HV. Nguyễn Thị Ái Liên

Đã hoàn thành công Khóa học Kế toán Sản xuất lắp ráp Online
MÌNH RẤT HÀI LÒNG VỚI CÁCH LV CỦA C LAM C ẤY RẤT NHIỆT TÌNH BẤT KỂ THỜI GIAN SỚM MUỘN

HỌC VIÊN – NGUYỄN THỊ ÁI LIÊN

 _Lào Cai_

🎊 Đã hoàn thành Khóa học  Kế toán Sản xuất lắp ráp Online 🎊 

🌟 🌟 🌟 🌟

Sunday, April 26, 2020

Dear Ms. CAO LAM,

MÌNH RẤT HÀI LÒNG VỚI CÁCH LV CỦA C LAM

C ẤY RẤT NHIỆT TÌNH BẤT KỂ THỜI GIAN SỚM MUỘN

3 3

Xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng,

Ái Liên

————————————

🎉🎉 Kế toán Việt Hưng vui mừng khi đã thực hiện thành công sứ mệnh chia sẻ những kiến thức chuyên môn sâu thực tế và tạo cơ hội cho học viên được thực hành ngay tại lớp.
**************

 KẾ NÂNG CẤP NGHIỆP VỤ RÁP MẢNH GHÉP KHÓ CÒN THIẾU
(https://ketoanviethung.vn/sp/khoa-hoc-thuc-hanh-ke-toan-san-xuat-lap-rap)
🛵 Nhập số dư đầu kỳ: CCDC/TSCĐ, hàng tồn kho,…
🚙 Đối chiếu giá thành so với BCTC/công nợ/khấu hao TSCĐ…
🛵 Trích khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC vào giá thành của sản phẩm lắp ráp theo một số tiêu thức nhất định
🚙 Lập thành phẩm lắp ráp/ bảng lương và hạch toán các nghiệp vụ lương
🛵 Hạch toán mua NVL, mua hàng hóa về nhập kho phục vụ cho quá trình lắp ráp
🚙 Hướng dẫn lập Quyết toán thuế TNDN cuối năm
🛵Tạo và lập báo cáo tài chính
🚙 Sắp xếp, in ấn sổ sách KT
=====
🛤 Giải quyết tính phức tạp trong công tác quản lý tài chính kế toán đặc thù mô hình doanh nghiệp lắp ráp – Kế hoàn hảo đến bước cuối cùng
💥MỪNG LỄ 30/4 – 1/5:
🎲 Giảm 10%học phí + PHẦM MỀM KẾ TOÁN trọn đời + 🎁 Khoá Tự học bất kỳ
☎️ ÀLô 💎 098.868.0223 – 💎 0982.929.939 (Za-lô)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.