Các công việc kế toán, nhân sự cần hoàn thành tháng 1/2024

Trước lịch nghỉ Tết Nguyên Đán kế toán, nhân sự các công ty vẫn phải tất bật sắp xếp hoàn thành các chứng từ sổ sách kịp hoàn thành các đầu việc trong tháng 1/2024 tránh các phát sinh phí phạt chậm nộp. Vậy đâu là các công việc kế toán nhân sự cần phải làm kịp hạn nộp các báo báo, kê khai các loại thuế cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết ngay dưới đây cùng Kế Toán Việt Hưng.

Các công việc kế toán, nhân sự cần hoàn thành kịp hạn nộp tháng 1/2024

1. Nộp Thông báo về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị (nếu có) 

Theo Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH:

Nếu số lượng lao động làm việc tại doanh nghiệp tăng hoặc giảm trong tháng 12/2023 thì doanh nghiệp phải thông báo tình hình biến động lao động cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

Trường hợp BÁO TĂNG LAO ĐỘNG:

– Công ty ký hợp đồng lao động với người lao động;

– Người lao động đi làm trở lại sau thời gian nghỉ không lương 14 ngày trở lên trong tháng;

– Người lao động đi làm trở lại sau thời gian nghỉ ốm đau, thai sản trên 14 ngày trong tháng;

– Người lao động hết thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động đi làm lại

Trường hợp BÁO GIẢM LAO ĐỘNG:

– Chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.

– Khi người lao động nghỉ ốm đau, thai sản từ 14 ngày làm việc/tháng.

– Người lao động xin nghỉ không hưởng lương từ 14 ngày làm việc/tháng;

– Tạm hoãn hợp đồng lao động,…

Trường hợp, người sử dụng lao động giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

THỜI HẠN: Trước ngày 03/01/2024 (thứ Tư).

2. Nộp Báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài

Theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP:

Trước ngày 05/01/2024, doanh nghiệp phải báo cáo năm về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 07/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP) đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

THỜI HẠN: Thời gian chốt số liệu báo cáo năm 2023 tính từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023.

3. Nộp Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động 

Theo Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH:

– Doanh nghiệp phải báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động định kỳ năm với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế (trực tiếp hoặc bằng fax, bưu điện, thư điện tử) theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH.

– Trường hợp công ty TNHH 2 thành viên trở lên có hành vi không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

THỜI HẠN: Trước ngày 10/01/2024.

4. Nộp Báo cáo tổng hợp và công bố tình hình tai nạn lao động

– Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động:

Theo Khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP:

Doanh nghiệp gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động năm về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP.

Báo cáo gửi bằng một trong các hình thức sau đây: trực tiếp, fax, đường bưu điện, thư điện tử.

– Trong các Báo cáo, cũng như Sổ thống kê tai nạn lao động đều có những mục mà doanh nghiệp phải điền thông tin dưới dạng mã số để phục vụ công tác thống kê. Cho nên, để đối chiếu các mã số này, doanh nghiệp tra cứu trực tiếp từ cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê.

– Ghi tên và mã số của 01 yếu tố chính gây chấn thương trong danh mục các yếu tố gây chấn thương quy định tại Phụ lục IV Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH. 

– Ghi theo danh mục các chấn thương đã xác định loại tai nạn lao động nặng ban hành kèm theo Phụ lục II Nghị định 39/2016/NĐ-CP.

– Người sử dụng lao động có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động, xem chi tiết công việc tại: “Công bố tình hình tai nạn lao động”.

THỜI HẠN: Trước ngày 10/01/2024.

– Công bố tình hình tai nạn lao động:

Doanh nghiệp có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở năm 2023 cho người lao động biết. 

Nếu không thống kê, báo cáo hoặc công bố thông tin tình hình tai nạn lao động; công ty sẽ bị xử phạt theo từng hành vi với mức từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

THỜI HẠN: Trước ngày 15/01/2024 dựa trên số liệu cả năm.

công việc kế toán 2
Các công việc kế toán cần phải làm trong tháng 1

5. Nộp Báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước

Theo quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP:

– Doanh nghiệp phải báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm 2023 (Mẫu số 33 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH) nơi công ty TNHH 2 thành viên trở lên đặt trụ sở.

– Nếu không nộp báo này công ty có thể bị xử phạt từ 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng theo quy định Điểm a Khoản 7 Điều 40 và Khoản 3 Điều 38 Nghị định 28/2015/NĐ-CP

THỜI HẠN: Trước ngày 15/01/2024.

6. Nộp khai, nộp thuế GTGT/TNCN/TNDN theo Tháng/ Quý

Ngày 02.01.2024: BCTC, quyết toán thuế TNDN 2022 (Năm tài chính kết thúc 30/9)

– Ngày 22.01.2024: Hồ sơ khai thuế nhà thầu FCT-T12/2023 

– Ngày 30.01.2024:

  • Lệ phí môn bài năm 2024.

  • Tạm nộp thuế TNDN Q4/2023.

  • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN – Q4/2023.

– Ngày 31.01.2024: Hồ sơ khai thuế GTGT/TNCN – Q4/2023.

7. Trích nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc

Theo khoản 1 Điều 7, Điều 16, khoản 1 Điều 17khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023

Doanh nghiệp (trừ trường hợp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp) có trách nhiệm đóng và trích từ tiền lương của người lao động để đóng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc cho người lao động cho tháng 01/2024 như sau:

– Mức trích đóng bảo hiểm với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

+ Trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định.

+ Chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

– Phương thức đóng:

+ Tiền trích đóng BHXH và BHYT của tất cả người lao động phải được chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

+ Doanh nghiệp đóng BHTN và trích tiền lương của từng người lao động theo mức quy định để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHTN.

– Nếu chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 30 ngày trở lên thì bên cạnh khoản tiền bảo hiểm phải đóng còn phải đóng thêm số tiền lãi tính trên số tền BHXH, BHYT, BHTN chưa đóng.

THỜI HẠN: Chậm nhất là ngày 31/01/2024 (thứ Tư).

8. Trích nộp kinh phí công đoàn

Theo Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP:

– Doanh nghiệp đóng kinh phí Công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động, như vậy kinh phí công đoàn tháng 01/2024 sẽ được trích nộp.

– Mức trích đóng kinh phí Công đoàn: bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

THỜI HẠN: Chậm nhất là vào ngày 31/01/2024 (thứ Tư).

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA group FB CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

 

@ketoanviethung

01 số công việc kế toán cần làm trong tháng 1 năm 2024 #thinhhanhtiktok #doanhnghiep #ketoan #congty #congviec #2024 #LearnOnTikTok #xuhuong

♬ nhạc nền – Kế Toán Việt Hưng – Kế Toán Việt Hưng

Trên đây Kế Toán Việt Hưng chia sẻ các đầu công việc kế toán, nhân sự cần thực hiện hoàn thành trong Tháng 1/2024 tránh phát sinh các khoản phí phạt – Cảm ơn các bạn đọc đã đón xem & đừng quên Like FANPAGE KẾ TOÁN VIỆT HƯNG  để cập nhật ưu đãi mới nhất dành cho các khóa học kế toán tổng hợp – thuế nhé!

0 0 Bình chọn
Bình chọn