Tải mẫu quyết định tăng lương 2020 mới nhất | Kế toán Việt Hưng

Mẫu quyết định tăng lương 2020 | Đây là mẫu dùng cho chủ doanh nghiệp ban hành quyết định tăng lương cho người lao động, nhằm phù hơp với quy định về tiền lương của Bộ Luật lao động. Đồng thời phù hợp với chế độ lương, thưởng, đối ngộ của doanh nghiệp đối với nhân viên – cùng Kế toán Việt Hưng tham khảo bài viết ngay sau đây.

mẫu quyết định tăng lương
Tải mẫu quyết định tăng lương 2020 mới nhất | Kế toán Việt Hưng

Bên cạnh đó tùy vào tính chất công việc. Tùy vào loại hình doanh nghiệp mà các bạn có thể thay đổi linh hoạt mẫu để phù hợp cho công ty mình.

1. Tăng lương cơ bản năm 2020

ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP

VÙNG I 4,42 triệu đồng/tháng Tăng 240.000 đồng/tháng
VÙNG II 3,92 triệu đồng/tháng Tăng 210.000 đồng/tháng
VÙNG III 3,43 triệu đồng/tháng Tăng 180.000 đồng/tháng
VÙNG IV 3,07 triệu đồng/tháng Tăng 150.000 đồng/tháng

ĐỐI VỚI CÁC CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC

Lương cơ bản = Mức lương cơ sở x Hệ số lương

Trong đó:

-> Hệ số lương: Phụ thuộc vào từng chức vụ, ngành nghề, lĩnh vực

Từ 01/01/2020 – 30/6/2020 Mức 1.490.000 đồng/tháng (theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP)
Từ 01/7/2020 – 31/12/2020 Mức 1.600.000 đồng/tháng (theo Nghị quyết số 86/2019/QH14)

2. Mẫu quyết định tăng lương 2020

CÔNG TY KẾ TOÁN VIỆT HƯNG

Số: 08/20XX-QĐ-TL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 20XX

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Về việc tăng lương cho Nhân viên

TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty Kế toán Việt Hưng

–  Căn cứ Giấy chứng ĐKKD số 0106145319 ngày 08 tháng 04 năm 2013 về việc thành lập công ty Kế toán Việt Hưng

–  Căn cứ Điều lệ Công ty Kế toán Việt Hưng;

–  Căn cứ hợp đồng lao động số 20/HĐLĐ-20XX, ngày 10 tháng 03 năm 20XX;

–  Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà Nguyễn Hoàng Nam đối với sự phát triển của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Kể từ ngày 10 tháng 03 năm 20xx, mức lương chính thức của Ông/Bà Nguyễn Hoàng Nam sẽ là: 10.000.000 (Bằng chữ: Mười triệu đồng).

Điều 2:  Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà Nguyễn Hoàng Nam căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:                                                                   

 • Tổng Giám đốc                                                   
 • Như Điều 2
 • Lưu HS, HC

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu)

 

TẢI VỀ :Mẫu Quyết định tăng lương cơ bản mới nhất

3. Mẫu quyết định điều chỉnh tăng lương cơ bản 2020

CÔNG TY KẾ TOÁN VIỆT HƯNG

Số: 08/20XX-QĐ-TL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————–

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 20XX

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Về việc điều chỉnh lương cho Nhân viên

TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty Kế toán Việt Hưng

–  Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKKD số 0106145319 ngày 08 tháng 04 năm 2013 về việc thành lập công ty Kế toán Việt Hưng

–  Căn cứ Điều lệ Công ty Kế toán Việt Hưng;

–  Căn cứ hợp đồng lao động số 20/HĐLĐ-20XX, ngày 10 tháng 03 năm 20XX;

–  Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà Đỗ Trà My đối với sự phát triển của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Kể từ ngày 20 tháng 03 năm 20xx, điều chỉnh mức lương của Ông/Bà Đỗ Trà My  sẽ là: 20.000.000 (Bằng chữ: Hai triệu đồng).

Điều 2:  Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà Đỗ Trà My căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:                                                                   

 • Tổng Giám đốc                                                   
 • Như Điều 2
 • Lưu HS, HC

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu)

TẢI VỀ :Mẫu Quyết định tăng lương cơ bản mới nhất

Mức lương kế toán 2020

Điều 3. Các chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

 1. Chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành kế toán, bao gồm:
a) Kế toán viên cao cấp Mã số ngạch: 06.029
b) Kế toán viên chính Mã số ngạch: 06.030
c) Kế toán viên Mã số ngạch: 06.031
d) Kế toán viên trung cấp Mã số ngạch: 06.032

 

 1. Chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành thuế, bao gồm:
a) Kiểm tra viên cao cấp thuế Mã số ngạch: 06.036
b) Kiểm tra viên chính thuế Mã số ngạch: 06.037
c) Kiểm tra viên thuế Mã số ngạch: 06.038
d) Kiểm tra viên trung cấp thuế Mã số ngạch: 06.039
đ) Nhân viên thuế Mã số ngạch: 06.040

 

 1. Chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành hải quan, bao gồm:
a) Kiểm tra viên cao cấp hải quan Mã số ngạch: 08.049
b) Kiểm tra viên chính hải quan Mã số ngạch: 08.050
c) Kiểm tra viên hải quan Mã số ngạch: 08.051
d) Kiểm tra viên trung cấp hải quan Mã số ngạch: 08.052
đ) Nhân viên hải quan Mã số ngạch: 08.053

 

 1. Chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành dự trữ quốc gia, bao gồm:
a) Kỹ thuật viên bảo quản chính Mã số ngạch: 19.220
b) Kỹ thuật viên bảo quản Mã số ngạch: 19.221
c) Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp Mã số ngạch: 19.222
d) Thủ kho bảo quản Mã số ngạch: 19.223
đ) Nhân viên bảo vệ kho dự trữ Mã số ngạch: 19.224

(Theo Thông tư số 77 năm 2019)

⇒ Lương kế toán 2020: Kế toán viên cao nhất đến 12,08 triệu đồng/tháng

Còn Kế toán viên cao cấp được xếp lương theo công chức loại A3, nhóm 2; Có hệ số lương từ 5,75 – 7,55 và trong năm 2020 có mức lương:

 • Từ nay đến 30/6/2020: Từ 8,568 triệu đồng/tháng  – 11,25 triệu đồng/tháng
 • Từ 01/7/2020 trở đi: Từ 9,2 triệu đồng/tháng – 12,08 triệu đồng/tháng

THAM KHẢO: Khóa học thực hành kế toán tiền lương

Trên đây là Mẫu Quyết định tăng lương cho nhân viên mới nhất 2020. Quyết định tăng lương cho nhân viên là một trong số những chính sách hiệu quả để khích lệ nhân viên lao động, cũng như chế độ để nhân viên làm việc gắn bó lâu dài với công ty. Truy cập fanpage để xem và tìm hiểu các nghiệp vụ kế toán chi tiết nhé!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
6 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
ThuyTruc
ThuyTruc

cho tôi hỏi sau ký hiệu số , tên văn bản ban hành là QĐ , tên cơ quan chủ quan TL là gì ạ

0912.929.959
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939
Yêu cầu tư vấn