Khóa học kế toán bệnh viện tư – phòng khám chuyên sâu

Hotline 1: 0988.680.223 - Hotline 2: 0912.929.959 

TỰ HỌC + Hỗ trợ 24/7
5.000.000
Lớp học có giáo viên
9.500.000

KHUYẾN MẠI
 • Phần mềm hóa đơn điện tử ViVoice
 • Phần mềm kế toán quản trị ViMac
 • Học thử miễn phí
 • Đăng ký 01 khóa học tặng kèm 01 khóa miễn phí
 • Giảm 10% khi đăng ký từ 02 khóa (cùng hình thức học) 
 • Tặng phần mềm kế toán Misa Enterprise
 • Trắc nghiệm, kiểm tra kiến thức kế toán miễn phí
 • Tặng bộ giáo trình kế toán Online đầy đủ Video, Tài liệu
 • Hỗ trợ tìm việc làm
CAM KẾT
 • Học xong chắc chắn sẽ thành thạo nghề
 • Không giới hạn số buổi - thời gian học
 • Giải đáp, hỗ trợ miễn phí trọn đời
 • Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm thực chiến
 • Được đổi giáo viên, giờ học, khóa học
 • Giáo trình chứng từ sống, cập nhật mới nhất
 • Chất lượng hàng đầu, không đâu bằng được

 

TỰ HỌC + Hỗ trợ 24/7
5.000.000
Lớp học có giáo viên
9.500.000

Hotline: 0988.680.223  -  0912.929.959

Bệnh viện tư – phòng khám là loại hình doanh nghiệp mang tính chất dịch vụ, thương mại. Trong đó chủ yếu liên quan đến dịch vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân, đồng thời song song đó là dịch vụ bán thuốc đi kèm…  Vậy để hiểu và phân tích sâu về cách làm kế toán tổng hợp trong loại hình doanh nghiệp bệnh viện tư nhân này. Kế toán Việt Hưng căn cứ trên hồ sơ thực tế của bệnh viện lớn xây dựng giáo trình trọn bộ giúp các bạn hiểu và hình thành phương pháp lập báo cáo tài chính tổng hợp, cũng như xâu chuỗi được kỹ năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

1. Tổng quát về loại hình kế toán bệnh viện tư – phòng khám

– Hệ thống thông tư quy định cần lưu ý gì khi làm viện tư

– Tách hệ thống công việc theo tính chất công việc của viện tư

– Tách loại doanh thu có Bảo hiểm và doanh thu không có bảo hiểm

2. Đầu kỳ kế toán bệnh viện tư – phòng khám

–  Hướng dẫn khai báo các thông tin ban đầu

–  Hướng dẫn lập bảng phân bổ , đưa số liệu bảng phân bổ CCDC lên phần mềm

–  Hướng dẫn lập bảng trích khấu hao TSCĐ, đưa số liệu khấu hao TSCĐ

bệnh viện tư 3
Xử lý số dư đầu kỳ kế toán bệnh viện tư – phòng khám

–  Cập nhật công nợ phải thu đầu kỳ, Công nợ phải trả đầu kỳ, Hướng dẫn các nội dung cần chú ý với phần công nợ

–  Hạch toán số dư chi tiết các tài khoản đầu kỳ

3. Các phát sinh trong kỳ của kế toán bệnh viện tư – phòng khám

3.1 Doanh thu 

–  Hướng dẫn tách tài khoản doanh thu: Doanh thu bán thuốc, Doanh thu Khám chữa bệnh có Bảo hiểm, doanh thu khám chữa bệnh không có bảo hiểm.

–  Hướng dẫn tạo mã dịch vụ khám chữa bệnh – Phân loại dịch vụ như Xquang, siêu âm, xét nghiệm…

–  Hướng dẫn lập báo cáo bán hàng chi tiết cho từng mảng: Bán thuốc, Dịch vụ Khám có BH, dịch vụ khám không có BH.

–  Cân đối doanh thu – Giá vốn các loại dịch vụ khám chữa bệnh, doanh thu bán thuốc và các dịch vụ khác.

–  Hướng dẫn cách xuất hóa đơn đối với dịch vụ khám chữa bệnh có BHXH (đối chiếu với hồ sơ thanh quyết toán BH với cơ quan Bảo hiểm)

3.2 Về vật tư, hàng hóa 

– Hướng dẫn khai báo, quản lý mã hàng hóa, vật tư: thuốc, vật dụng y tế (hướng dẫn cách khai báo khoa học nhất, dễ hệ thống nhất vì thuốc có rất nhiều loại mã và nhóm khác nhau)

–  Hướng dẫn quy trình nhập kho hàng hóa vật tư thuốc, vật dụng y tế.

–  Hướng dẫn cách xuất thuốc bán: Bán lẻ, khách lẻ

–  Hướng dẫn xuất thuốc khám có BH, xuất thuốc khám dịch vụ

3.3 Về Công cụ dụng cụ, chi phí trả trước 

–Hướng dẫn mua, ghi tăng CCDC , phân bổ CCDC vào các bộ phận trong viện tư.

– Hướng dẫn hạch toán chi phí trả trước trong viện tư

– Hướng dẫn mua công cụ dụng cụ phục vu cho dịch vụ khám chữa bệnh như: Pen, kéo, nhíp, dao mổ, găng tay cao su, bông băng…

3.4 Về Tài sản cố định

– Hạch toán các tài sản cố định như mua các loại máy móc, trong bệnh viện chủ yếu các máy móc khá nhiều như: Máy siêu âm 4 chiều, máy huyết học tự động, Máy nội soi, Máy xét nghiệm…

– Hướng dẫn ghi tăng, khấu hao TSCĐ trong viện tư cho các bộ phận, tỉ lệ khấu hao phù hợp các máy móc cho các dịch vụ khám chữa bệnh có BHXH và khám dịch vụ.

– Hướng dẫn phân loại tiền thuế GTGT của TSCĐ dùng cho khám chữa bệnh, và TSCĐ dùng cho quản lý.

3.5 Về chi phí khác 

– Chi phí chung hướng dẫn phân bổ theo doanh thu cho từng loại dịch vụ 

– Chi phí chung cho quản lý

– Hướng dẫn cân đối chi phí chung sao cho hợp lý với doanh thu phát sinh

bệnh viện tư 3
Hạch toán phát sinh kỳ kế toán bệnh viện tư – phòng khám

– Hướng dẫn tiền thuế GTGT cho các hóa đơn đầu vào dùng trực tiếp cho các dịch vụ khám chữa bệnh có BH và khám dịch vụ không có bảo hiểm và thuế GTGT các chi phí dùng chung bộ phận quản lý

– Các lưu ý khi hạch toán chi phí theo Thông tư 133 hoặc Thông tư 200

3.6 Về tiền lương, BHXH trong bệnh viện tư nhân

– Hướng dẫn hạch toán tiền lương trong các bộ phận: Quản lý, Dịch vụ có BH, dịch vụ khám chữa bệnh 

– Hướng dẫn lương, cách ghi hợp đồng với nhân viên, bác sỹ, bác sỹ làm việc lâu dài, bác sỹ làm việc công tác viên.

– Hướng dẫn lập bảng lương phù hợp cho viện tư.

– Hướng dẫn trích BHXH cho các bộ phận.

3.7 Hướng dẫn hạch toán phân hệ kho 

– Tạo mã kho phù hợp

– Tạo danh mục vật tư, danh mục hàng hóa.Danh mục công cụ dụng cụ

– Cân đối kho thuốc: Xuất bán , xuất cho dịch vụ theo gói thầu( đối với BHXH) , Xuất cho dịch vụ khám chữa bệnh khác

– Cân đối kho CCDC: Công cụ dụng cụ trong viện tư khá

3.8 Về giá thành trong dịch vụ y tế

– Cách tách hệ thống tài khoản chi phí theo dịch vụ khám chữa bệnh có Bảo hiểm và dịch vụ không bảo hiểm.

– Hạch toán chi phí, phân bổ lương, phân bổ CCDC, khấu hao TSCĐ, tập hợp, kiểm tra hệ thống chi phí theo từng luồng dịch vụ

– Lập kỳ tính giá thành dịch vụ viện tư: kỳ tính giá thành cho dịch vụ có bảo hiểm & kỳ tính giá thành cho dịch vụ không có bảo hiểm

– So sánh doanh thu / giá vốn các mảng, các dịch vụ khám chữa bệnh

– So sánh doanh thu – giá vốn các dịch vụ con nằm trong dịch vụ khám bảo hiểm và dịch vụ khám không bảo hiểm

3.9 Về thuế GTGT – TNDN – TNCN trong bệnh viện tư nhân

– Hướng dẫn lập tờ khai thuế: Bảng kê mua vào, bảng kê bán ra

– Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT, phân bổ thuế GTGT đầu vào cho dịch vụ bán thuốc, dịch vụ khám chữa bệnh

– Hướng dẫn điều chỉnh lại tờ khai thuế GTGT trong trường hợp sai sót

– Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN năm

– Cân đối thuế TNDN năm cho hợp lý

– Bút toán điều chỉnh thuế TNDN trong khi làm lại BCTC

– Hướng dẫn lập hồ sơ quyết toán thuế TNCN nằm trong bộ BCTC

– Hạch toán giấy nộp tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài

– Hướng dẫn hạch toán nộp các loại thuế, nộp phạt chậm nộp – nộp phạt thuế sau kỳ thanh quyết toán thuế

4.0 Công nợ và tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

– Hướng dẫn đối chiếu công nợ phải thu, công nợ phải trả.

