Khóa học kế toán sản xuất – dịch vụ lắp đặt công ty trạm trộn bê tông

Hotline 1: 0988.680.223 - Hotline 2: 0912.929.959 

Lớp học có giáo viên
5.800.000
TỰ HỌC + Hỗ trợ 24/7
2.550.000

KHUYẾN MẠI
 • Phần mềm hóa đơn điện tử ViVoice
 • Phần mềm kế toán quản trị ViMac
 • Học thử miễn phí
 • Đăng ký 01 khóa học tặng kèm 01 khóa miễn phí
 • Giảm 10% khi đăng ký từ 02 khóa (cùng hình thức học) 
 • Tặng phần mềm kế toán Misa Enterprise
 • Trắc nghiệm, kiểm tra kiến thức kế toán miễn phí
 • Tặng bộ giáo trình kế toán Online đầy đủ Video, Tài liệu
 • Hỗ trợ tìm việc làm
CAM KẾT
 • Học xong chắc chắn sẽ thành thạo nghề
 • Không giới hạn số buổi - thời gian học
 • Giải đáp, hỗ trợ miễn phí trọn đời
 • Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm thực chiến
 • Được đổi giáo viên, giờ học, khóa học
 • Giáo trình chứng từ sống, cập nhật mới nhất
 • Chất lượng hàng đầu, không đâu bằng được

 

Lớp học có giáo viên
5.800.000
TỰ HỌC + Hỗ trợ 24/7
2.550.000

Hotline: 0988.680.223  -  0912.929.959

Công ty trạm trộn bê tông tươi | Đây là một loại hình của doanh nghiệp sản xuất. Với kinh nghiệm làm dịch vụ nhiều về loại hình này nhận thấy đối với lĩnh vực này cần có thêm 1 số điểm khác hơn so với các loại hình sản xuất thông thường. Vì vậy căn cứ trên hồ sơ kế toán thực tế đối với loại hình này, Kế toán Việt Hưng xây dựng nội dung giáo trình cụ thể cho học viên trải nghiệm giờ học như đi làm cùng tham gia ngay hôm nay.

1. Hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ kế toán sản xuất – dịch vụ lắp đặt công ty trạm trộn bê tông

– Tạo và quản lý danh sách nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, danh mục kho, vật tư, hàng hóa

– Cập nhập, quản lý chi tiết công nợ phải thu của khách hàng, công nợ phải trả nhà cung cấp

– Cập nhập báo cáo tồn kho hàng hóa, nguyên vật liệu đầu kỳ

– Tạo và cập nhập danh sách thành phẩm tồn kho đầu kỳ/ đối tượng tập hợp chi phí dở dang đầu kỳ

– Theo dõi, cập nhật bảng phân bổ CCDC/khấu hao TSCĐ đầu kỳ sản xuất bê tông tươi

– Cập nhật các tài khoản trên cân đối tài khoản của năm cũ chuyển sang đầu năm hạch toán sản xuất bê tông tươi

– (Giải thích) các chỉ số trên số dư cuối năm cần lưu ý khi làm ở công ty sản xuất. Ý nghĩa của các tài khoản trên CĐTK so với các báo cáo liên quan.

– Nhập chi tiết các báo cáo: Như báo cáo phân bổ công cụ dụng cụ chi tiết cho các bộ phận: Quản lý, sản xuất bê tông tươi.

