Hướng dẫn mua hóa đơn lẻ tại chi cục thuế mới nhất

Mua hóa đơn lẻ | Hóa đơn là một trong những chứng từ không thể nào thiếu của một doanh nghiệp, đơn vị, hộ kinh doanh,… trong quá trình sản xuất, kinh doanh. CQT sẽ là đơn vị cấp hóa đơn bán lẻ đến từng đơn vị kinh doanh. Có nhiều bạn đang băn khoăn không biết theo quy định hiện hành của Pháp luật thì mẫu hóa đơn mua tại CQT gồm những loại nào? Cách thức mua hóa đơn bán lẻ tại chi cục thuế năm mới nhất như thế nào? Muốn trả lời được các thắc mắc này, các bạn hãy tham khảo qua bài viết dưới của Trung tâm đào tạo kế toán Việt Hưng, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp rõ ràng nhất

1. Hóa đơn của cơ quan Thuế là như thế nào?

Theo Điều 3 Nghị định 123/2020/ NĐ – CP quy định rất rõ về khái niệm hóa đơn như sau:

– Hóa đơn chính là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân hoạt động nghiệp vụ bán hàng, cung cấp dịch vụ lập nên, ghi nhận thông tin về việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Hóa đơn này sẽ được thể hiện theo hình thức hóa đơn điện tử hay là hóa đơn được in bởi Cơ quan Thuế

Trong đó: hóa đơn được đặt in từ cơ quan thuế là hóa đơn được thể hiện dưới dạng giấy và được cơ quan thuế đặt in bán lại cho tổ chức, cá nhân thuộc vào nhóm đối tượng hay trường hợp được mua hóa đơn từ cơ quan Thuế đúng theo quy định ngay tại điều 23 Nghị định này để có thể sử dụng được khi thực hiện bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Như vây, Hóa đơn CQT cũng chính là chứng từ kế toán được thể hiện dưới dạng giấy do chính cơ quan thuế đặt in và bán lại cho tổ chức, cá nhân thuộc nhóm đối tượng, trường hợp mua bán hóa đơn của Cơ quan Thuế. Và các đối tượng thuộc vào nhóm này khi mua hóa đơn của Cơ quan Thuế cần phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện đúng theo quy định, tuân thủ những quy định về việc sử dụng hóa đơn của Cơ quan Thuế

2. Hóa đơn lẻ của Chi cục Thuế là như thế nào?

Căn cứ theo Khoản 2 điều 23 Thông tư 11/VBHN – BTC quy định, hóa đơn lẻ chính là hóa đơn được Cơ quan Thuế cấp theo từng số ứng với đề nghị của đơn vị, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh.

3. Những đối tượng được phép mua hóa đơn lẻ ở Chi cục Thuế 

Tại Thông tư 39/2014/TT – BTC, BTC đã có quy định về việc cá nhân thuộc một trong những đối tượng được phép mua Hóa đơn bán hàng từ CQT

Cụ thể, theo quy định ngay tại Điều 11 Thông tư 39/2014/TT – BTC những đối tượng được quyền mua hóa đơn lẻ tại Chi cục thuế gồm có:

mua hóa đơn lẻ
Đối tượng thuộc diện được phép mua hóa đơn lẻ từ phía chi cục thuế

Ngoài ra, ngay tại Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT – BTC cũng quy định về việc cấp phép hóa đơn cho những cá nhân hiện không kinh doanh như sau:

– Cơ quan Thuế sẽ thực hiện việc cấp phép hóa đơn cho những cá nhân không thuộc vào cá nhân kinh doanh nhưng lại có phát sinh về hoạt động bán hàng, cung ứng dịch vụ, hàng hóa và cần có hóa đơn để thực hiện bán hàng giao cho khách hàng

– Trường hợp cá nhân đó không kinh doanh nhưng lại có phát sinh về hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế hoặc không thuộc vào trường hợp cần phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì Cơ quan Thuế cũng từ chối cung cấp hóa đơn.

– Những hóa đơn do chính Cơ quan Thuế cấp đúng theo từng số tương ứng với đề nghị của hộ, cá nhân không kinh doanh, tổ chức thì sẽ được gọi là hóa đơn bán lẻ. tất nhiên những cá nhân không kinh doanh nhưng lại có phát sinh về hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ và cần có hóa đơn để có thể giao cho khách hàng thì sẽ được cơ quan thuế cấp lại hóa đơn bán lẻ thuộc vào loại hóa đơn bán hàng

4. Hồ sơ mua hóa đơn lẻ ở Chi cục Thuế bao gồm những gì?

Doanh nghiệp bạn đang muốn làm hồ sơ và thủ tục mua hóa đơn lẻ tại Chi cụ Thuế cần thực hiện đúng theo quy định tại Điều 12 Thông tư 39/2014/TT – BTC được hướng dẫn tại khoản 2 Mục I Công văn 2010/TCT – TVQT năm 2014 như sau:

4.1 Với hồ sơ doanh nghiệp mua hóa đơn lần đầu cần có:

– Đơn đề nghị mua hóa đơn (theo mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư 39/2014/TT – BTC)

– Bản cam kết theo mẫu số CK01/AC (mẫu 3.16 phục lục 3 kèm thông tư 39/2014/TT – BTC)

– Giấy phép kinh doanh (sao y đúng với bản chính)

– Giấy ủy quyền của giám đốc, chứng minh nhân dân của chính người đi mua, và bạn cũng lưu ý thông tin người được ủy quyền và thông tin của người trong đơn cần phải trùng khớp nhau

