính thuế GTGT 10% theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. Trong kỳ có các tài liêu:
Hàng tồn đầu kỳ:
  • Tồn tại kho: 1.000 đơn vị  (trị giá 10.000.000đ)
  • Tồn tại quầy: 500 đơn vị  (trị giá 5.000.000đ, giá bán lẻ chưa thuế 15.000đ/đơn vị)
1. Nhập kho hàng hóa mua từ nhà sản xuất 9.000 đơn vị chưa trả tiền. Giá mua chưa thuế GTGT 120.000.000đ.
2. Xuất kho hàng giao quầy bán lẻ 7.000 đơn vị.
3. Tổng hợp hóa đơn bán lẻ trong kỳ 6.000 đơn vị, đã bán thu tiền mặt. Giá bán lẻ chưa thuế 20.000đ/đơn vị. Tổng hợp phiếu nộp tiền bán hàng trong kỳ: 132.000.000đ.
4. Cuối kỳ kiểm hàng tại quầy, số hàng tồn kho là 1.480 đơn vị. Hàng thiếu, nhân viên bán hàng phải bồi thường theo giá bán có thuế.
Bảng tập hợp chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (đv tính: đồng)
Yếu tố chi phí Phục vụ bán hàng Phục vụ quản lý
Lương 10.000.000 5.000.000
BHYT, BHXH, KPCĐ 1.900.000 950.000
Vật liệu bao gói hàng  2.520.000  –
Khấu hao  5.000.000  1.500.000
Dịch vụ mua ngoài  4.380.000  6.250.000
Chi bằng tiền mặt  3.500.000  7.500.000
Cộng  27.300.000  21.200.000

Yêu cầu bài tập kế toán tài chính 1 có lời giải

Ghi nhận các bút toán phản ánh tình hình mua hàng, bán hàng và xác định lợi nhuận trước thuế.

Bài giải bài tập kế toán tài chính 1 có lời giải

Giá xuất kho bình quân cuối kỳ:

12.857 = 10.000.000 + 5.000.000 + 120.000.000

1.000 + 500 + 9.000

Nợ TK 156: 120.000.000

Nợ TK 133: 12.000.000

Có TK 331: 132.000.000

2.

Nợ TK 156 (Q): 89.999.000   = 7.000 x 12.857

Có TK 156 (K): 89.999.000

3.

Nợ TK 632:         77.142.000   = 6.000 x 12.857

Có TK 156 (Q):   77.142.000

Nợ TK 111:       132.000.000

Có TK 511:       120.000.000

Có TK 333:        12.000.000

4.

Nợ TK 632:            257.140 = (1500 – 1480) x 12.857

Có TK 156 (Q):      257.140

Nợ TK 1388:          440.000 = 20 x 22.000

Có TK 632:            257.140

Có TK 711:            182.860

5.

Nợ TK 641:       10.000.000

Nợ TK 642:         5.000.000

Có TK 334:       15.000.000

Nợ TK 641:        1.900.000

Nợ TK 642:           950.000

Có TK 338:        2.850.000

Nợ TK 641:        2.520.000

Có TK 331:        2.520.000

Nợ TK 641:        5.000.000

Nợ TK 642:        1.500.000

Có TK 214:        6.500.000

Nợ TK 641:        4.380.000

Nợ TK 642:        6.250.000

Có TK 331:      10.630.000

Nợ TK 641:       3.500.000

Nợ TK 642:       7.500.000

Có TK 111:      11.000.000

Kết chuyển:

Nợ TK 511:   120.000.000

Có TK 911:   120.000.000

Nợ TK 911:   125.642.000

Có TK 632:     77.142.000

Có TK 641:     27.300.000

Có TK 642:     21.200.000

Nợ TK 711:          182.860

Có TK 911:          182.860

Kết chuyển lỗ:

Nợ TK 421:      5.459.140

Có TK 911:      5.459.140

Tham khảo:

Khóa học thực hành kế toán dành cho sinh viên

Các bạn có thể tham khảo các khóa học thực hành tại fanpage của chúng tôi để nhận tư vấn chi tiết miễn phí nhé. Đặc biệt sau khóa học chúng tôi có hỗ trợ tìm việc làm.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...