Cách viết hóa đơn điện tử cho hàng xuất khẩu năm 2022

Để phục vụ thuận lợi cho việc quản lý, thanh tra kiểm tra cho cơ quan thuế nên Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã quy định rõ về hóa đơn điện tử cho hàng xuất khẩu. Sau đây Kế Toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn các bạn những điểm mới và cách viết hóa đơn điện tử cho hàng xuất khẩu. Cùng theo dõi chi tiết trong bài viết nhé!

1. Căn cứ pháp lý

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

2. Các trường hợp được xác định là xuất khẩu, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài

– Xuất khẩu trực tiếp hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài

– Xuất vào khu phi thuế quan: Khu phi thuế quan bao gồm (khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu (khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC

– Các trường hợp được coi như xuất khẩu (Điều 17 Thông tư 219/2013/TT-BTC) và có áp dụng cách viết hóa đơn điện tử cho hàng xuất khẩu

+ Hàng hóa gia công chuyển tiếp

+ Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật

+ Hàng hóa, vật tư do doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài

+ Hàng hóa, vật tư do cơ sở kinh doanh trong nước bán cho doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài và thực hiện giao hàng hóa tại nước ngoài theo hợp đồng ký kết.

3. Những quy định về cách viết và cách xác định hóa đơn điện tử cho hàng xuất khẩu

3.1. Loại hóa đơn sử dụng trong hoạt động xuất khẩu (Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP) quy định:

Quy định về loại hoá đơn sử dụng cho hàng xuất khẩu
Quy định về loại hoá đơn sử dụng cho hàng xuất khẩu

3.2. Thời điểm xác định doanh thu xuất khẩu

– Theo khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính.

– Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC

Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

3.3. Thời điểm lập hóa đơn (Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)

– Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. 

– Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. 

3.4.  Thời điểm ký hóa đơn điện tử (Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP) 

Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử là thời điểm người bán, người mua sử dụng chữ ký số để ký trên hóa đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch. 

3.5. Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ xuất khẩu (điểm c, khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP) 

Quy định về việc áp dụng HĐĐT cho hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu
Quy định về việc áp dụng HĐĐT cho hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu

Như vậy khi xuất khẩu hàng hóa sẽ phải sử dụng 2 loại hóa đơn 

– Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đi đường thì sử dụng: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

– Khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu thì: lập hóa đơn GTGT 

3.6. Đồng tiền ghi trên hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ xuất khẩu (điểm c khoản 13 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP) 

Quy định về đồng tiền ghi trên hoá đơn bán hàng
Quy định về đồng tiền ghi trên hoá đơn bán hàng

Như vậy, theo quy định trên thì:

– Hóa đơn xuất khẩu được thể hiện bằng đơn vị tiền tệ là ngoại tệ

– Trên hóa đơn xuất khẩu phải thể hiện tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá quy định của luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Cách viết hóa đơn điện tử cho hàng xuất khẩu 

Khi phát sinh nghiệp vụ xuất khẩu ngoài các quy định kế toán về xuất khẩu HHDV thì kế toán căn cứ vào chứng từ hải quan như: tờ khai xuất khẩu, invoice, pastkinglist, Bill tàu để lập hóa đơn xuất khẩu. Từ đó bạn sẽ có cách viết hóa đơn điện tử cho hàng xuất khẩu chính xác nhất.

Bước 1: Khi hàng xuất ra khỏi kho để đưa ra cảng hoặc đi trên đường. Kế toán căn cứ vào lệnh điều động xuất khàng của thủ trưởng đơn vị lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để phản ánh số lượng hàng hóa xuất đi.

Mẫu Lệnh điều động
Mẫu Lệnh điều động
Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Bước 2: Sau khi làm xong thủ tục hải quan, căn cứ vào Tờ khai hải quan đã thông quan, kế toán lập Hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng xuất khẩu như sau: 

Mẫu ví dụ cách viết hoá đơn điện tử cho hàng xuất khẩu
Mẫu ví dụ cách viết hoá đơn điện tử cho hàng xuất khẩu

5. Những lưu ý trong khi xuất hóa đơn điện tử cho HHDV xuất khẩu

5.1. Ngày lập hóa đơn và ngày ký điện tử phải trùng nhau

5.2. Trên hóa đơn GTGT đối với HHDV xuất khẩu phải có các chỉ như sau:

– Chỉ tiêu bắt buộc: tên người mua hàng, địa chỉ, đồng tiền thanh toán (USD), Tỷ giá quy đổi, Tên HHDV, ĐVT, số lượng, đơn giá, thành tiền (bằng ngoại tệ), thuế suất(0%)

– Chỉ tiêu có thể có: Doanh thu quy đổi ra tiền VNĐ

5.3. Theo quy định ở mục 3.2 và 3.3 thì thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với HHDV xuất khẩu là ngày hoàn tất thủ tục hải quan. 

– Về cơ bản đối với các mặt hàng thông thường thì khi khai xong tờ khai hải quan là xác định hoàn tất thủ tục hải quan. Nên một lưu ý nhỏ cho kế toán là mình có thể lấy ngày trên tờ khai (với điều kiện hải quan đã thông quan) để lập hóa đơn GTGT hàng xuất khẩu

– Còn đối với các trường hợp khác: tờ khai hải quan đã khai xong, nhưng hàng có thể chưa thông quan ngay (còn gọi là luồng vàng) thì kế toán sẽ chưa phát hành ngay hóa đơn GTGT mà đợi đến khi nào hải quan thông quan mới phát hành hóa đơn GTGT.

– Tỷ giá trên hóa đơn GTGT xuất khẩu sẽ lấy theo tỷ giá mua vào của ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tờ khai hàng xuất khẩu.

– Hạch toán các nghiệp vụ khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ:

+ Phản ánh giá vốn hàng bán

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán

      Có TK 155, 156: Giá vốn hàng bán

+ Phản ánh doanh thu bán hàng

Nợ TK 131,112: Tổng giá bán

      Có TK 511: Doanh thu bán hàng HHDV

      Có TK 3331: Thuế GTGT đầu ra phải nộp

+ Phản ánh tiền ngoại tệ xuất khẩu về

TH 1: Phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá

Nợ TK 112.2: Tỷ giá thực tế mua vào của ngân hàng 

Nợ TK 641: Phát sinh thu phí của ngân hàng

      Có TK 131: Tỷ giá lúc ghi sổ kế toán

      Có TK 515: Doanh thu tài chính (Nếu tỷ giá lúc tiền về > tỷ giá lúc ghi sổ kế toán)

TH 2: Phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá

Nợ TK 112.2: Tỷ giá thực tế mua vào của ngân hàng 

Nợ TK 641: Phát sinh thu phí của ngân hàng

Nợ TK 635: Chi phí tài chính (Chênh lệch tỷ giá(lấy tỷ giá kế toán-tỷ giá ghi sổ)

      Có TK 131: Tỷ giá lúc ghi sổ kế toán

Trên đây là bài viết với nội dung hướng dẫn cách viết hóa đơn điện tử cho hàng xuất khẩu kèm những lưu ý khi phát hành hóa đơn điện tử. Hi vọng những kiến thức thực tế này sẽ giúp các bạn làm tốt công việc kế toán của mình. Chúc các bạn học tốt. Và đừng quên tham gia cộng đồng làm kế của chúng tôi để được giải đáp các thắc mắc trong quá trình làm việc nhé!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...