Khóa học thực hành kế toán sản xuất chuyên sâu

Hotline 1: 0988.680.223 - Hotline 2: 0912.929.959 

TỰ HỌC + Hỗ trợ 24/7
2.500.000
Lớp học có giáo viên
6.800.000

KHUYẾN MẠI
 • Phần mềm hóa đơn điện tử ViVoice
 • Phần mềm kế toán quản trị ViMac
 • Học thử miễn phí
 • Đăng ký 01 khóa học tặng kèm 01 khóa miễn phí
 • Giảm 10% khi đăng ký từ 02 khóa (cùng hình thức học) 
 • Tặng phần mềm kế toán Misa Enterprise
 • Trắc nghiệm, kiểm tra kiến thức kế toán miễn phí
 • Tặng bộ giáo trình kế toán Online đầy đủ Video, Tài liệu
 • Hỗ trợ tìm việc làm
CAM KẾT
 • Học xong chắc chắn sẽ thành thạo nghề
 • Không giới hạn số buổi - thời gian học
 • Giải đáp, hỗ trợ miễn phí trọn đời
 • Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm thực chiến
 • Được đổi giáo viên, giờ học, khóa học
 • Giáo trình chứng từ sống, cập nhật mới nhất
 • Chất lượng hàng đầu, không đâu bằng được

 

TỰ HỌC + Hỗ trợ 24/7
2.500.000
Lớp học có giáo viên
6.800.000

Hotline: 0988.680.223  -  0912.929.959

Nghiệp vụ kế toán sản xuất là quá trình tổng hợp lại những chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất, tạo ra sản phẩm nhằm tính toán được giá thành thực tế của sản phẩm. Trên cơ sở đó, kiểm tra tình hình thực hiện các định mức và dự toán chi phí sản xuất nhằm tính toán được giá thành thực tế của sản phẩm. Đồng thời, phản ánh lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành, nhập kho hay tiêu thụ (chi tiết từng hoạt động, từng mặt hàng).

Kế toán Việt Hưng tự hào là 1 địa chỉ đào tạo chuyên sâu có thế mạnh mảng sản xuất giúp bạn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ ra nghề thành thạo. Hãy tìm hiểu tham gia ngay chương trình học thực hành kế toán sản xuất này ngay dưới đây.

1. Số dư đầu kỳ trong công ty sản xuất

– Thiết lập các cơ sở đầu kỳ một cách khóa học có hệ thống.

(Giải thích) các chỉ số trên số dư trên BCTC năm cũ.

– Đối chiếu BCTC năm cũ với các báo cáo liên quan cần chú ý.

– Nhập chi tiết các báo cáo đầy đủ.

– Nhập báo cáo khấu hao TSCĐ, mối quan hệ giữa BC khấu hao TSCĐ với BCTC.

– Tạo các mã thành phẩm & xây dựng định mức nguyên vật liệu.

– Quy đổi NVL/ thành phẩm & theo dõi tồn kho NVL / tồn kho thành phẩm.

học thực hành kế toán sản xuất 3
Số dư đầu kỳ chương trình học thực hành kế toán sản xuất

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.

Ý nghĩa các chỉ số dư công nợ ảnh hưởng đến BCTC.

Cập nhật số dư đầu kỳ.

2. Phát sinh trong kỳ đối với công ty sản xuất

BƯỚC 1: Nguyên vật liệu trong sản xuất

 • Cách tạo mã NVL đúng

 • Nhập mua NVL qua kho khi hàng về trước hóa đơn về sau.

 • Cách xử lý âm kho hàng về trước hóa đơn về sau. Về hạch toán và về mặt hồ sơ.

 • Lập lệnh sản xuất, xuất kho NVL theo lệnh (Theo TT133 hoặc 200).

 • Các cách xử lý âm kho vật tư.

 • Lập các mẫu mua NVL không có hóa đơn, hồ sơ chứng minh nguồn gốc NVL.

 • Hợp đồng nguyên tắc, bảng kê & chứng từ liên quan trong khâu xử lý NVL.

BƯỚC 2: CCDC, chi phí trả trước trong sản xuất

 • Phân loại công cụ dụng cụ cho 2 mảng: sản xuất & quản lý.

 • Hạch toán, ghi tăng & phân bổ CCDC cho mảng nào (Quản lý, sản xuất).

 • Lựa chọn tỷ lệ & cơ sở phân bổ chi phí CCDC dựa vào tiêu thức cho phù hợp.

 • Hạch toán các chi phí trả trước căn cứ vào hợp đồng liên quan

 • Phân bổ chi phí trả trước cho sản xuất và quản lý cũng như các dịch vụ khác liên quan (Nếu có).

BƯỚC 3: Tài sản cố định trong sản xuất

 • Phân loại tài sản cố định, TSCĐ cho 2 mảng sản xuất & quản lý.

 • Hạch toán, ghi tăng & phân bổ TSCĐ cho mảng nào (Quản lý, sản xuất).

 • Lựa chọn tỷ lệ & cơ sở phân bổ chi phí TSCĐ dựa vào tiêu thức cho phù hợp.

 • Cơ sở trích khấu hao TSCĐ.

 • Hồ sơ thanh lý, thủ tục thanh lý TSCĐ & cơ sở pháp lý.

BƯỚC 4: Định mức trong sản xuất

Phân biệt 2 loại sản xuất:

 • Bắt buộc có lập định mức giá thành.

 • Không bắt buộc lập định mức khi tính giá thành.

Thiết lập tạo mã thành phẩm, tạo định mức từng thành phẩm trên phầm mềm.

Xây dựng chi tiết cho định mức vật tư cho sản xuất.

BƯỚC 5: Kho trong sản xuất

 • Lập BC kho hàng hóa, đối chiếu kho hàng hóa so với BCTC.

 • Theo dõi BC kho theo nhóm, loại, yêu cầu quản lý DN, quy cách, tính chất,…

 • Theo dõi BC kho thành phẩm, đối chiếu kho thành phẩm so với BCTC.

BƯỚC 6: Tiền lương và BHXH

 • Lập tỷ lệ trích lương, các khoản trích BHXH.

 • Lập bảng lương, các công thức lập nhanh bảng lương trong Excel.

 • Cách hạch toán phân bổ tiền lương theo bộ phận.

 • Lập các hợp đồng lao động theo phương pháp theo dõi nhanh và khoa học.
học thực hành kế toán sản xuất 4
Hạch toán phát sinh trong kỳ chương trình học thực hành kế toán sản xuất
 • Hạch toán tiền BHXH trích theo từng bộ phận theo lương.

 • Cân đối các chỉ tiêu liên quan hạch toán BHXH so với thông báo của BHXH.

 • Cân đối tiền lương so với tờ khai thuế TNCN hàng tháng, quý.

 • Cân đối tiền lương so với báo cáo quyết toán thuế TNCN.

BƯỚC 7: Giá thành trong sản xuất

 • Lập, xóa quy trình tính giá thành theo tháng.

 • Tập hợp chi phí trực tiếp (giải thích).

 • Phân bổ chi phí chung cho các sản phẩm.

 • Đánh giá chi phí dở dang theo các tiêu thức khác nhau, giải thích.

 • Tính giá thành các sản phẩm.

 • Tính tỷ lệ, hệ số (đối với các Doanh nghiệp cần tính hệ số, tỷ lệ).

 • Chú ý về cách sửa lỗi sai, kiểm tra đúng sai qua quá trình tính giá thành.

