Khóa học kế toán giá thành chuyên sâu

Hotline 1: 0988.680.223 - Hotline 2: 0912.929.959 

Lớp học có giáo viên
7.900.000
TỰ HỌC + Hỗ trợ 24/7
3.950.000

KHUYẾN MẠI
 • Phần mềm hóa đơn điện tử ViVoice
 • Phần mềm kế toán quản trị ViMac
 • Học thử miễn phí
 • Đăng ký 01 khóa học tặng kèm 01 khóa miễn phí
 • Giảm 10% khi đăng ký từ 02 khóa (cùng hình thức học) 
 • Tặng phần mềm kế toán Misa Enterprise
 • Trắc nghiệm, kiểm tra kiến thức kế toán miễn phí
 • Tặng bộ giáo trình kế toán Online đầy đủ Video, Tài liệu
 • Hỗ trợ tìm việc làm
CAM KẾT
 • Học xong chắc chắn sẽ thành thạo nghề
 • Không giới hạn số buổi - thời gian học
 • Giải đáp, hỗ trợ miễn phí trọn đời
 • Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm thực chiến
 • Được đổi giáo viên, giờ học, khóa học
 • Giáo trình chứng từ sống, cập nhật mới nhất
 • Chất lượng hàng đầu, không đâu bằng được

 

Lớp học có giáo viên
7.900.000
TỰ HỌC + Hỗ trợ 24/7
3.950.000

Hotline: 0988.680.223  -  0912.929.959

Khóa học kế toán giá thành – Là sự kết hợp nhuần nhuyễn mọi vấn đề trong một doanh nghiệp đặc biệt là xử lý nâng cao kỹ năng bài toán giá thành cho doanh nghiệp. Mỗi  một công ty sản xuất. sẽ cần phải xác định một phương pháp giá thành riêng khác nhau. Căn cứ vào tính chất các mặt hàng sản xuất để lựa chọn phương pháp giá thành kết hợp. Đối với giáo trình sản xuất chuyên sâu trung tâm kế toán Việt Hưng xây dựng kết hợp đi hết tất cả các các phương pháp giá thành để học viên nắm bắt một cách khóa học và hệ thống nhất, cũng như sau khi hướng dẫn lập BCTC giúp học viên nắm và phân tích sâu được các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.

Cơ sở giáo trình giá thành chuyên sâu kết hợp của các nội dung giá thành sau:

kế toán giá thành 1
Lộ trình học kế toán giá thành

⇒ Như vậy trong giáo trình đang phân tích cho bạn 4 phương pháp giá thành chính, 5 quy trình tính giá thành song song.

1. Hệ thống thông tin cơ sở phân tích

1.1 Hệ thống công việc tổng quan đầu kỳ

– Thiết lập các cơ sở đầu kỳ một cách khóa học có hệ thống đối với kế toán các doanh nghiệp.

– Khai báo các thông tin kết hợp cho một doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp kết hợp nhiều phương pháp giá thành với nhau

– Phân tách hệ thống tài khoản kế toán theo từng lĩnh vực khác nhau kết hợp theo Thông tư 133 và Thông tư 200. Giải thích sự khác nhau khi phân tách Tài khoản liên quan cho việc tính giá thành theo từng Thông tư

– Cập nhật số dư, phân tích mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính và các báo cáo chi tiết liên quan.

– Giải thích số dư TK giá thành: TK 154 – Đầu kỳ – So với báo cáo chi tiết sản xuất kinh doanh dở dang theo từng dịch vụ giá thành liên quan và theo từng loại hình.

1.2 Hệ thống công việc chi tiết đầu kỳ

– Cập nhật dư công nợ phải thu, công nợ phải trả đầu kỳ – ý nghĩa chỉ tiêu công nợ

– Đối với CCDC đầu kỳ: Hướng dẫn cập nhập giá trị CCDC còn phải phân bổ lên phần mềm bổ theo tỷ lệ cho các bộ phận (mỗi phương pháp một tỷ lệ % lồng ghép chi phí)

– Đối với TSCĐ đầu kỳ: Cập nhật TSCĐ còn khấu hao  cho các bộ phận.

kế toán giá thành 2
Đầu kỳ học kế toán giá thành

– Cập nhật số dư hệ thống Tài Khoản đầu năm.

– Giải thích ý nghĩa của từng số dư trên báo cáo tài chính -> Về số dư liên quan đến các vấn đề giá thành  phát sinh trong kỳ.

2. Hệ thống công việc phát sinh chung trong năm tài chính

2.1 Về nguyên vật liệu kho cho các hạng mục giá thành

– Tách kho cho từng mảng theo dõi, tạo mã nguyên vật liệu.

– Hạch toán mua nguyên vật liệu qua kho: Trong trường hợp hàng về trước hóa đơn về sau => Mục đích xử lý âm kho, hạch toán và về mặt hồ sơ.

– Lập lệnh sản xuất (nếu có), xuất kho NVL theo lệnh.

– Hạch toán mua vật tư không qua kho – xuất thẳng công trình dịch vụ.

– Lập và hạch toán phiếu xuất kho vật tư cho công trình dịch vụ.

– Các cách xử lý âm kho vật tư.

– Lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu cho từng phương pháp giá thành thành

2.2 Về Công cụ dụng cụ, chi phí trả trước

– Phân loại công cụ dụng cụ, CCDC cho quản lý, Công cụ cho giá thành các loại

– Hạch toán – ghi tăng – Phân bổ cho từng mảng giá thành

– Đối chiếu công cụ dụng cụ giữa báo cáo phân bổ CCDC so với Báo cáo tài chính.

2.3 Về Tài sản cố định

– Phân loại tài sản cố định, TSCĐ cho từng mảng giá thành, TSCĐ  cho quản lý.

– Hạch toán, ghi tăng TSCĐ, phân bổ TSCĐ cho mảng nào. Tỷ lệ phân  bổ ra sao, cơ sở khấu hao TSCĐ  dựa  vào tiêu thức nào hợp lý.

– Cơ sở trích khấu hao TSCĐ.

– Hồ sơ thanh lý TSCĐ, thủ tục thanh lý TSCĐ, cơ sở pháp lý, hạch toán  thanh lý – đối chiếu TSCĐ (nếu có).

2.4 Tiền lương và bảo hiểm xã hội

– Lập tỷ lệ trích lương, các khoản trích bảo hiểm xã hội.

– Hạch toán phân bổ tiền lương cho từng bộ phận liên quan phân bổ lương cho vào các mảng giá thành.

kế toán giá thành 3
Hệ thống trong & cuối kỳ kế toán giá thành

– Hạch toán tiền BHXH trích theo từng bộ phận theo lương.

– Cân đối Các chỉ tiêu liên quan hạch toán BHXH so với thông báo của BHXH

3. Hệ thống các phương pháp giá thành

3.1 Hệ thống công việc kế toán giá thành cho phương pháp giản đơn

– Giải thích các loại sản phẩm nên sử dụng phương pháp giá thành giản đơn là gì?

– Tạo mã thành phẩm, đối tượng tập hợp chi phí -> Đối tượng tập hợp chi phí?

– Quy đổi NVL đầu vào: Đơn vị chính và đơn vị quy đổi – Cách phân biệt.

– Lập định mức nguyên vật liệu theo phương pháp giản đơn.

– Hướng dẫn kỳ tính giá thành.

– Xác định tập hợp chi phí trực tiếp, phân bổ chi phí trực tiếp theo tiêu thức phù hợp.

– Tính giá thành sản phẩm.

– Đánh giá dở dang theo phương pháp giản đơn => tìm lỗi đối chiếu phương pháp giá thành giản đơn.

– Đối chiếu chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của BCTC so với báo cáo chi tiết giá thành.

3.2 Hệ thống công việc kế toán giá thành cho phương pháp đơn hàng

– Giải thích các sản phẩm nên sử dụng phương pháp đơn hàng.

– Cách tạo đơn đặt hàng, cách xuất kho theo đơn đặt hàng.

– Cách tập hợp chi phí – phân bổ chi phí theo đơn đặt hàng.

– Cách nghiệm thu đơn hàng.

– So sánh, đối chiếu tìm lỗi sai trong đơn hàng.

– So sánh doanh thu – giá vốn của từng đơn hàng cụ thể.

3.3 Hệ thống công việc kế toán giá thành cho phương pháp tỷ lệ

– Giải thích các sản phẩm nên sử dụng phương pháp tỷ lệ, vì sao sử dụng phương pháp này.

– Cách tính tỷ lệ theo tiêu thức phù hợp.

– Cách xuất nguyên vật liệu, nhập kho theo phương pháp tỷ lệ.

– Cách tập hợp chi phí – phân bổ chi phí theo phương pháp tỷ lệ.

– Lập giá thành theo phương pháp tỷ lệ.

– So sánh , đối chiếu tìm lỗi sai trong phương pháp này

 3.4 Hệ thống công việc kế toán giá thành theo công trình, vụ việc

Trong giáo trình được chia ra làm 2 dịch vụ song song để tối đa kiến thức cho các bạn, cụ thể:

– Giải thích các sản phẩm dịch vụ trong kế toán.

– Cách hạch toán các chi phí trong loại dịch vụ này.

– Kỳ tính giá thành dịch vụ, công trình, vụ việc, hợp đồng.

– Cách tập hợp chi phí trực tiếp theo công trình vụ việc – phân bổ chi phí Theo tiêu thức phù hợp.

– Cách nghiệm thu công trình, vụ việc.

– Cách kết chuyển Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

– Đánh giá chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối năm.

4. Nội dung đối chiếu cuối kỳ khoá

– Đối chiếu và tra soát sai sót các chỉ tiêu liên quan giá thành theo phương pháp giản đơn

– Đối chiếu và tra soát sai sót các chỉ tiêu liên quan giá thành theo phương pháp đơn hàng

– Đối chiếu và tra soát sai sót các chỉ tiêu liên quan giá thành theo phương pháp công trình

– Đối chiếu và tra soát sai sót các chỉ tiêu liên quan giá thành theo phương pháp tỷ lệ.

Bạn đã sở hữu trong mình nền tảng kinh nghiệm làm kế toán sản xuất nhưng không muốn mãi dậm chân tại chỗ không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ mà chưa biết địa chỉ nào học tốt – Kế toán Việt Hưng tự tin là đơn vị sở hữu đội ngũ 100% Kế toán trưởng đủ trình độ có khả năng sư phạm trực tiếp dạy bạn 1 kèm 1 chỉ sau 30 ngày bạn sẽ thấy sự thay đổi khả năng nghiệp vụ nâng cao sau mỗi giờ học!

THAM KHẢO: 

Khóa học thực hành kế toán Gia công – Sản xuất

Khóa học thực hành kế toán Sản xuất Lắp ráp

Hình thức học

,

Doanh nghiệp

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Thị Lệ
Nguyễn Thị Lệ
Bình chọn :
     

tư vấn

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Nguyễn Thị Lệ

Chào bạn, . Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Nguyễn Thị Thanh Bình
Nguyễn Thị Thanh Bình
Bình chọn :
     

mình cũng nắm được khá nhiều kiến thức kế toán rồi, bây giờ chỉ muốn học chuyên sâu thêm về giá thành thì mình học khóa này được không

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng

Chào bạn, khóa học này chuyên sâu về giá thành luôn nha. Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Nguyễn Thị Lệ
Nguyễn Thị Lệ
Bình chọn :
     

học tự học nếu cần hỗ trợ thì có người hỗ trợ không

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Nguyễn Thị Lệ

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Học thử miễn phí trên Giáo trình kế toán online của Kế Toán Việt Hưng tại link này:

https://ketoanviethung.com/course/view.php?id=311

Học viên đánh giá

Lợi ích của khóa học

♦ Tự tin tính được giá thành theo các phương pháp giá thành khác nhau

♦ Tối ưu hoá định mức các khoản hao chi phí có lợi cho DN

♦ Đưa ra phương án xử lý, cân đối các loại chi phí, cân đối lãi lỗ 

♦ Xác định các nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm chi phí cho công ty

♦ Biết cách dọn dẹp sổ sách lưu trữ hồ sơ hoá đơn chứng từ khoa học

Thông thạo mọi nghiệp vụ cách xử lý đa chiều chuyên nghiệp mảng sản xuất

♦ Hoàn thiện BCTC tổng hợp cân đối điều chỉnh phát sinh có lợi cho công ty 

Hoàn tất các báo cáo tổng hợp liên quan – tự tin công tác thanh kiểm toán các số liệu

♦ Tự tin quản lý vận hành tốt DN mảng sản xuất – kiểm soát bộ máy kế toán 

Cơ hội thăng tiến trong công việc kế toán – mở rộng mối quan hệ làm dịch vụ kế toán

Giảng viên tiêu biểu

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Thị Lệ
Nguyễn Thị Lệ
Bình chọn :
     

tư vấn

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Nguyễn Thị Lệ

Chào bạn, . Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Nguyễn Thị Thanh Bình
Nguyễn Thị Thanh Bình
Bình chọn :
     

mình cũng nắm được khá nhiều kiến thức kế toán rồi, bây giờ chỉ muốn học chuyên sâu thêm về giá thành thì mình học khóa này được không

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng

Chào bạn, khóa học này chuyên sâu về giá thành luôn nha. Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Nguyễn Thị Lệ
Nguyễn Thị Lệ
Bình chọn :
     

học tự học nếu cần hỗ trợ thì có người hỗ trợ không

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Nguyễn Thị Lệ

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...