Biểu phí cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpViệc doanh nghiệp bị mất giấy đăng ký doanh nghiệp sẽ gây ra rất nhiều phiền phức cho đơn vị, với trường hợp bị mất trong trường hợp có đoàn thanh kiểm tra của cơ quan chức năng nhà nước thì bắt buôc doanh nghiệp phải xuất trình đầy đủ giấy tờ. Đối với trường hợp này, doanh nghiệp cần phải xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đúng theo thủ tục pháp lý. Vậy biểu phí cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất là bao nhiêu? Hãy cùng Trung tâm đào tạo kế toán Việt Hưng tìm hiểu chi tiết qua bài viết giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về biểu phí cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là như thế nào?

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Căn cứ theo Khoản 15 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 quy định rất rõ về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là một trong những văn bản hay bản điện tử được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại toàn bộ thông tin về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Như vậy, giấy chứng nhận đăng ký doạn nghiệp là một trong những văn bản pháp lý ghi lại thông tin của doanh nghiệp được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho đơn vị nhằm vào mục đích quản lý, ghi nhận sự tồn tại của một doanh nghiệp, bạn có thể hiểu đơn giản giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng giống như một tờ giấy khai sinh của công dân, ghi lại toàn bộ thông tin của doanh nghiệp

2. Những trường hợp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp phép khi doanh nghiệp của bạn đáp ứng đầy đủ tất cả những điều kiện đúng theo quy định ngay tại Điều 27 Luật doanh nghiệp:

– Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc vào diện bị cấm đầu tư và kinh doanh

– Tên của đơn vị doanh nghiệp cũng cần phải được đặt đúng theo quy định ngay tại điều 37, 38, 39, 41 của Luật doanh nghiệp

– Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ

– Nộp đầy đủ phí và lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo đúng Luật phí và lệ phí nước ta

cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 2
Phí cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tất cả các thông tin có trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ có giá trị pháp lý kể từ thời điểm phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. doanh nghiệp cũng có quyền được hoạt động kinh doanh kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ những trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có kèm thêm điều kiện. 

3. Những trường hợp được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

3.1 Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Điều 27 Luật doanh nghiệp 2020 quy định rất rõ về một số trường hợp cần xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị cháy, rách hay bị tiêu hủy dưới những hình thức khác nhau

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp nhưng không đúng theo yêu cầu hồ sơ, trình tự và thủ tục theo quy định. Phòng đăng ký doanh nghiệp hửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh, nộp hồ sơ hợp lệ để có thể xem xét cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Doanh nghiệp phát hiện ra nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có sự sai sót so với nội dung của hồ sơ đăng ký, doanh nghiệp cũng có thể gửi văn bản lên đề nghị hiệu đính thông tin ở phòng đăng ký kinh doanh

– Phòng đăng ký kinh doanh thông báo lên cơ quan nhà nước thẩm quyền xử phạt đúng theo quy định của pháp luật, yêu cầu doanh nghiệp làm lại tất cả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu như thông tin kê khai không có tính trung thực, chính xác

– Doanh nghiệp muốn chuyển đổi mô hình kinh doanh hay thay đổi về nội dung đăng ký doanh nghiệp cũng được quyền gửi giấy xin cấp lại giấy phép đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh

3.2 Thẩm quyền cấp lại giấy đăng ký doanh nghiệp thuộc cơ quan

Theo quy định tại điều 68 Nghị định 01/2021/NĐ – CP ban hành về việc cấp lại giấy đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

– Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận việc thay đổi về nội dung đăng ký doanh nghiệp, giấy đăng ký hoạt động chi nhanh, văn phòng đại diện hay giấy xác nhận việc thay đổi về nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, do bị mất, rách, cháy, nát hay bị tiêu hủy với những hình thức khác, doanh nghiệp cần phải gửi văn bản đề nghị cấp lại giấy lên phòng đăng ký kinh doanh ngay tại nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

– Với trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại giấy đăng ký địa điểm kinh doanh, giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh vì bị mất, cháy hay rách nát, tiêu hủy dưới tất cả hình thức khác nhau, doanh nghiệp hay chi nhánh có địa điểm kinh doanh gửi lên văn bản đề nghị cấp lại.

4. Biểu phí xin cấp lại giấy đăng ký kinh doanh theo Thông tư 47/2019/TT – BTC

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 47/2019/TT – BTC quy định mức lệ phí, phí như sau:

Như vậy, khi doanh nghiệp muốn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định trên sẽ chịu mức lệ phí 50.000 đồng/ lần

Thời hạn giải quyết cũng được tính từ 03 ngày làm việc kể từ khi phòng đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ hợp lệ ( được áp dụng đối với cả hình thức nộp trực tuyến hay trực tiếp, dịch vụ bưu chính ).

4.1 Thủ tục xin cấp lại giấy đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định 01/2020/ NĐ – CP ban hành, những trường hợp và thủ tục để xin cấp lại giấy đăng ký doanh nghiệp cần có:

4.2 Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu muốn cấp lại:

Với trường hợp giấy đăng ký doanh nghiệp bị mất, rách, cháy, nát hay bị tiêu hủy thì cần phải:

– BƯỚC 1: Doanh nghiệp gửi giấy đề nghị cấp lại giấy đăng ký doanh nghiệp lên Phòng đăng ký kinh doanh nơi cấp giấy đăng ký doanh nghiệp 

– Bước 2: Phòng đăng ký kinh doah nhận giấy đề nghị xin cấp lại giấy đăng ký doanh nghiệp, xem xét cấp lại giấy trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được giấy đề nghị

4.3 Trường hợp giấy đăng ký doanh nghiệp đã được cấp nhưng lại không đúng với trình tự, thủ tục, hồ sơ:

– BƯỚC 1: Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo đến doanh nghiệp yêu cầu hoàn chỉnh, nộp hồ sơ đúng theo quy định 30 ngày, kể từ ngày được gửi thông báo để xem xét cấp lại giấy đăng ký doanh nghiệp

– BƯỚC 2: Từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh cần nhanh chóng thực hiện việc cấp giấy đăng ký doanh nghiệp

4.4 Trường hợp thông tin kê khai có trong hồ sơ không trung thực, không chính xác:

– BƯỚC 1: Phòng đăng ký kinh doanh thông báo lên cơ quan có thẩm quyền để được xử lý đúng theo quy định Pháp luật và thực hiện gửi yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để được cấp lại giấy đăng ký doanh nghiệp

– BƯỚC 2: Khi đã đưa ra quyết định xử lý vi phạm của cơ quan thẩm quyền, dựa trên cơ sở hồ sơ hợp lệ từ doanh nghiệp đã hoàn chỉnh, nộp lúc này phòng đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện cấp lại giấy đăng ký doanh nghiệp

4.5 Trường hợp doanh nghiệp phát hiện ra nội dung sai sót ở giấy đăng ký doanh nghiệp không đúng với nội dung trong hồ sơ:

– BƯỚC 1: Doanh nghiệp phải gửi giất đề nghị hiệu đính thông tin ở giấy đăng ký doanh nghiệp lên phòng đăng ký kinh doanh

– BƯỚC 2: Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện kiểm tra hồ sơ và cấp lại giấy đăng ký doanh nghiệp

4.6 Trường hợp phòng đăng ký kinh doanh phát hiện ra nội dung ở giấy đăng ký doanh nghiệp không chính xác với hồ sơ doanh nghiệp:

– BƯỚC 1: Phòng đăng ký kinh doanh gửi thông báo hiệu đính nội dung ở giấy đăg ký doanh nghiệp đến trụ sở chính của doanh nghiệp

– BƯỚC 2: Tính từ ngày thông báo, phòng đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện cấp giấy đăng ký doanh nghiệp lại

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA ĐẶT CÂU HỎI để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại Group CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 2
Hỏi đáp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bài viết của Trung tâm đào tạo kế toán Việt Hưng đã nêu ra được các trường hợp phải cấp lại giấy đăng ký doanh nghiệp, cũng như biểu phí cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất theo Thông tư 47/2019/TT – BTC. Đây là một trong những vấn đề các bạn kế toán viên cần lưu ý. Việt Hưng vẫn luôn khai giảng các lớp kế toán thực hành, kế toán thuế,… tại Trung tâm, các bạn kế toán viên muốn nâng cao chuyên môn của mình hãy nhanh tay đăng ký tham gia các khóa học, giảng viên tại trung tâm là những giảng viên có nhiều năm trong chuyên ngành kế toán, chúng tôi tin chắc họ sẽ trả lời đươc các thắc mắc của bạn

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...