BƯỚC 8: Các loại thuế 

 • Phân biệt các loại thuế: thuế môn bài, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhà thuế, GTGT, TNDN & TNCN.
 • Tạo lập hồ sơ & lập tờ khai các loại thuế theo tháng, quý.
 • Kiểm tra và đối chiếu hóa đơn GTGT.
 • Tạo lập tờ khai thuế GTGT & thiết lập thông số trên phần mềm.
 • Cách tính thuế & khấu trừ thuế GTGT theo tháng, quý.
 • Cách kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của hóa đơn.
 • Xử lý tình huống hóa đơn GTGT viết sai.
 • Hướng dẫn thêm các phụ lục miễn giảm thuế.
 • Điều chỉnh tờ khai Thuế TNDN cho việc lập lại BCTC.
 • Cách đăng ký MST cá nhân – thủ tục giảm trừ gia cảnh.
 • Hạch toán giấy nộp tiền thuế GTGT-TNDN, thuế môn bài.
 • Hạch toán nộp các loại thuế, nộp phạt chậm nộp – phạt thuế sau kỳ thanh quyết toán thuế.
 • Thủ tục hồ sơ hoàn thuế.
 • Hiểu về giao dịch liên kêt & cách so sánh xác định giá GDLK.
 • Chi phí thuế đối với DN có giao dịch liên kết.

3. Báo cáo cuối kỳ trong chương trình học thực hành kế toán sản xuất

học thực hành kế toán sản xuất 5
Báo cáo cuối kỳ học thực hành kế toán sản xuất

– Lập bảng cân đối tài khoản: Cân đối các chỉ tiêu trên tài khoản kế toán.

– Lập báo cáo kế toán.

– Lập lưu chuyển tiền tệ, phân biệt lưu chuyển tiền tệ gián tiếp và trực tiếp.

– Hướng dẫn in và kết xuất sổ sách kế toán một cách có hệ thống và khoa học nhất để chuẩn bị cho quyết toán thuế về sau.

– Kinh nghiệm thanh tra trong công ty sản xuất.

– Hướng dẫn các Thông tư cần đọc trong công ty sản xuất.

– Kinh nghiệm soạn hồ sơ cho công ty sản xuất một cách khoa  học nhất.

Bạn không muốn mãi dậm chân tại chỗ không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ mà chưa biết địa chỉ nào học tốt – Kế toán Việt Hưng tự tin là đơn vị sở hữu đội ngũ 100% Kế toán trưởng đủ trình độ có khả năng sư phạm trực tiếp dạy bạn 1 kèm 1 học kế toán sản xuất chuyên sâu chỉ sau 30 ngày bạn sẽ thấy sự thay đổi khả năng nghiệp vụ nâng cao sau mỗi giờ học!

THAM KHẢO: 

Khóa học thực hành kế toán Gia công – Sản xuất

Khóa học thực hành kế toán Sản xuất Lắp ráp

Doanh nghiệp

Hình thức học

, , ,

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bùi Ngọc Lan
Bùi Ngọc Lan
Bình chọn :
     

tư vấn

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Bùi Ngọc Lan

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn về khóa học nhé

Học thử miễn phí trên Giáo trình kế toán online của Kế Toán Việt Hưng tại link này:

Học viên đánh giá

Lợi ích của khóa học

♦ Đưa ra phương án xử lý, cân đối các loại chi phí, cân đối lãi lỗ 

♦ Xác định các nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm chi phí cho công ty

♦ Biết cách cân đối từng tài khoản, xử lý từng tài khoản hợp lý nhất trước khi kết chuyển giá vốn

♦ Biết cách dọn dẹp sổ sách lưu trữ hồ sơ hoá đơn chứng từ khoa học

Thông thạo mọi nghiệp vụ cách xử lý đa chiều chuyên nghiệp lĩnh vực sản xuất

♦ Hoàn thiện BCTC tổng hợp cân đối điều chỉnh phát sinh có lợi cho công ty 

Hoàn tất các báo cáo tổng hợp liên quan – tự tin công tác thanh kiểm toán các số liệu

♦ Thành thạo Báo cáo vay vốn ngân hàng – chỉ tiêu có lợi để đáp ứng được hồ sơ vay vốn

♦ Tự tin quản lý vận hành tốt công ty sản xuất – kiểm soát bộ máy kế toán 

Cơ hội thăng tiến trong công việc kế toán – mở rộng mối quan hệ làm dịch vụ kế toán

Giảng viên tiêu biểu

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bùi Ngọc Lan
Bùi Ngọc Lan
Bình chọn :
     

tư vấn

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Bùi Ngọc Lan

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn về khóa học nhé

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...