Chuyên mục: Kế toán công nợ

Nghiệp vụ kế toán mua hàng và công nợ phải trả

nghiep-vu-ke-toan-mua-hang-va-cong-no-phai-tra

Nghiệp vụ kế toán mua hàng và công nợ phải trả – Kế toán mua hàng và công nợ phải trả đóng một vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp hiện nay nhằm phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình mua bán hàng […]

Cách lập biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải thu, phải trả

biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ

Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ | Biên bản đối chiếu công nợ là chứng từ để kế toán thanh toán kiểm tra, đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp. Biên bản đối chiếu công nợ cũng là một chứng từ quan trọng trong kế toán. Sau đây Kế […]

Kế toán công nợ làm gì? Cách quản lý công nợ phải trả, phải thu hiệu quả nhất

kế toán công nợ làm gì

Kế toán công nợ làm gì? – Cách quản lý công nợ phải trả, phải thu hiệu quả nhất – Hiện nay xu hướng chung của các doanh nghiệp đều muốn tận dụng tối đa nguồn vốn bởi vậy việc cấp thiết họ cần phải làm là thu hồi tối đa các khoản nợ từ […]

Đâu là đối tượng được xử lý nợ trong Nghị quyết 94/2019/QH14?

nghị quyết 94/2019/qh14

Nghị quyết 94/2019/QH14 – Quy định về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp (sau đây gọi chung là xử lý nợ) đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, bao gồm tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt […]

Phương pháp kế toán dự phòng phải thu khó đòi mới nhất năm 2019

kế toán dự phòng phải thu khó đòi

Theo dõi, hạch toán, và thu hồi công nợ là công việc quan trọng của kế toán. Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh sẽ không tránh khỏi việc khách hàng không có khả năng thanh toán và đó được xem là một tổn thất của doanh nghiệp. Vậy khi gặp tình huống này thì […]

Thực trạng kế toán công nợ phải thu phải trả tại doanh nghiệp

kế toán công nợ

Kế toán công nợ thực hiện quản lý công nợ chặt chẽ sẽ cải thiện đáng kể các khoản nợ phải thu, phải trả giúp doanh nghiệp có được dòng tiền ổn định. Để hiểu rõ hơn, kế toán Việt Hưng sẽ tìm hiểu thực trạng kế toán công nợ phải thu phải trả tại […]

Bản mô tả công việc của kế toán công nợ phải thu, phải trả

công việc của kế toán công nợ

Tùy thuộc vào mỗi doanh nghiệp mà công việc của kế toán công nợ sẽ khác nhau. Tuy nhiên, để làm một kế toán công nợ tốt bạn cần nắm được những công việc cơ bản trước khi bắt đầu công việc. Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ qua bài viết dưới đây nhé.  […]

Nguyên tắc, vai trò & nhiệm vụ kế toán công nợ phải thu – trả

nguyen-tac-vai-tro-nhiem-vu-ke-toan-cong-no-phai-thu-tra

Kế toán công nợ phải thu – trả được áp dụng theo TT 133/2016/TT-BTC đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kế toán Việt Hưng sẽ trình bày nguyên tắc, vai trò và nhiệm vụ của kế toán công nợ phải thu trả trong bài viết sau.   1. Nguyên tắc kế toán công […]

Phương pháp hạch toán thu tiền của khách hàng

phuong-phap-hach-toan-thu-tien-cua-khach-hang

Thu tiền của khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua – bán, như: Phải thu về bán hàng, cung cấp dịch vụ, thanh lý, nhượng bán tài sản giữa doanh nghiệp và người mua. Cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu […]

Những nguyên tắc kế toán phải thu của khách hàng theo TT 133

nguyen-tac-ke-toan-phai-thu

Các khoản nợ phải thu của khách hàng được quy định theo thông tư 133/2016. Vậy nguyên tắc kế toán phải thu của khách hàng là gì? Kết cấu nội dung của tài khoản 131 – phải thu của khách hàng? Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ cho bạn đọc trong bài viết dưới […]

0912.929.959
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939
Yêu cầu tư vấn