– Hướng dẫn cân đối dòng tiền, bổ sung hồ sơ

4. Công việc cuối năm của kế toán bệnh viện tư – phòng khám

bệnh viện tư 3
Báo cáo cuối kỳ kế toán bệnh viện tư – phòng khám

BÁO CÁO TÀI CHÍNH là kết quả cuối cùng cần phân tích thật rõ trước khi nộp. Chính vi thế trải qua các bước trên phần này Giáo viên sẽ hướng dẫn:

PHẦN 1. Lập Báo cáo tài chính

 • Kiểm tra các chỉ tiêu trên CĐTK
 • Lập cân đối kế toán
 • Lập Lưu chuyển tiền tệ
 • Lập Thuyết minh báo cáo tài chính

PHẦN 2. Sổ sách và cách sắp xếp hồ sơ

 • Hướng dẫn in sổ cái các tài khoản
 • Hướng dẫn in sổ chi tiết các tài khoản
 • Hướng dẫn in sổ các báo cáo khác
 • Hướng dẫn in hợp đồng lao động , chứng từ đi kèm
 • Hướng dẫn kinh nghiệm thanh tra thuế đối với bệnh viện tư nhân

Sự quá tải của các bệnh viện tuyến trung ương khiến cho nhu cầu khám dịch vụ ở các bệnh viên tư nhân tăng lên quá tải bệnh nhân phải chờ đợi lâu mới được thăm khám. Đây có thể coi là ngành dịch vụ có nhiều phát sinh mỗi ngày nhất đòi hỏi kế toán có kinh nghiệm vững nghiệp vụ xử lý tốt – Kế toán Việt Hưng cùng đội ngũ 80% kế toán trưởng trực tiếp kèm riêng bạn 1 Kèm 1 cam kết 100% đầu ra chỉ với 1 khoá học duy nhất!

THAM KHẢO:

Khoá học kế toán HCSN Bệnh viện nhà nước

7 Khoá học Kế toán Online Miễn Phí

Hình thức học

,

Doanh nghiệp

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bùi Thị Hà
Bùi Thị Hà
Bình chọn :
     

tư vấn giúp mình nhé

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Bùi Thị Hà

Chào bạn, bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Lê Thị Giang
Lê Thị Giang
Bình chọn :
     

Bên mình mới thành lập, mình muốn học trên giáo trình của Trung tâm thì bên trung tâm có chuyên về viện tư không

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Lê Thị Giang

Chào bạn, giáo trình thực hành chuyên sâu về bệnh viện tư nhân bạn nha. Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Trần Hương
Trần Hương
Bình chọn :
     

tư vấn giúp mình nhé

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Trần Hương

Chào bạn, bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Học thử miễn phí trên Giáo trình kế toán online của Kế Toán Việt Hưng tại link này:

https://ketoanviethung.com/course/view.php?id=300

Học viên đánh giá

Lợi ích của khóa học

♦ Hiểu sâu hơn về công việc của một kế toán bệnh viện tư

♦ Thành thạo mọi nghiệp vụ định khoản hạch toán chi tiết các tài khoản kế toán

♦ Thành thạo tính giá thành dịch vụ KCB – lập nộp BCTC tránh rủi ro phát sinh

♦ Tự mình hoàn thiện sổ sách kế toán bệnh viện tư nhanh và chính xác nhất

♦ Thành thạo các loại báo cáo thuế. Nộp thuế online qua mạng

Hoàn tất mọi báo cáo liên quan đến kế toán bệnh viện tư

♦ Thông thạo tự tin quyết toán với cơ quan thuế – điều mọi kế toán e ngại bị bắt lỗi bị phạt

♦ Tự tin quản lý vận hành tốt kế toán bệnh viện tư – kiểm soát bộ máy kế toán 

♦ Nhanh chóng ứng tuyển & tìm kiếm được 1 công việccơ hội thăng tiến trong công việc

♦ Hiểu rõ hồ sơ sổ sách tiếp nhận bàn giao công việc với kế toán cũ khi làm việc

♦ Đúc kết những kỹ năng & kinh nghiệm thực tế sau khi hoàn thành khoá học thực tế 

Giảng viên tiêu biểu

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bùi Thị Hà
Bùi Thị Hà
Bình chọn :
     

tư vấn giúp mình nhé

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Bùi Thị Hà

Chào bạn, bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Lê Thị Giang
Lê Thị Giang
Bình chọn :
     

Bên mình mới thành lập, mình muốn học trên giáo trình của Trung tâm thì bên trung tâm có chuyên về viện tư không

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Lê Thị Giang

Chào bạn, giáo trình thực hành chuyên sâu về bệnh viện tư nhân bạn nha. Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Trần Hương
Trần Hương
Bình chọn :
     

tư vấn giúp mình nhé

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Trần Hương

Chào bạn, bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé