Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp bệnh viện

Hotline 1: 0988.680.223 - Hotline 2: 0912.929.959 

1 Kèm 1
15.500.000
Lớp học có giáo viên
10.900.000

KHUYẾN MẠI
 • Phần mềm hóa đơn điện tử ViVoice
 • Phần mềm kế toán quản trị ViMac
 • Học thử miễn phí
 • Đăng ký 01 khóa học tặng kèm 01 khóa miễn phí
 • Giảm 10% khi đăng ký từ 02 khóa (cùng hình thức học) 
 • Tặng phần mềm kế toán Misa Enterprise
 • Trắc nghiệm, kiểm tra kiến thức kế toán miễn phí
 • Tặng bộ giáo trình kế toán Online đầy đủ Video, Tài liệu
 • Hỗ trợ tìm việc làm
CAM KẾT
 • Học xong chắc chắn sẽ thành thạo nghề
 • Không giới hạn số buổi - thời gian học
 • Giải đáp, hỗ trợ miễn phí trọn đời
 • Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm thực chiến
 • Được đổi giáo viên, giờ học, khóa học
 • Giáo trình chứng từ sống, cập nhật mới nhất
 • Chất lượng hàng đầu, không đâu bằng được

 

1 Kèm 1
15.500.000
Lớp học có giáo viên
10.900.000

Hotline: 0988.680.223  -  0912.929.959

Kế toán hành chính sự nghiệp bệnh viện | Bệnh viện là 1 trong những đơn vị HCSN có thu, trong đó các khoản thu trong bệnh viện như viện phí KCB,… làm rất nhiều công việc khác nhau như kế toán kho, kế toán bảo hiểm, kế toán thu ngân, kế toán viện phí, kế toán lương… Vị trí đòi hỏi có có chuyên môn và kĩ năng – một người mới ra trường chưa có kinh nghiệm thì đừng vội vàng vào các cơ sở bệnh viện để ứng tuyển vị trí kế toán viên vì có thể bạn sẽ thất bại – cùng Kế toán Việt Hưng tham gia khoá học kinh nghiệm ngay hôm nay.

kế toán hành chính sự nghiệp bệnh viện

1. Số dư đầu kỳ kế toán hành chính sự nghiệp bệnh viện

– Tạo và cật nhật danh sách cán bộ của đơn vị

– Tạo và cật nhật danh sách khách hàng, nhà cung cấp

– Tạo và cập nhật danh sách Công cụ dụng cụ gồm các nội dung: Tên CCDC, giá trị, phân biệt nguồn, chương, khoản, mục, tiểu mục.

kế toán hành chính sự nghiệp bệnh viện 2
Số dư đầu kỳ kế toán hành chính sự nghiệp bệnh viện

– Khai báo danh mục TSCĐ đầu năm với các nội dung cụ thể: mã, tên, tình trạng, đơn vị sử dụng, Ngày sử dụng, ngày tính hao mòn, nguyên giá, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn, tài khoản nguồn tương ứng.

– Cập nhật số dư bảng cân đối tài khoản của năm trước chuyển sang năm nay.

– Chỉ rõ mối quan hệ các tài khoản trên các báo cáo so với báo cáo tài chính

2. Phát sinh trong kỳ kế toán hành chính sự nghiệp bệnh viện

 • Chi tiết quy trình hồ sơ liên quan để lên giấy rút dự toán => Hướng dẫn rút dự toán => giao dịch kho bạc => hạch toán trên phần mềm => các báo cáo có liên quan

 • Chi tiết quy trình hồ sơ liên quan giao rút dự toán bằng lệnh chi tiền => giao dịch kho bạc => hạch toán trên phần mềm => kiểm tra các báo cáo có liên quan

 • Chi tiết các nghiệp vụ kế toán liên quan đến quy trình thu phí, lệ phí (nằm trong pháp lệnh phí lệ phí) của đơn vị

 • Hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán liên quan đến quy trình thu chi từ nguồn viện trợ vay nợ nước ngoài

 • Chi tiết các quy trình khác có liên quan như thu hộ chi hộ, thu thanh lý nhượng bán TSCĐ,…

2.1 Hạch toán và lập hồ sơ theo dõi các nghiệp vụ kế toán phát sinh

– Hạch toán toàn bộ quy trình của các hồ sơ liên quan đến kế toán hành chính sự nghiệp có thu – Bệnh viện

– Lập các quyết định, quy chế theo thông tư mới nhất dùng cho kế toán Bệnh viện

– Lập bảng thanh toán tiền lương đầy đủ đặc thù cho kế toán Bệnh viện

– Cách lập giấy rút dự toán kinh phí theo thông tư mới nhất

– Cách lập các bảng kê chứng từ thanh toán, tạm ứng

– Cách xây dựng dự toán kinh phí và quyết toán kinh phí theo từng khoản chi thường xuyên phát sinh trong kỳ

– Lập các hồ sơ chứng từ thanh toán và quyết toán các khoản chi thường xuyên phát sinh trong kỳ

– Theo dõi, quản lý và hạch toán kho dược của Bệnh viện; các đơn vị trực thuộc và phòng khám liên kết

– Quy trình hồ sơ liên quan giao rút dự toán bằng lệnh chi tiền => giao dịch kho bạc => hạch toán trên phần mềm => kiểm tra các báo cáo có liên quan

– Các nghiệp vụ kế toán liên quan đến quy trình sản xuất kinh doanh tại đơn vị (phản ánh doanh thu, chi phí, các loại thuế phải nộp, cách tính các loại thuế phải nộp và nộp thuế)

kế toán hành chính sự nghiệp bệnh viện 3
Phát sinh trong kỳ kế toán hành chính sự nghiệp bệnh viện

– Cách lập dự toán thu – chi ngân sách nhà nước hàng năm

– Tính toán và phân bổ định mức tiêu xài cho những mặt hoạt động của bệnh viện

– Tính toán và chi trả tiền công, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ về BHYT, BHXH cho cán bộ, nhân công viện

– Cách tạo lập Quy chế tiêu xài nội bộ của đơn vị

– Kiểm tra thu – chi vốn trong bệnh viện và cá nhân theo quy định

– Trích nộp các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp của bệnh viện và cá nhân theo quy định

– Định kỳ thực hiện các BCTC: Quyết toán kinh phí hoạt động, BC tổng hợp kiểm kê tài sản hàng năm, BC thu nộp tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, hạn mức kinh phí, BC thu viện phí & thanh toán BHYT,..

– Tổ chức công tác vốn – kế toán trong BV theo quy định nhà nước hiện hành

– Tổ chức & quản lý công tác thu viện phí, BHYT, yêu cầu cùng các nguồn dịch vụ

– Tổng hợp tình hình vốn, nghiên cứu kết quả kinh phí hoạt động của bệnh viện, tiền lương & các khoản doanh số của cán bộ, công nhân viên

– Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo chế độ quy định của pháp luật

2.2 Phân biệt nguồn thu của đơn vị và nguồn thu dịch vụ

– Cách quản lý thu, hạch toán và sử dụng nguồn thu của đơn vị, cách lập Phiếu thu, phiếu chi các khoản thu của đơn vị

– Cách quản lý thu, hạch toán và sử dụng nguồn thu dịch vụ của đơn vị, cách lập Phiếu thu, phiếu chi các khoản thu dịch vụ của đơn vị

– Quản lý, hạch toán và quyết toán các khoản thu viện phí, thu dịch vụ như phòng khám liên kết và các dịch vụ khác của Bệnh viện

2.3 Quản lý và theo dõi công nợ

– Cách xử lý, hạch toán và quyết toán các khoản chi từ nguồn thu viện phí; thu dịch vụ của Bệnh viện

– Cách quản lý, hạch toán các khoản đầu tư từ các dự án của cấp trên và từ các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài

– Cách quản lý và theo dõi quá trình tăng, giảm tài sản cố định mua từ nguồn ngân sách; nguồn thu viện phí; nguồn thu dịch vụ; nguồn dự án…

– Cách quản lý và theo dõi quá trình tăng, giảm công cụ, dụng cụ

– Cách theo dõi và quản lý công nợ của khách hàng

– Cách lập bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc theo mẫu mới nhất hiện hành hàng quý, năm

– Cách lập bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi tại kho bạc theo mẫu mới nhất hàng quý, năm

– Cách xây dựng dự toán ngân sách năm tài chính tiếp theo

3. Hoàn thiện số sách, báo cáo tài chính kế toán hành chính sự nghiệp bệnh viện

kế toán hành chính sự nghiệp có thu 4
Báo cáo cuối kỳ kế toán hành chính sự nghiệp bệnh viện

