Chuyên mục: Bài tập kinh tế vĩ mô

Bài tập kinh tế vĩ mô – Bài 1 (có lời giải)

dang-bai-tap-kinh-te-vi-mo-bai-1-co-loi-giai

Trong những năm 2005, sản xuất đường ở Mỹ : 11,4 tỷ pao; tiêu dùng 17,8 tỷ pao; giá cả ở Mỹ 22 xu/pao; giá cả thế giới 8,5 xu/pao…Ở những giá cả và số lượng ấy có hệ số co dãn của cầu và cung là Ed = -0,2; Es = 1,54. Yêu cầu bài tập […]

Bài tập kinh tế vĩ mô – Bài 1

bao-cao-luu-chuyen-tien-te-theo-phuong-phap-truc-tiep

Bài tập kinh tế vĩ mô có lời giải Trong những năm 2005, sản xuất đường ở Mỹ : 11,4 tỷ pao; tiêu dùng 17,8 tỷ pao; giá cả ở Mỹ 22 xu/pao; giá cả thế giới 8,5 xu/pao…Ở những giá cả và số lượng ấy có hệ số co dãn của cầu và cung là Ed […]