Khóa học kế toán công ty sản xuất và xây dựng chuyên sâu

Hotline 1: 0988.680.223 - Hotline 2: 0912.929.959 

TỰ HỌC + Hỗ trợ 24/7
3.650.000
Lớp học có giáo viên
9.800.000

KHUYẾN MẠI
 • Phần mềm hóa đơn điện tử ViVoice
 • Phần mềm kế toán quản trị ViMac
 • Học thử miễn phí
 • Đăng ký 01 khóa học tặng kèm 01 khóa miễn phí
 • Giảm 10% khi đăng ký từ 02 khóa (cùng hình thức học) 
 • Tặng phần mềm kế toán Misa Enterprise
 • Trắc nghiệm, kiểm tra kiến thức kế toán miễn phí
 • Tặng bộ giáo trình kế toán Online đầy đủ Video, Tài liệu
 • Hỗ trợ tìm việc làm
CAM KẾT
 • Học xong chắc chắn sẽ thành thạo nghề
 • Không giới hạn số buổi - thời gian học
 • Giải đáp, hỗ trợ miễn phí trọn đời
 • Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm thực chiến
 • Được đổi giáo viên, giờ học, khóa học
 • Giáo trình chứng từ sống, cập nhật mới nhất
 • Chất lượng hàng đầu, không đâu bằng được

 

TỰ HỌC + Hỗ trợ 24/7
3.650.000
Lớp học có giáo viên
9.800.000

Hotline: 0988.680.223  -  0912.929.959

Bạn muốn tìm hiểu học kế toán công ty sản xuất và xây dựng cho các công ty vật liệu xây dựng như thép, xi măng, thạch cao, kính,… Đây là mô hình công ty 2 lĩnh vực trong 1 cần có sự kết hợp chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ kế toán tổng thể, nên sẽ gặp nhiều khó khăn nếu bạn là người thiếu kinh nghiệm thực tế. Nắm bắt tình hình giá vật liệu ban hành cũng như quy trình đấu thầu hợp đồng xây dựng chi tiết. Đặc thù về định mức – bóc tách các chi phí tính giá thành song song 2 mảng chính sản xuất & xây dựng.

Làm sao để cân đối chi phí phù hợp với dự toán từng loại công trình hạn chế mức phát sinh. Tất cả đều nằm trọn trong khóa học kế toán công ty sản xuất và xây dựng đã bao gồm các loại thuế tới khi hoàn chỉnh quyết toán – BCTC tại Kế toán Việt Hưng. Giúp học viên hiểu rõ hệ thống quy trình làm kế toán tổng hợp các công ty vật liệu xây dựng công tác làm việc tốt với mức lương trên 8 con số – hoàn toàn tự tin nhận dịch vụ làm thêm tăng thu nhập, hãy tìm hiểu trải nghiệm khoá học này ngay dưới đây.

1. Cách nhập số dư đầu kỳ học kế toán công ty sản xuất và xây dựng

– Tạo và quản lý danh sách nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, danh mục kho, vật tư, hàng hóa

– Cập nhập, quản lý chi tiết công nợ phải thu của khách hàng, công nợ phải trả nhà cung cấp

– Cập nhập báo cáo tồn kho hàng hóa, nguyên vật liệu đầu kỳ

– Tạo và cập nhập danh sách thành phẩm tồn kho đầu kỳ/ đối tượng tập hợp chi phí dở dang đầu kỳ cho sản xuất riêng và xây dựng riêng

– Theo dõi, cập nhật bảng phân bổ CCDC/ khấu hao TSCĐ đầu kỳ cho 2 mảng

– Cập nhật các tài khoản trên cân đối tài khoản của năm cũ chuyển sang đầu năm hạch toán 

– (Giải thích) các chỉ số trên số dư cuối năm cần lưu ý khi làm ở công ty sản xuất. Ý nghĩa của các tài khoản trên CĐTK so với các báo cáo liên quan.

– Nhập chi tiết các báo cáo: Như báo cáo phân bổ công cụ dụng cụ chi tiết cho các bộ phận: Quản lý, sản xuất , xây dựng.

công ty sản xuất và xây dựng 3
Xử lý số dư phát sinh đầu kỳ công ty sản xuất và xây dựng

 Hướng dẫn tạo các mã thành phẩm theo ký hiệu riêng , xây dựng định mức nguyên vật liệu theo mã sản phẩm đã thiết lập.

– Hướng dẫn theo dõi công nợ phải thu , phải trả – Giải thích mối quan hệ ý nghĩa số dư công nợ

– Cập nhật hệ thống tài khoản lên phần mềm kế toán MISA/FAST (Theo sự lựa chọn của học viên)

2. Các nghiệp vụ kinh tế trong kỳ kế toán công ty sản xuất và xây dựng

2.1 Về doanh thu phát sinh học kế toán tổng hợp sản xuất xây dựng

– Doanh thu sản xuất

 • Tạo mã thành phẩm, đối tượng tập hợp chi phí

 • Hạch toán ghi nhận doanh thu chi tiết của sản xuất riêng( trước khi tạo cần tách hệ thống tài khoản doanh thu chi tiết)

 • Hướng dẫn ghi giảm doanh thu sản xuất

 • Lập báo cáo chi tiết doanh thu bán thành phẩm

– Doanh thu dịch vụ

 • Tạo mã dịch vụ công trình

 • Tạo doanh thu dịch vụ công trình

 • Hướng dẫn ghi giảm doanh thu công trình

 • Lập báo cáo chi tiết doanh thu công trình- báo cáo đối chiếu doanh thu và giá vốn các công trình

2.2  Về nguyên vật liệu học kế toán tổng hợp sản xuất xây dựng

– Nguyên vật liệu trong công ty sản xuất

 • Hướng dẫn tạo mã NVL: cần khai hệ thống đúng NVL của bên sản xuất

 • Hướng dẫn quy đổi nguyên vật liệu: vì NVL khi mua là đơn vị khác, khi xuất cho sản xuất là đơn vị nhỏ hơn 

 • Hướng dẫn nhập mua nguyên vật liệu thanh toán ngay và chưa thanh toán

 • Hướng dẫn mua NVL xuất thẳng: Nhưng thực tế đối với sản xuất ít dùng hơn

– Nguyên vật liệu trong mảng xây dựng

 • Hướng dẫn mua NVL xuất dùng ngay cho công trình: thường xuyên dùng

 • Hướng dẫn mua NVL nhập kho

 • Xuất NVL cho các công trình xây dựng

– Cân đối kho nguyên vật liệu cho cả xây dựng và sản xuất

– Hướng dẫn đối chiếu so sánh cách xuất NVL trong thông tư 133 và thông tư 200

2.3 Về Công cụ dụng cụ, chi phí trả trước học kế toán tổng hợp sản xuất xây dựng

– Phân loại công cụ dụng cụ, CCDC cho mảng sản xuất, CCDC cho quản lý

– Hướng dẫn hồ sơ, hạch toán chi phí trả trước (Chi phí bến bãi, chi phí cho 2 mảng và chi phí cho quản lý)

– Hạch toán, ghi tăng CCDC , phân bổ CCDC cho mảng nào (Quản lý, sản xuất, xây dựng). Tỷ lệ phân bổ ra sao, cơ sở phân bổ chi phí phân bổ công cụ dụng cụ dựa vào tiêu thức nào hợp lý cho công ty sản xuất – xây dựng, cơ sở phân bổ % CCDC 

công ty sản xuất và xây dựng 3
Các phát sinh trong kỳ kế toán công ty sản xuất và xây dựng

2.4 Về Tài sản cố định học kế toán tổng hợp sản xuất xây dựng

– Phân loại tài sản cố định, TSCĐ cho mảng sản xuất, TSCĐ cho quản lý

– Hạch toán, ghi tăng TSCĐ, phân bổ TSCĐ cho mảng nào (Quản lý, sản xuất, xây dựng). Tỷ lệ phân  bổ ra sao, cơ sở khấu hao TSCĐ dựa vào tiêu thức nào hợp lý cho mảng sản xuất – mảng xây dựng riêng

– Cơ sở trích khấu hao TSCĐ cho cả 2 mảng sản xuất và xây dựng 

– Hồ sơ thanh lý TSCĐ, thủ tục thanh lý TSCĐ, cơ sở pháp lý

2.5 Về Kho trong học kế toán tổng hợp sản xuất xây dựng nâng cao

– Lập báo cáo kho hàng hóa, đối chiếu kho hàng hóa so với báo cáo tài chính

– Theo dõi báo cáo kho theo nhóm, loại, theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, theo quy cách, tính chất…

– Theo dõi báo cáo kho thành phẩm , đối chiếu kho thành phẩm so với báo cáo tài chính

2.6. Về Tiền lương & Bảo hiểm xã hội học kế toán tổng hợp sản xuất xây dựng

– Lập tỷ lệ trích lương, các khoản trích bảo hiểm xã hội

– Lập bảng lương, các công thức lập nhanh bảng lương trong excel. Hướng dận hạch toán lương theo bộ phận

– Lập các hợp đồng lao động theo phương pháp theo dõi nhanh và khoa học

– Hạch toán phân bổ tiền lương cho từng bộ phận liên quan trong công ty sản xuất Sản xuất – Xây dựng

– Hạch toán tiền BHXH trích theo từng bộ phận theo lương

– Cân đối Các chỉ tiêu liên quan hạch toán BHXH so với thông báo của BHXH

– Cân đối tiền lương so với báo cáo quyết toán thuế TNCN, so với Tờ khai thuế TNCN hàng tháng, quý

2.7 Về Giá thành học kế toán tổng hợp sản xuất xây dựng nâng cao

– Giá thành mảng sản xuất

Đây là nội dung khá quan trọng trong quá trình làm kế toán doanh nghiệp sản xuất này, nó là sự kết hợp cuối cùng khi bạn đã hoàn thành các bước trên.

 • Lập, xóa quy trình tính giá thành theo tháng

 • Tập hợp chi phí trực tiếp (giải thích)

 • Phân bổ chi phí chung cho các sản phẩm

 • Đánh giá chi phí dở dang theo các tiêu thức khác nhau, giải thích

 • Tính giá thành các sản phẩm Sản xuất (đối chiếu giá thành, rà soát lỗi sai sót sữa lỗi)

 • Đối chiếu so sánh doanh thu/giá vốn từng sản phẩm Sản xuất

– Giá thành mảng xây dựng

 • Lập kỳ tính giá thành công trình xây dựng

 • Phân bổ chi phí chung cho các công trình xây dựng

 • Nghiệm thu công trình xây dựng

 • Kết chuyển chi phí

 • Tính giá thành các công trình xây dựng hoàn thành

 • Cân đối, đối chiếu so sánh chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

2.8 Về Thuế học kế toán tổng hợp sản xuất xây dựng nâng cao

–  Hạch toán giấy nộp tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài

–  Hướng dẫn hạch toán nộp các loại thuế, nộp phạt chậm nộp – nộp phạt thuế sau kỳ thanh quyết toán thuế

THUẾ GTGT 

– Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm đẩy sang HTKK. Cách thiết lập các thông số thuế trên phần mềm. Cách kiểm tra đối chiếu chỉ tiêu thuế trên phần mềm MISA trước khi lập tờ khai thuế đúng. Cách soát lỗi sai sót sửa lỗi sai.

– Cách khấu trừ thuế GTGT theo tháng, quý.

– Hướng dẫn các tình huống điều chỉnh sai sót của các tờ khai trong quá khứ và cách điều chỉnh cho đúng. Giải quyết các lỗi sai trong kê khai.

THUẾ TNDN

– Cách lập tờ khai thuế TNDN cuối năm / Cách đưa ra tờ khai HTKK điền thêm các chỉ tiêu cần thiết

– Hướng dẫn thêm các phụ lục miễn giảm thuế trong các trường  hợp đặc biệt

– Hướng dẫn điều chỉnh tờ khai Thuế TNDN cho việc lập lại BCTC (trường hợp lập lại BCTC thì cần phải lập tờ khai điều chỉnh thuế TNDN)

THUẾ TNCN

– Hướng dẫn đăng ký MST cá nhân

– Hướng dẫn làm các thủ tục giảm trừ gia cảnh

– Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý

– Lập Quyết toán  thuế TNCN cuối năm – Kèm bộ BCTC

3. Các nghiệp vụ chuyên sâu mở rộng mảng Xây dựng

3.1 Về dự toán xây dựng

Dự toán là cơ sở để kế toán cân đối các chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công.

Phân tích chi phí nguyên vật liệu

Việc bóc tách chi phí nguyên vật liệu sẽ giúp học viên hiểu được từng công trình cần lấy khối lượng NVL ra sao. Đối chiếu lại với dự toán đã bóc so với việc nhập và xuất NVL vào công trình để biết và điều chỉnh.

Phân tích chi phí nhân công

 • Hướng dẫn cách đưa chi phí nhân công vào công trình về mặt số người, số công
 • So sánh số chi phí nhân công đã đưa vào so với dự toán
 • Hướng dẫn và phân tích 3 cách để hạch toán chi phí nhân công trực tiếp đúng, đủ, không sai phạm…
 • Hướng dẫn bộ thủ tục nhân công trực tiếp gồm những gì, dành cho thuế và BHXH

Phân tích chi phí máy thi công

 • Phân tích các loại chi phí trong Chi phí máy bao gồm chi phí khấu hao máy, chi phí nhiên liệu, chi phí lái máy, chi phí sửa chữa…
 • Hướng dẫn xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu. Phân tích các loại máy nào dùng Dầu, máy nào dung bằng điện, chi phí khấu hao máy, khi nào nên khấu hao, khi nào nên thuê máy…
 • Hướng dẫn đầu đủ quy trình hồ sơ khép kín từ mua hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ dự thầu, các báo cáo thẩm định, quyết định của chủ đầu tư về giá gói thầu, đấu thầu công khai hoặc chỉ định thầu để trúng thầu công trình.

3.2 Về hồ sơ xây dựng

– Hướng dẫn để hiểu và biết cách làm: Điều kiện để một công ty xây dựng hoạt động, đăng ký chứng thư số để đấu thầu, đăng ký duy trì tài khoản trên trang đấu thầu quốc gia, đăng ký năng lực hoạt động xây dựng tại Sở XD Tỉnh, Thành phố, cách thức và quy trình để đấu thầu một công trình

– Hướng dẫn lập hồ sơ, các nội dung cần chú ý trong hồ sơ dự thầu để đấu thầu công trình sao cho đạt điểm tối đa

– Hướng dẫn các quy trình sau khi đấu thầu (Công việc của chủ đầu tư)

– Hướng dẫn lập BCTC đấu thầu trong công ty xây dựng, cũng như các báo cáo liên quan đến việc đầu thầu

– Hướng dẫn lập BCTC vay vốn ngân hàng

4. Công việc cuối năm tài chính học kế toán công ty sản xuất và xây dựng

công ty sản xuất và xây dựng 5
Báo cáo cuối kỳ của kế toán công ty sản xuất và xây dựng

4.1 Lập & nộp Báo cáo tài chính sản xuất xây dựng

– Lập bộ báo cáo tài chính đầy đủ

– Hướng dẫn ý nghĩa của các chỉ tiêu trên cân đối tài khoản lên báo cáo tài chính

– Hướng dẫn lập Quyết toán thuế TNDN năm

– Hướng dẫn lập QT thuế TNCN năm

– Hướng dẫn nộp thuế online, các báo cáo tài chính năm

4.2 In & sắp xếp sổ sách kế toán sản xuất xây dựng

Sổ sách là bước cuối cùng trong khóa học này để các bạn in và lưu trữ chứng từ hồ sơ kế toán một cách cần và khoa học:

– Hướng dẫn cách đánh lại số chứng từ trước khi in sổ sách

– Hướng dẫn in nhanh theo lô các loại chứng từ như Thu – Chi – Nhập – Xuất

– Hướng dẫn in các loại sổ như: Sổ cái; sổ chi tiết, các báo cáo chi tiết

– Hướng dẫn cách sắp xếp hồ sơ sổ sách một cách khoa học

– Hướng dẫn các kinh nghiệm cần chuẩn bị để cơ quan thuế xuống quyết toán đối với loại hình doanh nghiệp này.

Bạn đang tìm kiếm địa chỉ học chuyên sâu cả 2 mảng lĩnh vực trong cùng 1 doanh nghiệp – Kế toán Việt Hưng là lời hồi đáp ĐỘC QUYỀN học kế toán tổng hợp sản xuất xây dựng toàn quốc vơi mô hình học Online chuyên sâu 1 kèm 1 qua Ultraviewer – ZaloCall trực tiếp với kế toán trưởng có kinh nghiệm thế mạnh 3 mảng lĩnh vực trở lên chi tiết từng nghiệp vụ thực hành thực tế đúng chuẩn theo mô hình Doanh nghiệp sản xuất – xây dựng hiện nay.

kế toán tổng hợp sản xuất xây dựng

THAM KHẢO:

Khóa học kế toán tổng hợp Sản xuất – Lắp đặt nội thất

Khóa học kế toán tổng hợp Khai thác Cát đá

Khóa học kế toán tổng hợp sản xuất Gạch Không Nung

Khóa học kế toán tổng hợp Bất Động Sản

Hình thức học

,

Doanh nghiệp

,

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Thị Thuân
Nguyễn Thị Thuân
Bình chọn :
     

hóa đơn em điều chỉnh do chỉ sai thông tin ng mua chứ ko ảnh hưởng tiền thuế thì không phải nộp tờ khai bổ sung hay nộp bản giải trình bổ sung phải không ạ?

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng

Đúng rồi bạn nhé, Bạn kẹp cùng với hoá đơn sai sót để làm căn cứ giải trình bạn nha.

Học thử miễn phí trên Giáo trình kế toán online của Kế Toán Việt Hưng tại link này:

Học viên đánh giá

Lợi ích của khóa học

♦ Hiểu sâu hơn về công việc của một kế toán công ty 2 lĩnh vực

♦ Thành thạo mọi nghiệp vụ định khoản hạch toán chi tiết các tài khoản kế toán

♦ Hiểu sâu quy trình hạch toán cân đối giá thành song song 2 lĩnh vực

♦ Tự mình hoàn thiện sổ sách công ty sản xuất – xây dựng nhanh và chính xác nhất

Hoàn tất mọi báo cáo liên quan – va chạm xử lý tình huống thực tế công ty 2 lĩnh vực

♦ Thông thạo tự tin quyết toán với cơ quan thuế – điều mọi kế toán e ngại bị bắt lỗi bị phạt

♦ Tự tin quản lý vận hành tốt công ty 2 lĩnh vực – kiểm soát bộ máy kế toán 

♦ Nhanh chóng ứng tuyển & tìm kiếm được 1 công việccơ hội thăng tiến trong công việc

♦ Hiểu rõ hồ sơ sổ sách tiếp nhận bàn giao công việc với kế toán cũ khi vào làm việc

♦ Đúc kết những kỹ năng & kinh nghiệm thực tế sau khi hoàn thành khoá học thực tế 

Giảng viên tiêu biểu

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Thị Thuân
Nguyễn Thị Thuân
Bình chọn :
     

hóa đơn em điều chỉnh do chỉ sai thông tin ng mua chứ ko ảnh hưởng tiền thuế thì không phải nộp tờ khai bổ sung hay nộp bản giải trình bổ sung phải không ạ?

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng

Đúng rồi bạn nhé, Bạn kẹp cùng với hoá đơn sai sót để làm căn cứ giải trình bạn nha.

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...