– Cách kết chuyển nguồn kinh phí, các chi phí thường xuyên

– Hướng dẫn cách kê khai báo cáo các loại thuế như thuế TNCN, thuế GTGT (nếu có)

– Hướng dẫn lập tờ khai Quyết toán thuế TNCN cuối năm

– Hướng dẫn đọc báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo đối chiếu kho bạc

– Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo thông tư mới nhất

+ Báo cáo tài chính:

 • Báo cáo tình hình tài chính

 • Báo cáo kết quả hoạt động

 • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

 • Thuyết minh báo cáo tài chính

+ Báo cáo quyết toán

+ Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

+ Báo cáo chi tiết chi từ nguồn ngân sách và nguồn kinh phí để lại.

 • Báo cáo đối chiếu kho bạc

+ Đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc

+ Xác nhận số dư tiền gửi tại kho bạc

Và một số báo cáo khác liên quan

+ Báo cáo công khai tài chính năm

+ Xử lý kiến nghị của thanh tra

– Sổ sách theo từng hình thức kế toán đơn vị đang áp dụng. Và các sổ sách kế toán khác.

KẾ TOÁN VIỆT HƯNG tự hào là địa chỉ số 1 có đào tạo chuyên sâu mảng lĩnh vực đơn vị HCSN đi đầu tại Việt Nam hiện nay trong suốt 15 năm qua với đội ngũ lâu năm kinh nghiệm. CAM KẾT điểm đến hiệu quả địa chỉ TIN CẬY cho các Quý Học viên tham gia học kế toán hành chính sự nghiệp bệnh viện. 

THAM KHẢO:

Khóa học kế toán Hành chính sự nghiệp Trường học

Khoá học làm Báo cáo tài chính trong đơn vị Hành chính sự nghiệp

Hình thức học

,

Doanh nghiệp

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Phương Trang
Nguyễn Phương Trang
Bình chọn :
     

mình muốn tham khảo qua khóa học này của Trung tâm ah

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Bùi Tuấn Minh
Bùi Tuấn Minh
Bình chọn :
     

thời gian học vàhình thức học như nào

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Bùi Tuấn Minh

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Nguyễn THị Nga
Nguyễn THị Nga
Bình chọn :
     

tư vấn cho mình khóa này

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Nguyễn THị Nga

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Học thử miễn phí trên Giáo trình kế toán online của Kế Toán Việt Hưng tại link này:

Học viên đánh giá

Lợi ích của khóa học

♦ Hiểu rõ về công việc của một đơn vị kế toán HCSN Bệnh viện

♦ Thành thạo mọi nghiệp vụ định khoản hạch toán chi tiết các tài khoản kế toán HCSN

♦ Hoàn tất mọi báo cáo liên quanva chạm xử lý tình huống thực tế tại đơn vị

♦ Nắm rõ quy trình, phân tách chi phí và lập định mức ngân sách nhà nước

♦ Thành thạo phân bổ định mức chi tiêudự toán nguồn kinh phí & quản lý nguồn thu sự nghiệp

♦ Thành thạo lập BCTC đơn vị kế toán HCSN bệnh viện

♦ Hoàn thiện hệ thống sổ sách, quyết toán các hoạt động tài chính

♦ Hiểu rõ hồ sơ sổ sách tiếp nhận bàn giao công việc với kế toán cũ của đơn vị

♦ Có kinh nghiệm xử lý giải trình các tình huống thanh tra với các cơ quan cấp trên

♦ Tự tin phỏng vấn ứng tuyển tìm được 1 vị trí tại đơn vị Bệnh viện

♦ Có khả năng thi đỗ kỳ công chức cao & phỏng vấn xin việc thành công

♦ Tự tin quản lý vận hành – kiểm soát tốt bộ máy kế toán tại đơn vị HCSN 

♦ Đúc kết những kỹ năng & kinh nghiệm thực tế sau khi hoàn thành khoá học thực tế

Giảng viên tiêu biểu

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Phương Trang
Nguyễn Phương Trang
Bình chọn :
     

mình muốn tham khảo qua khóa học này của Trung tâm ah

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Bùi Tuấn Minh
Bùi Tuấn Minh
Bình chọn :
     

thời gian học vàhình thức học như nào

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Bùi Tuấn Minh

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Nguyễn THị Nga
Nguyễn THị Nga
Bình chọn :
     

tư vấn cho mình khóa này

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Nguyễn THị Nga

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé