Học Viên Nguyễn Thị Nga – Thanh Hoá

Đã hoàn thành Khóa học Kế toán Hành chính Sự nghiệp có thu Online (chứng từ riêng của công ty)
Giáo viên hướng dẫn nhiệt tình Mình cũng học xong khoá học rồi Tuy nhiên nếu có việc cần hỏi mình vẫn trao đổi với cô nhé

HỌC VIÊN – NGUYỄN THỊ NGA

 _Thanh Hoá_

🎊 Đã hoàn thành Khóa học Kế toán HCSN Có Thu Online 🎊 

🌟 🌟 🌟 🌟

Wednesday, May 27, 2020

Dear Ms. TRẦN THUYẾT,

Giáo viên hướng dẫn nhiệt tình
Mình cũng học xong khoá học rồi
Tuy nhiên nếu có việc cần hỏi mình vẫn trao đổi với cô nhé

8 7

Xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng,

Nguyễn Nga

————————————

🎉🎉 Kế toán Việt Hưng vui mừng khi đã thực hiện thành công sứ mệnh chia sẻ những kiến thức chuyên môn sâu thực tế và tạo cơ hội cho học viên được thực hành ngay tại lớp.
**************

KHỞI ĐẦU VỚI ĐẾ CHẾ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

📗 Nhập số dư đầu kỳ: Tạo và cập nhật danh sách cán bộ của đơn vị/ khách hàng/ nhà cung cấp/ danh mục TSCĐ…
📗 Các nghiệp vụ trong kỳ:Hạch toán toàn bộ quy trình của các hồ sơ liên quan đến đơn vị HCSN có thu; lập bảng thanh toán tiền lương; bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng; quản lý và theo dõi quá trình tăng, giảm TSCĐ-CCDC; xây dựng dự toán ngân sách năm tài chính tiếp theo,…
📗 Hoàn thiện số sách, báo cáo tài chính; Trích lập các quỹ; Quyết toán cuối năm; Hệ thống lại các chỉ tiêu trên bảng cân đối tài khoản; Lập báo cáo tài chính trong đơn vị HCSN cụ thể &các sổ sách kế toán khác.
——————
Hãy tự mình mở cửa tương lai, hít một hơi thật sâu, bước qua và bắt đầu một chương mới trên con đường hoàn thiện kỹ năng nâng tầm nghiệp Kế ngay hôm nay

📕1-6 HAPPY CHILDREN DAY: https://ketoanviethung.vn/sp/khoa-hoc-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-co-thu
🎲 PHẦM MỀM KẾ TOÁN trọn đời + 🎁 Khoá Tự học bất kỳ
☎️ ÀLô 💎 098.868.0223 – 💎 0982.929.939 (Za-lô)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.