Cách tính thuế giá trị gia tăng (VAT) mới nhất. Gồm 2 phương pháp tính là: Đã bao gồm VAT và chưa bao gồm VAT

0 0 Bình chọn
Bình chọn