Khóa học lập dự toán công trình xây dựng | Kế Toán Việt Hưng

Hotline 1: 0988.680.223 - Hotline 2: 0912.929.959 

Lớp học có giáo viên
7.500.000

KHUYẾN MẠI
 • Phần mềm hóa đơn điện tử ViVoice
 • Phần mềm kế toán quản trị ViMac
 • Học thử miễn phí
 • Đăng ký 01 khóa học tặng kèm 01 khóa miễn phí
 • Giảm 10% khi đăng ký từ 02 khóa (cùng hình thức học) 
 • Tặng phần mềm kế toán Misa Enterprise
 • Trắc nghiệm, kiểm tra kiến thức kế toán miễn phí
 • Tặng bộ giáo trình kế toán Online đầy đủ Video, Tài liệu
 • Hỗ trợ tìm việc làm
CAM KẾT
 • Học xong chắc chắn sẽ thành thạo nghề
 • Không giới hạn số buổi - thời gian học
 • Giải đáp, hỗ trợ miễn phí trọn đời
 • Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm thực chiến
 • Được đổi giáo viên, giờ học, khóa học
 • Giáo trình chứng từ sống, cập nhật mới nhất
 • Chất lượng hàng đầu, không đâu bằng được

 

Lớp học có giáo viên
7.500.000

Hotline: 0988.680.223  -  0912.929.959

Lập dự toán công trình xây dựng – Lập dự toán công trình là sau giai đoạn tính Tổng mức đầu tư, căn cứ vào khối lượng các công tác xây dựng được xác định từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, nhiệm vụ công việc phải thực hiện của công trình, hạng mục công trình phù hợp với danh mục và nội dung công tác xây dựng trong đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp của công trình. Cùng Kế toán Việt Hưng tham gia khoá học kinh nghiệm ngay hôm nay.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH CHUYÊN SÂU

1. Phần tổng quát chung

– Hiểu về cấu trúc, quá trình thi công một công trình.

– Phân biệt các dạng dự toán thường gặp:

+ Dự án có nhiều công trình xây dựng.

+ Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Dự toán gói thầu xây dựng .

 • Dự toán gói thầu xây dựng riêng biệt.

 • Dự toán gói thầu hỗn hợp.

– Hiểu về nội dung dự toán xây dựng công trình gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng.

– Tìm hiểu các thông tư định mức và lập dự toán hoàn chỉnh từ khối lượng đã bóc từ bản vẽ mới nhất ban hành áp dụng tại thời điểm lập dự toán công trình xây dựng.

 • Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 về quản chi phí đầu tư xây dựng.

VD: Tổng hợp bộ Thông tư về định mức mới Bộ Xây dựng ban hành ngày 26/12/2019 Hiệu lực áp dụng từ ngày 15/02/2020 gồm:

 • Thông tư 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 & Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Thay thế Thông tư 06/2016/TT-BXD).

 • Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Ban hành bộ Định mức xây dựng công trình (Thay thế Tập định mức cũ 1776, 1777, 1129, 1149,1169).

 • Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn Xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (Thay thế Quyết định 1134/2015/QĐ-BXD).

 • Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn Xác định đơn giá nhân công xây dựng (Thay thế Thông tư 05/2016/TT-BXD).

 • Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn Xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (Thay thế Quyết định 79/2017/QĐ-BXD).

 • Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn Quy đổi vốn đầu tư xây dựng (Hướng dẫn chi tiết Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP).

lập dự toán công trình xây dựng

– Trình tự thi công công trình và lập ra đề cương dự toán – danh mục công việc cần thực hiện.

– Tìm kiếm các thông tin, số liệu về giá vật liệu, giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công.

– Nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế, bản vẽ thiết kế biện pháp thi công.

– Tra các định mức tỷ lệ để tính tổng hợp chi phí ra giá trị dự toán chi phí xây dựng.

– Phân biệt được dự toán chi phí xây dựng và dự toán công trình.

– Biết được cách sử dụng phầm mềm dự toán, phần mềm Auto Cad để phục vụ công tác bóc tách và đọc bản vẽ, lâp dự toán.

– Liệt kê danh mục công việc – ghi đơn vị tính của công việc theo định mức.

– Cách đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.

– Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

– Tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình hoặc lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình.

– Cách đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng theo trình tự, đơn giản, dễ hiểu.

– Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường của công trình.

– Tổ chức và thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình.

– Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

– Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, hợp đồng xây dựng.

– Quản lý hệ thống thông tin công trình; thu thập và cung cấp thông tin dữ liệu phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Phần chi tiết

– Tiến hành bóc tách khối lượng: trên cơ sở bản vẽ thiết kế, danh mục công việc và đơn vị tính.

– Cập nhật các bảng giá ca máy thiết bị thi công của tỉnh, thành phố (lập theo mặt bằng giá tại thời điểm lập dự toán).

– Xác định, cập nhật giá gói thầu xây dựng.

– Nhập các số liệu giá vật liệu, nhân công, ca máy vào bảng tổng hợp vật tư để link sang tính đơn giá cho công việc.

– Xác định đơn giá và định mức lập dự toán công trình xây dựng.

– Xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí xây dựng.

– Xác định khối lượng của từng phần công việc theo bản vẽ thiết kế công trình.

– Cách lấy cũng như phân bổ chi phí (nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung, chi phí liên quan khác..) phù hợp theo từng giai đoạn hoàn thành của công trình.

 • Phân tích nguyên vật liệu cho cả công trình, và theo từng giai đoạn nghiệm thu.

 • Phân tích chi phí nhân công, chi phí chung cho vào từng giai đoạn thi công.lập dự toán công trình xây dựng

– Hệ số chi phí xây lắp khác nhau cho mỗi loại công trình như CT thuỷ lợi, CT giao thông, CT dân dụng, CT phục hồi di tích,…

– Giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị (lập dự toán công trình xây dựng).

– Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng, thực hiện khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng.

– Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có), báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (nếu có), báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

– Lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

– Lập, thẩm tra định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng công trình.

– Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

– Kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình.

– Kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, toàn bộ công trình và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo yêu cầu.

– Kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, toàn bộ công trình (nếu có).

– Kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư (nếu có).

– Bóc khối lượng, vật tư công trình để kiểm soát đầu vào, đầu ra của công trình.

– Cách lập mới hoặc điều chỉnh định mức xây dựng của công trình.

– Cách lập, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng.

– Giám sát công tác khảo sát xây dựng (lập dự toán công trình xây dựng).

– Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình (trường hợp thuê tư vấn).

– Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng.

– Lập và quản lý hồ sơ chất lượng, hồ sơ hoàn công.

– Thẩm tra an toàn giao thông.

– Thanh quyết toán khối lượng công trình.

– Quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình sau khi hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

– Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

– Nghiệm thu, bàn giao công trình.

– Cách sắp xếp hoàn thiện hồ sơ công trình.

Về kê khai quyết toán thuế TNDN, TNCN

Kế toán Việt Hưng tự hào là địa chỉ duy nhất dạy chuyên sâu chi tiết từng nghiệp vụ kế toán xây dựng 80% kế toán trưởng gia sư dạy học online 1 mình bạn xuyên suốt CAM KẾT 100% ĐẦU RA, đặc quyền học viên được hỗ trợ tư vấn trọn đời phát sinh doanh nghiệp nơi HV làm việc sau này.

THAM KHẢO:

Khóa học kế toán tổng hợp Sản xuất – Xây dựng

Khoá học thực hành Thi công – Quản lý công trình xây dựng

Hình thức học

,

Doanh nghiệp

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Huỳnh Tấn Đạt
Huỳnh Tấn Đạt
Bình chọn :
     

có hình thức tự học video không

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng

Chào bạn, bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn về khóa học nhé

Học thử miễn phí trên Giáo trình kế toán online của Kế Toán Việt Hưng tại link này:

Học viên đánh giá

Lợi ích của khóa học

♦ Hiểu rõ kết cấu – quá trình thi công của một công trình chi tiết

♦ Nắm bắt chi tiết mọi chi phí tồnxác định giá trị của 1 công trình dự án

♦ Biết cách xác định các đơn giá thiết lập định mức lập dự toán thành thạo

♦ Thuận tiện cho việc tự lựa chọn các phương án thiết kế xây dựng dễ dàng hơn

Hoàn thiện các loại báo cáo liên quan quá trình kiểm tra, giám sát, kiểm định,…công trình

♦ Tự mình xử lý tốt các tình huống phát sinh trong quá trình lập dự toán

♦ Cơ sở ký kết hợp đồng – kiểm soát chi phí để thanh toán cho hợp đồng xây dựng

Bí quyết điều chỉnh số liệu hợp lý thuận lợi cho việc đấu thầu được phê duyệt

♦ Đúc kết những kỹ năng & kinh nghiệm thực tế sau khi hoàn thành khoá học thực tế

Giảng viên tiêu biểu

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Huỳnh Tấn Đạt
Huỳnh Tấn Đạt
Bình chọn :
     

có hình thức tự học video không

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng

Chào bạn, bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn về khóa học nhé

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...