Liệt kê các thông tư kế toán mới nhất hiện nay cần biết

Thông tư kế toán mới nhất – Kế toán là quá trình xác định, ghi chép, tổng hợp và báo cáo các thông tin kinh tế cho những người ra quyết định. Bộ phận kế toán trong mỗi công ty góp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho doanh nghiệp nói chung và hoạt động tài chính nói riêng. Để thực hiện tốt các công việc, kế toán cần cập nhật nhanh các thông tư, nghị định và chính sách hiện hành liên quan đến kế toán

thông tư kế toán mới nhất
Liệt kê các thông tư kế toán mới nhất hiện nay cần biết

Ở bài viết này, Kế toán Việt Hưng sẽ giới thiệu tới bạn đọc danh sách liệt kê các thông tư kế toán mới nhất hiện nay để tham khảo nhé.

1. Các thông tư liên quan chế độ kế toán Doanh nghiệp

– Thông tư 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ tài chính: Thông tư này hướng dẫn chế độ kế toán cho Doanh nghiệp siêu nhỏ, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/04/2019.

– Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng mới cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày 1/1/2019

– Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu doanh nghiệp phải tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động ít nhất 01 lần trong năm, với các nội dung như: Việc tuyển dụng lao động; Việc trả lương; Việc tham gia BHXH…

– Nghị định 149/2018/NĐ-CP quyền được tham gia ý kiến của người lao động tại nơi làm việc có hiệu lực từ ngày 1/1/2019

– Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước có hiệu lực từ ngày 1/1/2019

– Thông tư 112/2018/TT-BTC các nguyên tắc khi ghi chép trên chứng từ kế toán thuế xuất, nhập khẩu và các khoản thu khác có hiệu lực từ ngày 1/1/2019

– Thông tư 93/2017/TT-BTC, ban hành ngày 19/09/2017, quy định mới về Đăng ký phương pháp tính thuế khấu trừ hay trực tiếp được xác định theo Hồ sơ khai thuế GTGT; bãi bỏ hướng dẫn nộp mẫu 06/GTGT.

– Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ tài chính: Thông tư này hướng dẫn chế độ kế toán cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hệ thống các tài khoản kế toán, chứng từ và sổ sách kế toán.

– Thông tư 75/2015/TT-BTC ngày 18/05/2015 của Bộ tài chính: sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

– Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH được ban hành vào ngày 23/06/2015 quy định về cách tính lương.

– Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính được ban hành nhằm thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC.

2. Các thông tư, quy định về hóa đơn

Thông tư 68/2019/TT-BTC được ban hành vào ngày 30/09/2019 với nội dung hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 14/11/2019.

Thông tư 37/2017/TT-BTC được ban hành vào ngày 27/04/2017 nhằm sửa đổi, bổ sung thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về thông báo phát hành hóa đơn đặt in, tự in.

– Thông tư 176/2016/TT-BTC được ban hành vào ngày 31/10/2016 với nội dung: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Ngoài ra, thông tư này còn sửa đổi, bổ sung một số điều trong thông tư 10/2014/TT-BTC.

– Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC – Tổng kết các quy định – thay đổi, ban hành ngày 17/6/2015

3. Các thông tư, quy định về các loại thuế

 • Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 13/6/2019.
 • Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC 2019 hợp nhất Nghị định về lệ phí trước bạ
 • Thông tư 34/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần
 • Quyết định số 4322/QĐ-CT ngày 03/6/2019 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế phối hợp thu hồi tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp của các tổ chức, cá nhân do cơ quan Cục Thuế quản lý thuế
 • Nghị định 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ.
 • Thông tư 20/2019/TT-BTC ngày 09/4/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do bộ trưởng bộ tài chính ban hành
 • Nghị định 160/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai có hiệu lực áp dụng từ 1/1/2019
 • Thông tư 44/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 quy định về tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia
 • Thông tư 54/2018/TT-BGTVT ngày 14/11/2018 về biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam được ban hành ⇒ khung giá các dịch vụ kể trên có sự điều chỉnh giảm so với khung giá được quy định hiện nay tại Quyết định 3863/QĐ-BGTVT và Quyết định 3946/QĐ-BGTVT năm 2016
 • Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 • Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

3.1 Về thuế GTGT

– Thông tư 26/2015/TT-BTC: hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC, về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

– Thông tư 151/2014/TT-BTC có nội dung hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

=> Các hướng dẫn, quy định về thuế GTGT trên đều được hợp nhất tại Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2018, hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định 219/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế GTGT do Bộ tài chính ban hành ngày 09/05/2018.

3.2 Về thuế TNDN

– Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

– Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

– Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC.

– Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC ban hành ngày 14/09/2015 có nội dung hợp nhất thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế TNDN do Bộ tài chính ban hành.

3.3 Về thuế TNCN 

– Thông tư 92/2015/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

– Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP.

– Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC ban hành năm 2016 có nội dung Hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, các thay đổi trong Luật này và Nghị định 65/2013 với nội dung hướng dẫn về Luật Thuế TNCN và Luật Thuế TNCN sửa đổi, được ban hành bởi Bộ tài chính ngày 14/03/2016.

3.4 Về thuế môn bài

– Thông tư 302/2916/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về lệ phí môn bài, các mức lệ phí môn bài, hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài…, thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

– Nghị định 139/206/NĐ-CP ban hành ngày 04/10/2016 về việc tăng mức đóng thuế môn bài, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Trên đây là bài viết về các thông tư, quy định mới nhất mà Kế toán Việt Hưng đã tổng hợp lại với mong muốn giúp ích cho công việc kế toán của các bạn – Chúc các bạn thành công!

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...