Hướng dẫn tạo các mã thành phẩm theo ký hiệu riêng , xây dựng định mức nguyên vật liệu theo mã sản phẩm đã thiết lập.

công ty trạm trộn bê tông 3
Xử lý số dư đầu kỳ kế toán sản xuất – dịch vụ lắp đặt công ty trạm trộn bê tông

– Hướng dẫn theo dõi công nợ phải thu , phải trả – Giải thích mối quan hệ ý nghĩa số dư công nợ

– Cập nhật hệ thống tài khoản lên phần mềm kế toán MISA/FAST (Theo sự lựa chọn của học viên)

2. Các nghiệp vụ kinh tế trong kỳ kế toán sản xuất – dịch vụ lắp đặt công ty trạm trộn bê tông

PHẦN 1. Về nguyên vật liệu đối với bê tông tươi

Nguyên vật liệu của bê tông tươi là: Cát vàng, xi măng, đá, phụ gia. Căn cứ những vật tư chính để hướng dẫn học viên:

– Hướng dẫn tạo mã Nguyên vật liệu đúng vì khi tạo mã NVL đúng thì các bước tiếp theo sẽ đúng

– Nhập mua nguyên vật liệu qua kho: Trong trường hợp hàng về trước hóa đơn về sau (Mục đích xử lý âm kho – Về hạch toán và về mặt hồ sơ)

– Hướng dẫn lập lệnh sản xuất, xuất kho NVL theo lệnh (Theo thông từ 133 và 200)

– Hướng dẫn xuất nguyên vật liệu theo lệnh, Kiểm soát định khoản

– Hướng dẫn lập các mẫu mua NVL không có hóa đơn, hồ sơ chứng minh được nguồn gốc NVL.

– Hợp đồng nguyên tắc, bảng kê, chứng từ liên quan trong khâu xử lý nguyên vật liệu

PHẦN 2. Về Công cụ dụng cụ, chi phí trả trước 

– Phân loại công cụ dụng cụ, CCDC cho mảng sản xuất, CCDC cho quản lý

– Hướng dẫn hồ sơ, hạch toán chi phí trả trước (Chi phí bến bãi)

– Hạch toán, ghi tăng CCDC , phân bổ CCDC cho mảng nào (Quản lý, sản xuất) Tỷ lệ phân  bổ ra sao, cơ sở phân bổ chi phí phân bổ công cụ dụng cụ dựa vào tiêu thức nào hợp lý cho công ty sản xuất bê tông tươi.

PHẦN 3. Về Tài sản cố định 

– Phân loại tài sản cố định, TSCĐ cho mảng sản xuất, TSCĐ cho quản lý

– Hạch toán, ghi tăng TSCĐ, phân bổ TSCĐ cho mảng nào (Quản lý, sản xuất) Tỷ lệ phân  bổ ra sao, cơ sở khấu hao TSCĐ dựa vào tiêu thức nào hợp lý cho công ty sản xuất.

– Cơ sở trích khấu hao TSCĐ

– Hồ sơ thanh lý TSCĐ, thủ tục thanh lý TSCĐ, cơ sở pháp lý.

PHẦN 4. Về Định mức sản xuất thành phẩm bê tông tươi 

– Phân biệt những loại hình doanh nghiệp sản xuất bắt buộc có định mức và những loại hình sản xuất áp dụng không lập định mức khi tính giá thành

– Hướng dẫn lập định mức cho các sản phẩm bê tông tươi: Bê tông thương phẩm các mác M100, M150, M200…

công ty trạm trộn bê tông 4
Các phát sinh trong kỳ kế toán sản xuất – dịch vụ lắp đặt công ty trạm trộn bê tông

– Hướng dẫn lập lệnh sản xuất theo định mức đã thiết lập

– Hướng dẫn xuất và nhập kho theo lệnh đã lập.

PHẦN 5. Về Kho 

– Lập báo cáo kho hàng hóa, đối chiếu kho hàng hóa so với báo cáo tài chính.

– Theo dõi báo cáo kho theo nhóm, loại, theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, theo quy cách, tính chất…

– Theo dõi báo cáo kho thành phẩm, đối chiếu kho thành phẩm so với báo cáo tài chính.

PHẦN 6. Về Tiền lương & Bảo hiểm xã hội

– Lập tỷ lệ trích lương, các khoản trích bảo hiểm xã hội

– Lập bảng lương, các công thức lập nhanh bảng lương trong excel. Hướng dận hạch toán lương theo bộ phận

– Lập các hợp đồng lao động theo phương pháp theo dõi nhanh và khoa học

– Hạch toán phân bổ tiền lương cho từng bộ phận liên quan trong công ty sản xuất bê tông tươi.

– Hạch toán tiền BHXH trích theo từng bộ phận theo lương.

– Cân đối Các chỉ tiêu liên quan hạch toán BHXH so với thông báo của BHXH

– Cân đối tiền lương so với báo cáo quyết toán thuế TNCN, so với Tờ khai thuế TNCN hàng tháng, quý.

PHẦN 7. Về Giá thành trong công ty trạm trộn bê tông tươi

Đây là nội dung khá quan trọng trong quá trình làm kế toán doanh nghiệp sản xuất này, nó là sự kết hợp cuối cùng khi bạn đã hoàn thành các bước trên.

 • Lập, xóa quy trình tính giá thành theo tháng

 • Tập hợp chi phí trưc tiếp (giải thích)

 • Phân bổ chi phí chung cho các sản phẩm

 • Đánh giá chi phí dở dang theo các tiêu thức khác nhau, giải thích

 • Tính giá thành các sản phẩm  bê tông tươi (đối chiếu giá thành, rà soát lỗi sai sót sữa lỗi)

 • Đối chiếu so sánh doanh thu / giá vốn từng sản phẩm bê tông tươi.

PHẦN 8. Về các loại thuế trong công ty trạm trộn bê tông tươi

–  Hạch toán giấy nộp tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài

–  Hướng dẫn hạch toán nộp các loại thuế, nộp phạt chậm nộp – nộp phạt thuế sau kỳ thanh quyết toán thuế

Thuế GTGT 

– Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm đẩy sang HTKK. Cách thiết lập các thông số thuế trên phần mềm. Cách kiểm tra đối chiếu chỉ tiêu thuế trên phần mềm MISA trước khi lập tờ khai thuế đúng. Cách soát lỗi sai sót sửa lỗi sai.

– Cách khấu trừ thuế GTGT theo tháng, quý.

– Hướng dẫn các tình huống điều chỉnh sai sót của các tờ khai trong quá khứ và cách điều chỉnh cho đúng. Giải quyết các lỗi sai trong kê khai.

Thuế TNDN

– Cách lập tờ khai thuế TNDN cuối năm / Cách đưa ra tờ khai HTKK điền thêm các chỉ tiêu cần thiết

– Hướng dẫn thêm các phụ lục miễn giảm thuế trong các trường  hợp đặc biệt

– Hướng dẫn điều chỉnh tờ khai Thuế TNDN cho việc lập lại BCTC (trường hợp lập lại BCTC thì cần phải lập tờ khai điều chỉnh thuế TNDN)

Về thuế TNCN

– Hướng dẫn đăng ký MST cá nhân

– Hướng dẫn làm các thủ tục giảm trừ gia cảnh

– Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý

– Lập Quyết toán  thuế TNCN cuối năm – Kèm bộ BCTC

3. Hoàn thiện số sách, báo cáo tài chính công ty trạm trộn bê tông tươi

công ty trạm trộn bê tông 5
Báo cáo cuối kỳ kế toán sản xuất – dịch vụ lắp đặt công ty trạm trộn bê tông

3.1 Lập Báo cáo tài chính sản xuất bê tông tươi

– Lập bộ báo cáo tài chính đầy đủ

– Hướng dẫn ý nghĩa của các chỉ tiêu trên cân đối tài khoản lên báo cáo tài chính

– Hướng dẫn lập Quyết toán thuế TNDN năm

– Hướng dẫn lập QT thuế TNCN năm

– Hướng dẫn nộp thuế online, các báo cáo tài chính năm

3.2 In sổ sách kế toán sản xuất bê tông tươi

Sổ sách là bước cuối cùng trong khóa học này để các bạn in và lưu trữ chứng từ hồ sơ kế toán một cách cần và khoa học:

– Hướng dẫn cách đánh lại số chứng từ trước khi in sổ sách

– Hướng dẫn in nhanh theo lô các loại chứng từ như: Thu – Chi – Nhập – Xuất

– Hướng dẫn in các loại sổ như: Sổ cái; sổ chi tiết, các báo cáo chi tiết

– Hướng dẫn cách sắp xếp hồ sơ sổ sách một cách khoa học

– Hướng dẫn các kinh nghiệm cần chuẩn bị để cơ quan thuế xuống quyết toán đối với loại hình doanh nghiệp này.

