Nghỉ việc có được ủy quyền quyết toán thay thuế TNCN không?

Uỷ quyền quyết toán thay – Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là một trong những công việc bắt buộc, cần thiết đối với người lao động. Khi thực hiện việc này, cá nhân cần phải tiến hành kê khai số Thuế theo năm, trong đó gồm có thuế phải nộp thêm, hoàn trả số Thuế nộp thừa, bù trừ Thuế với kỳ tài chính tiếp theo. Có rất nhiều bạn thắc mắc không biết nghỉ việc có được ủy quyền quyết toán Thuế thu nhập cá nhân hay không? Muốn trả lời được câu hỏi này xin mời các bạn theo dõi bài viết của Trung tâm đào tạo kế toán Việt Hưng để biết rõ về quy định này.

1. Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc cá nhân cần phải tiến hành kê khai Thuế trong năm tài chính tính thuế về những vấn đề liên quan đến số thuế phải nộp thêm, hoàn trả Thuế đã nộp thừa, bù trừ số Thuế cho các kỳ tính Thuế tiếp theo. Nếu như không thực hiện đầy đủ đúng theo nghĩa vụ của nhà nước ban hành, cá nhân đó có thể sẽ gặp phải tình trạng vướng mắc:

– Đối với những cá nhân không thực hiện nộp thêm thuế, không thực hiện việc kê khai Thuế đúng theo thời hạn đã được nhà nước ban hành sẽ bị xử phạt hành chính nếu như Cơ quan Thuế phát hiện.

– Đối với cá nhân nộp thừa hay không thực hiện kê khai Thuế đúng theo thời hạn sẽ không được hoàn trả số thuế nộp thừa, và cũng không được áp dụng bất kỳ chế độ bù trừ nào vào kỳ khai Thuế tiếp.

ủy quyền quyết toán thuế tncn 2
Mẫu ủy quyền quyết toán thay thế TNCN

> Mẫu ủy quyền quyết toán thay thế TNCN: TẢI VỀ

2. Quy định về đối tượng thực hiện quyết toán Thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 6 điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ – CP quy định việc quyết toán thuế thu hập cá nhân.

Những đối tượng cần phải thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

– Tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền lương: sẽ thực hiện việc quyết toán thuế thay cho cá nhân đã ủy quyền mà không hề phân biệt có phát sinh về việc khấu trừ Thuế hay không

– Uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhâ: người lao động ký thợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại tổ chức, đơn vị đang làm việc vào thời điểm thực hiện vấn đề quyết toán Thuế, với trường hợp đã thực hiện áp dụng cho cả đối tượng có mức thu nhập vãng lai nhưng không quá 10 triệu đồng ở địa phương khác, đã được khấu trừ tổng 10% Thuế thu nhập cá nhân nếu như không có yêu cầu quyết toán cho phần thu nhập này.

– Cá nhân trực tiếp thực hiện quyết toán thuế đối với CQT gồm những đối tượng:

  • Có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn, số thuế phải nộp.

  • Bù trừ vào kỳ kê khai Thuế tiếp theo trừ những trường hợp: số thuế phải nộp khi đã quyết toán từng năm đạt dưới 50.000 đồng trở xuống; số thuế phải nộp nhỏ hơn tổng thuế đã tạo lập, không yêu cầu về việc hoàn thuế, bù trừ ở kỳ tiếp theo,….

  • Hiện sinh sống tại Việt Nam dưới 183 ngày tính ở năm dương lịch đầu tiên, từ 183 ngày trở lên tính liên tục 12 tháng kể từ ngày có mặt tại Việt Nam.

  • Người nước ngoài đã hết thời hạn hợp đồng tại Việt Nam quyết toán thuế trước khi thực hiện xuất cảnh,…

3. Các đối tượng không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Quy định về các đối tượng KHÔNG CẦN phải quyết toán Thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

ủy quyền quyết toán thay 5
Các đối tượng không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

4. Cá nhân đã nghỉ việc có được ủy quyền quyết toán thay thuế TNCN không?

Người lao động đã nghỉ việc ngay tại thời điểm quyết toán thuế sẽ không thuộc diện được ủy quyền cho tổ chức, đơn vị đã chi trả thu nhập quyết toán Thuế thay. Và đối với tổ chức, đơn vị chi trả thu nhập phải cung cấp các chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân để cá nhân đó tự đi quyết toán thuế thay.

Theo Tiết d.2 Điểm d Khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ – CP ban hành cá nhân cư trú có nguồn thu nhập từ tiền công, tiền lương ủy quyền quyết toán Thuế thu nhập cá nhân cho đơn vị, tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập ở các trường hợp:

– Cá nhân có nguồn thu nhập từ tiền công, tiền lương đã ký kết hợp đồng lao động 3 tháng trở lên ngay tại nơi làm việc tại thời điểm đơn vị, tổ chức cá nhân chi trả thu nhập thực hiện quyết toán Thuế và cũng tính cả trường hợp người lao động không làm đủ 12 tháng/ năm. Với trường hợp người lao động được điều chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác theo quy định ngay tại điểm d.1 khoản 6 thì cá nhân cũng sẽ được ủy quyền quyết toán Thuế thu nhập cá nhân đối với đơn vị mới

Ví dụ: Năm 20XX Anh Nguyễn Văn A đã ký kết hợp đồng lao động 12 tháng với công ty TNHH MIV nhưng vào tháng 5/ 2022 Công ty TNHH MIV điều chuyển anh A sang đơn vị Công ty KLI làm việc

Þ Đối với trường hợp này, hợp đồng lao động của anh A vẫn còn hiệu lực tại công ty cũ nhưng hiện được điều chuyển sang KLI làm việc, KLI chi trả thu nhập nên anh A sẽ được ủy quyền quyết toán Thuế thu nhập cá nhân của mình với đơn vị Công ty KLI

– Cá nhân có nguồn thu nhập tiền công, tiền lương có ký kết hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại nơi thực tế đang làm việc vào thời điểm tổ chức, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm chi trả thu nhập quyết toán Thuế ( kể cả trường hợp chưa làm việc đủ 12 tháng/ năm); đồng thời có nguồn thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân tháng/ năm không vượt quá 10 triệu đồng, đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đúng với tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu về quyết toán Thuế đối với nguồn thu nhập này

@ketoanviethung

Quy trình ủy quyền quyết toán thuế TNCN #ketoanviethung #ketoan #quyettoanthue #quyettoancuoinam #quytrinh #uyquyen #quyettoanthuetncn #ketoankiemtoan #ketoantonghop #ketoanthue #ketoantruong #kienthucketoan #ketoanthucte #hocketoanonline #thuetncn

♬ In Love With You – BLVKSHP

Ví dụ: Năm 20XX Anh Nguyễn Văn A ký kết hợp đồng lao động 12 tháng với công ty B mức lương 18 triệu đồng/ tháng. Ngoài ra, anh A còn có nguồn thu nhập vãng lai đối với công ty C với mức lương 7 triệu đồng/ tháng ( có số tiền nhỏ hơn 10 triệu đồng tháng)

Đối với trường hợp này anh Nguyễn Văn A nếu như không có yêu cầu về quyết toán thuế với nguồn thu nhập vãng lai 7 triệu nêu trên thì anh A được ủy quyền quyết toán Thuế cho công ty B năm 2022. Và công ty B cũng chỉ quyết toán Thuế cho anh A đối với nguồn thu nhập chính từ công ty B trả cho anh A

Nếu như anh A có nhu cầu thực hiện quyết toán Thuế đối với 2 phần thu nhập cả Công ty B và thu nhập vãng lai. Thì anh A phải tự mình đi quyết toán Thuế với Cơ quan quản lý Thuế Công ty B

Như vậy: cho dù thuộc vào trường hợp nào thì ngay tại thời điểm ủy quyền quyết toán Thuế, cá nhân cũng phải đang làm việc tại đơn vị đó, nếu không sẽ không được ủy quyền quyết toán Thuế

5. Cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân với người đã nghỉ việc

Theo điểm a Khoản 1.1 Tiết mục 1 Mục IV Công văn 883/TCT – DNNCN năm 2022 ban hành về hồ sơ quyết toán Thuế thu nhập cá nhân dành cho người lao động đã nghỉ việc sẽ bao gồm:

– Tờ khai quyết toán Thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/QTT – TNCN ban hành kèm thông tư 80/2021/TT – BTC

– Phụ lục bảng kê về giảm trừ gia cảnh với người phụ thuộc theo mẫu số 02 – 1/BK – QTT – TNCN ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT – BTC

– Bản sao những chứng từ chứng minh về số thuế đã khấu trừ, tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp tại nước ngoài (nếu có)

+ Với trường hợp tổ chức chi trả thu nhập nhưng không cấp chứng từ khấu từ Thuế cho người lao động vì đã chấm dứt hoạt động làm việc, Cơ quan Thuế sẽ dựa vào cơ sở dữ liệu ngành thuế để có thể xem xét, xử lý hồ sơ quyết toán Thuế cá nhân mà không bắt buộc có chứng từ khấu trừ Thuế

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập cho người lao động sử dụng chứng từ khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân điện tử người nộp Thuế cần sử dụng bản giấy tự in chuyển đổi từ các chứng từ khấu thuế thu nhập cá nhân điện tử do đơn vị, tổ chức, cá nhân nơi chi trả nguồn thu nhập gửi cho người nộp thuế

– Bản sao giấy chứng nhận về việc khấu trừ thuế (ghi thật đầy đủ, chi tiết số thuế đã nộp theo tờ khai thuế thu nhập nào) do đơn vị, tổ chức chi trả thu nhập cấp/ bản sao chứng từ của ngân hàng về số Thuế đã nộp tại nước ngoài, và có xác nhận của người nộp thuế theo đúng quy định của Luật pháp nước ngoài.

– Những tài liệu chứng minh số tiền đã chi trả của tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm trả thu nhập tại nước ngoài. Với trường hợp cá nhân nhận nguồn thu nhập từ tổ chức quốc tế, Lãnh sự quán, Đại sứ quán và nhận nguồn thu nhập từ nước ngoài

– Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán thuế cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA ĐẶT CÂU HỎI để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại Group CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

ủy quyền quyết toán thay thế tncn 3
Hỏi đáp ủy quyền quyết toán thay thế TNCN

Bài viết của Trung tâm đào tạo kế toán Việt Hưng đã giúp các bạn giải đáp được thắc mắc nghỉ việc có được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân hay không? Người lao động và đơn vị, tổ chức chi trả thu nhập cần phải lưu ý về trường hợp ủy quyền để có thể thực hiện đúng thủ tục, trình tự, nộp thuế đúng thời gian quy định.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận