Category Archives: Kế toán công nợ

Đâu là đối tượng được xử lý nợ trong Nghị quyết 94/2019/QH14?

nghị quyết 94/2019/qh14

Nghị quyết 94/2019/QH14 – Quy định về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp (sau đây gọi chung là xử lý nợ) đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, bao gồm tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt […]

Phương pháp kế toán dự phòng phải thu khó đòi mới nhất năm 2019

kế toán dự phòng phải thu khó đòi

Theo dõi, hạch toán, và thu hồi công nợ là công việc quan trọng của kế toán. Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh sẽ không tránh khỏi việc khách hàng không có khả năng thanh toán và đó được xem là một tổn thất của doanh nghiệp. Vậy khi gặp tình huống này thì […]

Thực trạng kế toán công nợ phải thu phải trả tại doanh nghiệp

kế toán công nợ

Kế toán công nợ thực hiện quản lý công nợ chặt chẽ sẽ cải thiện đáng kể các khoản nợ phải thu, phải trả giúp doanh nghiệp có được dòng tiền ổn định. Để hiểu rõ hơn, kế toán Việt Hưng sẽ tìm hiểu thực trạng kế toán công nợ phải thu phải trả tại […]

Bản mô tả công việc của kế toán công nợ phải thu, phải trả

công việc của kế toán công nợ

Tùy thuộc vào mỗi doanh nghiệp mà công việc của kế toán công nợ sẽ khác nhau. Tuy nhiên, để làm một kế toán công nợ tốt bạn cần nắm được những công việc cơ bản trước khi bắt đầu công việc. Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ qua bài viết dưới đây nhé.  […]

Nguyên tắc, vai trò & nhiệm vụ kế toán công nợ phải thu – trả

nguyen-tac-vai-tro-nhiem-vu-ke-toan-cong-no-phai-thu-tra

Kế toán công nợ phải thu – trả được áp dụng theo TT 133/2016/TT-BTC đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kế toán Việt Hưng sẽ trình bày nguyên tắc, vai trò và nhiệm vụ của kế toán công nợ phải thu trả trong bài viết sau.   1. Nguyên tắc kế toán công […]

Phương pháp hạch toán thu tiền của khách hàng

Thu tiền của khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua – bán, như: Phải thu về bán hàng, cung cấp dịch vụ, thanh lý, nhượng bán tài sản giữa doanh nghiệp và người mua. Cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu […]

Những nguyên tắc kế toán phải thu của khách hàng theo TT 133

thuế TNCN

Các khoản nợ phải thu của khách hàng được quy định theo thông tư 133/2016. Vậy nguyên tắc kế toán phải thu của khách hàng là gì? Kết cấu nội dung của tài khoản 131 – phải thu của khách hàng? Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ cho bạn đọc trong bài viết dưới […]

Hướng dẫn hạch toán vay và nợ thuê tài chính TT 133

Bài tập kế toán thuế: Bài 1 (có lời giải chi tiết)

Cách hạch toán vay và nợ thuê tài chính theo TT 133 như thế nào? Nguyên tắc kế toán hạch toán tài khoản 341? Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ cho các bạn kế toán viên phương pháp hạch toán tài khoản 341 theo thông tư 133.  Nguyên tắc hạch toán vay và nợ […]

Tại sao doanh nghiệp bị đóng mã số thuế?

Mã số thuế đối với mỗi doanh nghiệp bắt buộc phải có để khi hoạt động được nhà nước quản lý. Tuy nhiên, nhiều trường hợp, doanh nghiệp bị đóng mã số thuế. Vậy mã số thuế là gì? Tại sao doanh nghiệp bị đóng mã số thuế? Mở lại mã số thuế như thế […]

Mẫu biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải thu, phải trả

mau-bien-ban-doi-chieu-va-xac-nhan-cong-no-phai-thu-phai-tra

Đối với cơ quan thuế thuế, biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ là biên bản không thể thiếu bởi vì đó là căn cứ để kiểm tra quá trình thanh toán (nhất là thanh toán qua ngân hàng) có thực hiện đúng quy định hay không. Tiếp đó đối với doanh nghiệp thì biên bản đối chiếu […]

0988.680.223