Bê tông là vật liệu không thể thiếu trong công trình xây dựng nhưng sản phẩm bê tông tốt, bê tông chất lượng và được sản xuất ra sao? Cùng Kế toán Việt Hưng học làm thực tế với 100% giáo viên kế toán trưởng trực tiếp dạy bạn 1 kèm 1 CAM KẾT ĐẦU RA thành thạo nghiệp vụ chuẩn kế toán sản xuất bê tông tươi!

THAM KHẢO:

Khóa học kế toán tổng hợp Sản xuất Bê tông tươi Nâng Cao

Khóa học thực hành kế toán Sản xuất Gạch không nung

Hình thức học

,

Doanh nghiệp

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hoàng Thị Thúy
Hoàng Thị Thúy
Bình chọn :
     

thời gian học vào những buổi nào ạ

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Hoàng Thị Thúy

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được hỗ trợ setup khóa học nha

Hà Thu
Hà Thu
Bình chọn :
     

tư vấn cho mình khóa này

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Hà Thu

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được hỗ trợ setup khóa học nha

Nguyễn Tiến Thành
Nguyễn Tiến Thành
Bình chọn :
     

giáo trình học được lâu không ạ

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng

Chào bạn, giáo trình học học trọn đời nha. Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được hỗ trợ setup khóa học nha

Học thử miễn phí trên Giáo trình kế toán online của Kế Toán Việt Hưng tại link này:

https://ketoanviethung.com/course/view.php?id=316

Học viên đánh giá

Lợi ích của khóa học

♦ Hiểu sâu hơn về công việc của một kế toán công ty sản xuất bê tông tươi

♦ Thành thạo mọi nghiệp vụ định khoản hạch toán chi tiết các tài khoản kế toán

♦ Thành thạo định mức NVL tính giá thành – lập BCTC công ty sản xuất BTT

♦ Hoàn tất mọi báo cáo liên quan – va chạm xử lý tình huống thực tế công ty 

♦ Tự mình hoàn thiện sổ sách công ty sản xuất BTT nhanh và chính xác nhất

♦ Thông thạo tự tin quyết toán với cơ quan thuế – điều mọi kế toán e ngại bị bắt lỗi bị phạt

♦ Thành thạo Báo cáo vay vốn ngân hàng – chỉ tiêu có lợi để đáp ứng được hồ sơ vay vốn

♦ Nhanh chóng ứng tuyển & tìm kiếm được 1 công việccơ hội thăng tiến trong công việc

♦ Hiểu rõ hồ sơ sổ sách tiếp nhận bàn giao công việc với kế toán cũ công ty sản xuất BTT

♦ Đúc kết những kỹ năng & kinh nghiệm thực tế sau khi hoàn thành khoá học thực tế 

Giảng viên tiêu biểu

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hoàng Thị Thúy
Hoàng Thị Thúy
Bình chọn :
     

thời gian học vào những buổi nào ạ

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Hoàng Thị Thúy

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được hỗ trợ setup khóa học nha

Hà Thu
Hà Thu
Bình chọn :
     

tư vấn cho mình khóa này

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Hà Thu

Chào bạn, Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được hỗ trợ setup khóa học nha

Nguyễn Tiến Thành
Nguyễn Tiến Thành
Bình chọn :
     

giáo trình học được lâu không ạ

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng

Chào bạn, giáo trình học học trọn đời nha. Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được hỗ trợ setup khóa học nha

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...