– Dấu mộc vuông

4.2 Đối với hồ sơ khi thực hiện mua hóa đơn lần 2 trở đi

– Đơn đề nghị mua hóa đơn

– Căn cước công dân của người đi mua

– Số mua hóa đơn (được phát ở 1 quyền khi thực hiện mua hóa đơn lần đầu để có thể theo dõi)

– Quyển hóa đơn mua lần liền kề trước đó (quyển hóa đơn sắp hết hạn, đang sử dụng)

– Dấu mộc vuông 

– Bảng kê khai hóa đơn đã hết giá trị sử dụng (Mẫu đố 3.12 kèm phụ lục 3 ban hành với thông tư 39/2014/TT – BTC)

5. Thủ tục mua hóa đơn lẻ ở Chi cục Thuế 2023

BƯỚC 1: Tổ chức và cá nhân cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên trước khi thực hiện việc mua hóa đơn lẻ

BƯỚC 2: Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ mua hóa đơn lên Cơ quan Thuế cần:

– Khi đã hoàn tất xong hồ sơ mua hóa đơn lẻ như trên thì tổ chức, cá nhân nộp lên Cơ quan Thuế (Cục Thuế/ Chi cục Thuế) nơi cấp mã số thuế hay là địa chỉ đăng ký thường trú ở trên chứng minh nhân dân/ căn cước công dân hay sổ hộ khẩu

BƯỚC 3: Tổ chức, cá nhân được nhận hóa đơn

– Trước khi tổ chức, cá nhân mang hóa đơn rời khỏi địa điểm mua, những tổ chức, cá nhân cần thể hiện đầy đủ trách nhiệm với việc mua hóa đơn lẻ bằng cách viết hay đóng dấu những thông tin: Tên, Mã số Thuế, Địa chỉ liên 2 của mỗi hóa đơn

Theo Điều 24 Nghị định 123/2021/NĐ – CP quy định về việc bán hóa đơn từ Cơ quan Thuế đặt in:

– Doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đang thuộc đối tượng Cơ quan Thuế bán hóa đơn cần có đơn đề nghị mua hóa đơn (theo Mẫu số 02/ĐN – HĐG phụ lục IA ban hành kèm Nghị định) gửi lên Cơ quan Thuế khi thực hiện mua hóa đơn, kèm những giấy tờ:

  • Người mua hóa đơn (phải là người có tên ở trong hóa đơn hay người được doanh nghiệp, tổ chức, chủ hộ kinh doanh, người được ủy quyền thông qua giấy ủy quyền đúng theo quy định Pháp luật) phải xuất trình giấy căn cước công dân/ chứng minh nhân dân còn trong thời hạn để sử dụng đúng theo quy định Pháp luật

  • Doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh khi mua hóa đơn lần đầu cần có thêm văn bản cam kết (theo mẫu 02/CK – HDG phụ lục IA ban hành kèm Nghị định) về địa chỉ kinh doanh, sản xuất phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định thành lập của Cơ quan thẩm quyền

  • Khi đến mua hóa đơn thì doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh tại Cơ quan Thuế thì phải chịu trách nhiệm ghi hay đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số Thuế ngay trên liên 2 của mỗi hóa đơn trước khi đưa ra khỏi Cơ quan Thuế

– CQT khi thực hiện hoạt động bán hóa đơn cho doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh theo tháng.

Số lượng hóa đơn bán ra cho doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh lần đầu không được quá một quyển 50 số với mỗi loại hóa đơn. Với trường hợp chưa hết tháng nhưng đơn vị kinh doanh đã sử dụng hết hóa đơn mua lần đầu thì lúc này Cơ quan Thuế sẽ căn cứ theo thời gian, số lượng hóa đơn đơn vị đó đã sử dụng để đưa ra quyết định cho việc bán hóa đơn lần tiếp

Đối với những lần mua hóa đơn sau, khi đã kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, kê khai nộp Thuế, đề nghị mua hóa đơn kèm đơn đề nghị mua hóa đơn, cơ quan Thuế sẽ giải quyết hóa đơn cho doanh nghiệp, đơn vị ngay trong này. Và số lượng hóa đơn bán cho doanh nghiệp, đơn vị không được quá số lượng đơn đã sử dụng ở tháng mua trước

6. Lệ phí mua hóa đơn lẻ tại Chi cục Thuế

Căn cứ theo quy định hiện nay, các doanh nghiệp, cá nhân đủ điều kiện mua hóa đơn từ CQT thì phải chi trả chi phí đúng theo giá niêm yết được quy định từ Cơ quan Thuế. Tất cả các chi phí phát sinh đều trái với quy định Pháp luật

Bên cạnh đó, những đơn vị kinh doanh cũng nên lưu ý việc bán hóa đơn bắt buộc phải từ chính CQT thực hiện, doanh nghiệp, đơn vị kinh tế cần nắm vững quy định này tránh việc bị lừa, hay mua phải hóa đơn giả dẫn đến bất hợp pháp, có nhiều rủi ro cao

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA ĐẶT CÂU HỎI để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại Group CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

mua đơn bán lẻ 2
Hỏi đáp cách mua đơn bán lẻ

Bài viết của Trung tâm đào tạo kế toán Việt Hưng đã hướng dẫn đầy đủ, chi tiết mua hóa đơn lẻ tại Chi cục Thuế mới nhất. Muốn biết thêm thật nhiều kiến thức, bạn có thể đăng ký các khóa học tại Trung tâm để được giảng viên hướng dẫn cụ thể hơn nhé

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận