Hóa đơn VAT mua dung lượng Google Drive: Hướng dẫn chi tiết

Việc mua thêm dung lượng Google Drive là nhu cầu ngày càng phổ biến trong bối cảnh kinh doanh hiện đại. Tuy nhiên, để xuất hóa đơn VAT cho dịch vụ này, bạn cần hiểu rõ các quy định, quy trình, và cách hạch toán cụ thể. Bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết để bạn có thể thực hiện đúng quy trình và tận dụng tối đa lợi ích từ việc khấu trừ thuế.

1. Quy định về hóa đơn VAT cho dịch vụ số

Theo quy định hiện hành, dịch vụ mua thêm dung lượng Gmail trên Google Drive là một dịch vụ số và phải tuân theo các quy định về thuế giá trị gia tăng (VAT) cho dịch vụ này. Các quy định quan trọng bao gồm:
  • Thông tư 219/2013/TT-BTC: Hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT

  • Thông tư 103/2014/TT-BTC: Hướng dẫn thi hành các quy định về thuế nhà thầu.

  • Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC: Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động mua dịch vụ từ nước ngoài.

dung lượng google drive 5
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT khi mua dung lượng Google Drive

2. Quy trình mua dịch vụ và xuất hóa đơn VAT

Mua dịch vụ từ Google:

Khi mua dịch vụ thêm dung lượng từ Google, Google sẽ cung cấp hóa đơn điện tử cho bạn. Hóa đơn này thường không có VAT Việt Nam vì Google không phải là doanh nghiệp nội địa.

Khai báo và nộp thuế:

Do dịch vụ được mua từ nhà cung cấp nước ngoài, bạn sẽ cần khai báo và nộp thuế thay cho Google.

– Thuế nhà thầu: Bao gồm thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

  • Thuế VAT: 10%

  • Thuế TNDN: 5%

→ Bạn cần khai và nộp các khoản thuế này theo Mẫu 01/NTNN ban hành kèm theo Thông tư 103/2014/TT-BTC.

Xuất hóa đơn VAT:

Sau khi nộp thuế, bạn có thể xuất hóa đơn VAT đầu vào để khấu trừ thuế đầu ra nếu dịch vụ này phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế của công ty.

3. Điều kiện để khấu trừ thuế đầu ra khi mua dung lượng Google Drive để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

XEM THÊM:

Cách lập hóa đơn GTGT cho dịch vụ, hàng hóa xuất khẩu tại chỗ

Hạch toán chênh lệch hóa đơn giảm giá online, voucher mua hàng và thanh toán

3. Hướng dẫn các bút toán mua dung lượng Google Drive

Để hạch toán mua dung lượng Google Drive, bạn cần thực hiện các bút toán liên quan đến chi phí dịch vụ, thuế nhà thầu và hóa đơn VAT. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho các bút toán này:

(1) Ghi Nhận Chi Phí Dịch Vụ

Khi thanh toán dịch vụ:

Giả sử số tiền thanh toán cho Google là 100 USD, tỷ giá là 23,000 VND/USD, số tiền quy đổi là 2,300,000 VND.

Bút toán:

Nợ TK 642 (Chi phí quản lý doanh nghiệp): 2,300,000 VND

Có TK 112 (Tiền gửi ngân hàng): 2,300,000 VND

(2) Ghi Nhận Thuế Nhà Thầu

– Khi nộp thuế nhà thầu:

Tổng thuế phải nộp = (2,300,000 * 10%) + (2,300,000 * 5%) = 230,000 + 115,000 = 345,000 VND

– Bút toán ghi nhận chi phí thuế nhà thầu:

Nợ TK 642 (Chi phí quản lý doanh nghiệp): 345,000 VND

Có TK 3338 (Thuế nhà thầu phải nộp): 345,000 VND

– Bút toán khi nộp thuế nhà thầu:

Nợ TK 3338 (Thuế nhà thầu phải nộp): 345,000 VND

Có TK 112 (Tiền gửi ngân hàng): 345,000 VND

(3) Ghi Nhận Hóa Đơn VAT Đầu Vào

Nếu dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế:

Bút toán:

Nợ TK 133 (Thuế GTGT được khấu trừ): 230,000 VND

Có TK 3331 (Thuế GTGT đầu vào phải nộp): 230,000 VND

(4) Hạch Toán Kế Toán Chi Tiết

Bút toán khi thanh toán dịch vụ:

– Thanh toán cho Google:

Nợ TK 642 (Chi phí quản lý doanh nghiệp): 2,300,000 VND

Có TK 112 (Tiền gửi ngân hàng): 2,300,000 VND

Bút toán ghi nhận và nộp thuế nhà thầu:

– Ghi nhận thuế nhà thầu phải nộp:

Nợ TK 642 (Chi phí quản lý doanh nghiệp): 345,000 VND

Có TK 3338 (Thuế nhà thầu phải nộp): 345,000 VND

– Nộp thuế nhà thầu:

Nợ TK 3338 (Thuế nhà thầu phải nộp): 345,000 VND

Có TK 112 (Tiền gửi ngân hàng): 345,000 VND

Bút toán ghi nhận hóa đơn VAT đầu vào:

– Nếu sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế:

Nợ TK 133 (Thuế GTGT được khấu trừ): 230,000 VND

Có TK 3331 (Thuế GTGT đầu vào phải nộp): 230,000 VND

LƯU Ý:

– Kiểm tra hóa đơn: Đảm bảo hóa đơn từ Google có đầy đủ thông tin cần thiết như tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, và chi tiết dịch vụ.

– Thanh toán không dùng tiền mặt: Chứng từ thanh toán có thể là ủy nhiệm chi, séc, thẻ tín dụng, v.v., để đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT.

Kế Toán Việt Hưng hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình mua thêm dung lượng Google Drive và cách xuất hóa đơn VAT một cách chính xác và hiệu quả. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết hơn.

0 0 Bình chọn
Bình chọn