Giáo viên: Nguyễn Mạnh Cường

Hà Nội
Kế Toán Trưởng - Kế Toán Tổng Hợp - Kế Toán Thuế
GV.Mạnh Cường hiện đang giữ chức vụ Kế toán trưởng của Tập đoàn Khách sạn Quốc tế SUNNY - đồng thời là Giám đốc Điều hành của Trung tâm Đào tạo Lamketoan.vn

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

GV – NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

✨ Kế Toán Trưởng – Kế Toán Tổng Hợp – Kế Toán Thuế ✨ 

 

Giáo viên Nguyễn Mạnh Cường hiện đang giữ chức vụ Kế toán trưởng của tập đoàn khách sạn quốc tế SUNNY

Đồng thời là Giám đốc Điều hành của Trung tâm Đào tạo Lamketoan.vn.

Giáo viên Nguyễn Mạnh Cường đã từng làm kế toán trưởng tại tập đoàn khách sạn quốc tế SUNNY từ năm 2007

Là giảng viên, CEO của Trung tâm Đào tạo Kế Toán Việt Hưng từ 2011

 

———————————————————————————

ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN DÀNH CHO CÔ LAM