Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế Giá trị gia tăng

[featured_image]

Ngày 31/12/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT. Xem chi tiết tại file đính kèm của Kế Toán Việt Hưng ngay.

Thông tư 219/2013/TT-BTC

Nội dung Thông tư 219/2013/TT-BTC
Nội dung Thông tư 219/2013/TT-BTC

Trong đó, đáng chú ý là quy định về điều kiện áp dụng thuế suất 0%.

Theo đó, hàng hóa xuất khẩu có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu; có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng; có tờ khai hải quan theo quy định của pháp luật và dịch vụ xuất khẩu có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan; có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật... sẽ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Riêng đối với dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, để được áp dụng mức thuế suất này, ngoài các điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán nêu trên, tàu bay, tàu biển đưa vào Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu, khi sửa chữa xong thì phải làm thủ tục xuất khẩu.

Còn rất nhiều các nội dung quan trọng liên quan đến nghiệp vụ kế toán mà bạn cần quan tâm đó! Xem thêm nhiều thông tin hữu ích qua fanpage về kế toán nhé!

Cập nhật: 17/05/2022 | Lượt tải: 4

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.