Dạng bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán sửa chữa lớn tài sản cố định: Bài 4

Tiếp tục tham khảo bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán sửa chữa lớn tài sản cố định (Bài 4) cùng Kế toán Việt Hưng, mong rằng các dạng bài tập giúp bạn phần nào hiểu được cách thực hiện công việc thật tốt. 

Đề bài:

Tại một doanh nghiệp sản xuất trong tháng 12 có tình hình về TSCĐ như sau:

Số dư đầu tháng:

TK 335:   40.000.000đ  (trích CP sửa chửa lớn TSCĐ X ở phân xưởng SX)

TK 2413: 10.000.000đ  (CP sửa chửa lớn TSCĐ X)

Trong tháng có các nghiệp vụ phát sinh:

1. Xuất công cụ (loại phân bổ 1 lần) để sửa chửa nhỏ TSCĐ ở phân xưởng sản xuất 400.000đ

2. Sửa chữa lớn TSCĐ X, chi phí sửa chữa bao gồm:

–  Xuất phụ tùng thay thế:   14.000.000đ

–  Tiền mặt:   200.000đ

–  Tiền công thuê ngoài phải trả chưa thuế: 15.000.000đ (thuế GTGT 10%) TSCĐ X đã sửa chữa xong, bàn giao và đưa vào sử dụng. Kế toán sử lý khoản chênh lệch giữa chi phí trích trước và chi phí thực tế phát sinh theo đúng quy định.

3. Sửa chửa đột xuất 1 TSCĐ Y đang sử dụng ở bộ phận bán hàng, chi phí sửa chữa bao gồm:

–  Mua ngoài chưa trả  tiền một số chi tiết để  thay thế giá chưa thuế 8.000.000đ, thuế GTGT 10%.

–  Tiền công thuê ngoài phải trả chưa thuế 1.600.000đ, thuế GTGT 10%.

–  Công việc sửa chữa đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng, chi phí sửa chữa được phân bổ làm 4 tháng, bắt đầu từ tháng này.

4. Sửa chữa nâng cấp văn phòng công ty, số tiền phải trả  cho người nhận thầu 66.000.000đ, trong đó thuế GTGT 6.000.000đ. Cuối tháng công việc sửa chữa đã xong, kết chuyển chi phí làm tăng nguyên giá TSCĐ.

5. Ngày 31/12, kiểm kê phát hiện thiếu một tài sản cố  định hữu hình, nguyên giá 18.000.000đ, đã hao mòn 3.000.000đ, chưa rõ nguyên nhân.

Yêu cầu:

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

Bài giải:

1.

Nợ TK 627:   400.000

Có TK 153:   400.000

2.

Nợ TK 2413:   14.000.000

Có TK 152:     14.000.000

Nợ TK 2413:       200.000

Có TK 111:          200.000

Nợ TK 2413:  15.000.000

Nợ TK 133:      1.500.000

Có TK 331:    16.500.000

Nợ TK 335:    39.200.000

Có TK 2413:  39.200.000   = 14.000.000 + 200.000 + 15.000.000 + 10.000.000

Nợ TK 335:         800.000   = 40.000.000 – 39.200.000

Có TK 627:         800.000

3.

Nợ TK 2413:   8.000.000

Nợ TK 133:        800.000

Có TK 331:      8.800.000

Nợ TK 2413:   1.600.000

Nợ TK 133:        160.000

Có TK 331:     1.760.000

Nợ TK 142:     9.600.000

Có TK 2413:   9.600.000   = 8.000.000 + 1.600.000

Nợ TK 641:     2.400.000

Có TK 142:     2.400.000   = (9.600.000 : 4)

4.

Nợ TK 2413:60.000.000

Nợ TK 133:    6.000.000

Có TK 331:   66.000.000

Nợ TK 211:   60.000.000

Có TK 2413: 60.000.000

5.

Nợ TK 1381: 15.000.000

Nợ TK 214:     3.000.000

Có TK 211:    18.000.000

Các bạn có thể tham khảo các khóa học thực hành tại Kế toán Việt Hưng. Đặc biệt sau khóa học chúng tôi có hỗ trợ tìm việc làm

Tham khảo:

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận